Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Nov
26
2022

НАКАЗ

 №16-01-08/16-а          від 17.08.2018 року

 

Про проведення дослідно-експериментальної роботи в ЗДО

у 2018-2019 навчальному році.

Виходячи з того, що в ЗДО № 10 «Любавонька» у червні 2018 року завершився формувальний етап дослідно-експериментальної роботи по темі «Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі»,

НАКАЗУЮ:

1.     Продовжити дослідно-експериментальну роботу і розпочати контрольно-узагальнювальний етап згідно програми по темі «Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі» з 01.09.2018 року.

2.     Вихователю-методисту Калініченко Наталії Петрівні:

2.1. Продовжувати забезпечувати організаційно-управлінський та науково-методичний супровід реалізації програми контрольно-узагальнювального етапу, дослідно-експериментальної роботи.

3.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО № 10 «Любавонька»:                Л.Томенко

Формувальний етап:

червень 2017 року – грудень 2018 року
18. Здійснення експериментальної перевірки гіпотези, концептуальних положень на різ­них рівнях організації освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі

Червень

2017 року – грудень 2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
19. Коригування методики експериментального пошуку у старших вікових групах (про­ве­дення різноманітних навчально-виховних заходів із використанням елемен­тів музейної педагогіки)

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Про­ве­дення навчально-виховних заходів із використанням елемен­тів музейної педагогіки)
20. Проведення круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, присвячених актуаль­ним питанням використання музейного простору в дошкільному навчаль­ному закладі

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Проведення круглих столів, се­мі­нарів, конференцій, майстер-кла­сів, присвячених актуаль­ним пи­тан­ням використання музейного простору в дошкільному навчаль­ному закладі
21. Розроблення й наповнення освітнього веб-ресурсу з питань реалізації програми в дошкільному навчальному закладі

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Функціонуванняосвітнього веб-ресурсуз питання реалізаціїпрограмидослідно-експеримен­таль­ної роботина сайті дошкіль­ного навчального закладу
22. Проведення «Марафону дружби» (Ужгород-Переяслав-Хмельницький – Київ) Вересень 2017 року Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Налагодження співпраці між пе­да­гогічними колективами Украї­ни.
23. Розробка відеофільму «Переяслав-Хмельницький – моя гордість»

Липень – вересень

2017 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Відеофільм «Переяслав-Хмель­ницький – моя гордість»
24. Організація, проведення й забезпечення участі педагогів, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи, у виставках, науково-практичних конферен­ціях, семінарах тощо

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
25.  

Визначення позитивних результатів дослідно-експериментальної роботи і питань, які потребують подальшого вирішення

 

26. Проведення круглого столу з теми «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу

Жовтень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Матеріали круглого столу з теми «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»

  Звіт

про хід і результати реалізації концептуально- діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми: «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі» на базі ДНЗ№10 «Любавонька»                                м.Переяслава- Хмельницького

1.Назва навчального закладу: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу №10 «Любавонька», м.Переяслава-Хмельницького.

2.Тематика дослідно – експериментальної роботи:«Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

3.Рівень експерименту: регіональний (наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.07.2016 р. №218 «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня дошкільному навчальному закладу №10 «Любавонька» м.Переяслава-Хмельницького Київської області».

4.Науково – консультаційна рада:                                                                 - -- ---Химич Нінель Євгенівна, завідувач лабораторії духовного розвитку особистості ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент, науковий керівник;

-Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти, кандидат психологічних наук, науковий консультант;

-Нечипорук Надія Іванівна, завідувач навчально – методичного кабінету дошкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» - регіональний координатор;

-Сапунова Тамара Василівна, методист методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради, консультант.

5.Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу:               Томенко Любов Миколаївна, завідуюча дошкільним навчальним закладом №10 «Любавонька» м.Переяслава-Хмельницького.

6.Прізвище,ім’я, по батькові педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи:   Калініченко Наталія Петрівна, вихователь – методист ДНЗ№10 «Любавонька» м.Переяслава-Хмельницького.

7.Прізвище, ім’я по батькові педагогічних працівників, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи:                                 Панферова Тамара Григорівна, вихователь ДНЗ№10,

Романенко Наталія Василівна, вихователь ДНЗ№10,

Пономаренко Алла Іванівна, вихователь ДНЗ №10,

Коцар Юлія Олексіївна, вихователь ДНЗ№10,

Сапіташ Оксана Миколаївна, вихователь ДНЗ№10,

Олесенко Любов Миколаївна, вихователь ДНЗ№10,

Романенко Наталія Павлівна, музкерівник ДНЗ№10,

Федоренко Ірина Олегівна, музкерівник ДНЗ№10,

Косяченко Юлія Русланівна, музкерівник ДНЗ№10.

8.Мета дослідження: виявити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного виховання духовної культури в дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору в освітньо – виховному процесі дошкільного навчального закладу.

9.Завдання дослідження:                                                                                    --визначити стан теоретичної та практичної розробленості проблеми виховання духовної культури особистості у психолого – педагогічній літературі;

-         проаналізувати теоретичні та практичні дослідження з музейної педагогіки в Україні;

-         визначити педагогічні умови ефективного виховання духовної культури в дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу;

-         експериментально апробувати розроблену систему роботи з виховання духовної культури у старших дошкільників за допомогою впровадження елементів музейної педагогіки в навчально – виховний процес дошкільного навчального закладу;

-         на основі проведеного експериментального дослідження розробити методичні рекомендації, які сприятимуть упровадженню запропонованої системи роботи з використанням елементів музейної педагогіки у практичну діяльність сучасних дошкільних навчальних закладів.

10.Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: програма дослідно- експериментальної роботи розрахована на період з квітня 2016 року по грудень 2019 року.

11.Групи в яких реалізується програма дослідно-еспериментальної роботи:старші групи ДНЗ№10 «Любавонька».

12.Кількість вихованців, залучених до впровадження програми дослідно-експериментальної роботи:   90 дітей старшого дошкільного віку.

13.Етап реалізації програми дослідно –експериментальної роботи у 2016-2017 навчальному році концептуально-діагностичного етапу:  

-         розроблення системи роботи з виховання духовної культури у старших дошкільників на основі створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу,

-         розроблення критеріального та діагностичного інструментарію експерименту,

-         здійснення діагностики педагогічної компетентності педагогів закладу з проблеми дослідження,

-         розроблення механізму стимулювання діяльності педагогічного, батьківського та дитячого колективів з метою створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу,

-         аналіз стану роботи з виховання духовної культури старших дошкільників,

-         аналіз педагогічної документації закладу в аспекті спрямованості освітнього процесу на виховання духовної культури у дітей,

-         презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках.

14. Очікувані результати:

-         створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу,

-         розроблення критеріального та діагностичного інструментарію дослідно-експериментальної роботи,

-         Результати дослідження рівня педагогічної компетентності педагогів закладу з проблеми дослідження,

-         механізм стимулювання діяльності педагогічного, батьківського та дитячого колективів з метою упровадження музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу,

-         реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи.

15. Досягнені результати концептуально-діагностичного етапу реалізації програми дослідно –експериментальної роботи:

Підготовлено матеріали з питань духовної культури дітей, а саме:

  • ·«Використання музейної педагогіки в духовному розвитку дітей дошкільного віку» (вихователь-методист Калініченко Н.П.),
  • ·«Музейна педагогіка» (вихователь Верба О.Г.),
  • ·Конспект заняття «Гордість моя - Переяслав – Хмельницький» (вихователі: Сапіташ О.М., Романенко Н.В., Пономаренко А.І.).

У жовтні 2016 року вихователь-методист Калініченко Н.П. провела семінар-практикум для вихователів на тему: «Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти».

            У січні 2017 року вихователь Боярин Н.М. провела майстер-клас «Народна іграшка як засіб виховання дітей», а в грудні 2016 вихователь Сапіташ О.М., у якої діє міні-музей «Чарівна намистинка», ділилася досвідом роботи мистецтва бісероплетіння (майстер-клас).

            Вихованню духовної культури дітей та вивченню історії рідного краю, звичаїв та традицій сприяло проведення народних свят: свято Миколая, Андріївські вечорниці, Стрітення, Великдень.

Для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи долучилися батьки вихованців:

-         У жовтні був проведений благодійний ярмарок, зароблені кошти на якому батьки передали на лікування воїнам АТО;

-         У старших групах «Віночок» та «Ромашка» проведено родинні свята;

-         У квітні 2017 року діти старших груп разом з батьками відвідали музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (м.Переяслав-Хмельницький) та музей води (м.Київ);

-         Батьки приймали участь у виставках, які проводилися в ДНЗ та в місті;

-         Батьки були учасниками в акцій: «Кошик воїнам АТО», «Прикрась Великоднє дерево».

У лютому 2017 року вихователі Сапіташ О.М. та Литвин Н.М. провели методичне об’єднання для вихователів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь-методист» на тему: «Використання засобів народної педагогіки у всебічному вихованні дошкільнят».

Систематично оновлювався веб-сайт дошкільного навчального закладу після проведених заходів міського та обласного рівнів.

На протязі даного періоду в міні-музеях дошкільного закладу постійно поновлювалися експонати, які допомагали виготовляти та знаходити вихователям батьки і діти.

16. Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми дослідно-експериментальної роботи:

У травні колектив ДНЗ №10 «Любавонька» підготував та провів обласний семінар на тему: «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку» закладу. В семінарі приймали участь науковці, педагоги різних галузей освіти.

У червні 2017 року завідуюча ДНЗ №10 «Любавонька» - Томенко Л.М. була учасником І Всеукраїнського з’їзду педагогів із предметів духовно – морального спрямування «Стан, проблеми і перспективи духовно-морального виховання дітей та молоді в Україні».

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Мазепи, 11, тел./факс: (04567) 5-18-54, e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">vidocvit@ukr.net


19.07.2016                                                                                                                                                        134-а/01-08

НАКАЗ

Про надання статусу експериментальногозагальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.07.2016р. №218, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за №946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 №1054, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за № 1217/17233, виконуючи рішення колегії Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2016 (протокол №2) та з метою проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

                                               НАКАЗУЮ:

1. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівняПереяслав-Хмельницькому дошкільному навчальному закладу №10 «Любавонька».

1.1. Розпочатидослідно-експериментальну роботу регіонального рівня на базі вищезазначеного навчального закладу з теми«Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

1.2. Створити організаційно-управлінські, науково-методичні, психолого-педагогічні та матеріально-технічні умови для проведення дослідно-експериментальної роботи.

1.3. Здійснювати фінансування дослідно-експериментальної роботи за рахунок коштів міського бюджету, спонсорських внесків, що не суперечить чинному законодавству України.

2. Завідуючій ДНЗ №10 «Любавонька» Томенко Л.М.:

2.1.Розпочати дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня за темою «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

2.2. Забезпечити організаційно-управлінські, науково-методичні, психолого-педагогічні та матеріально-технічні умови проведення дослідно-експериментальної роботи.

2.3.Підготувати до розгляду на засіданні колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації звіт про виконання програми організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи та програму концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи до 1 серпня 2016 року.

2.4.Щорічно звітувати перед Департаментом освіти і наукиКиївської обласної державної адміністрації, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», методичним кабінетом відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської радипро хід і результати дослідно-експериментальної роботи з теми«Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

3.Доручити забезпечення організаційно-управлінського та науково-методичногосупроводу реалізації програми дослідно-експериментальної роботиметодичному кабінету відділуосвіти Переяслав-Хмельницької міської ради( Божко І.В.)   

4.Контроль за виконанням програми дослідно-експериментальної роботипокласти на завідуючу методичним кабінетом І.В.Божко.

Начальник відділу освіти П.Ярмоленко

Рішення колегії

Протокол № 2

Про надання статусу експериментального

дошкільного навчального закладу

регіонального рівня

дошкільному навчальному закладу №10

«Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького

Київської області

         Розглянувши та обговоривши матеріали про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботиз теми«Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору у дошкільному навчальному закладі» на базідошкільного навчального закладу №10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького Київської області,висновки експертної комісії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, колегія

ухвалює:

1.          Надати статус експериментального навчального закладу регіонального рівня дошкільному навчальному закладу №10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького Київської області.

2.       Відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради розпочати дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня на базі вищезазначеного дошкільного навчального закладу з теми«Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі».

3.            Затвердити науково-консультаційну раду дослідно-експериментальної роботи у складі:

3.1.    Химич НінельЄвгенівни,завідувача лабораторії духовного розвитку особистості ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидата педагогічних наук, доцента – науковий керівник;

3.2.    Шевченко Антоніни Михайлівни, старшого викладача кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидата психологічних наук – науковий керівник, науковий консультант;

3.3.    Нечипорук Надії Іванівни, завідувача навчально-методичного кабінету дошкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» – регіональний координатор.

4.               Доручити забезпечення організаційно-управлінського та науково-методично­го супроводження реалізації програми дослідно-експериментальної роботи Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.), відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради (Ярмоленко П. М.), міському методичному кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради (Божко І. В.).

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на ректора Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Осадчого І.Г.

Голова колегії                                                                               В.Б. Рогова

Програма

проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі»

з/п

Зміст роботи Термін виконання Виконавець Очікувані результати

Організаційно-підготовчий етап:

квітень 2016 року – вересень 2016 року

1. Визначення учасників дослідно-експеримен­таль­ної роботи, конкретизація завдань діяль­ності відповідно до мети дослідно-експери­ментальної роботи

Квітень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Відпрацювання плану спільних дій, налагодження системності в організації дослідно-експеримен­тальної роботи
2. Визначення та наукове обґрунтування  теми, мети, завдань дослідно-експеримен­таль­ної ро­боти, визна­чення етапів роботи та їх змістовного наповнення, вивчення досвіду роботи педа­гогічних колективів інших дошкільних навчаль­них закладів з означеної проблеми

Квітень

2016 року

Шевченко А. М.,

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко, вихователі ДНЗ

Формування інформаційного бан­ку даних із проблеми дослідження
3. Підготовка керівників і педагогічних працівників дошкільного навчального закладу до створення управлінських й організаційно-педагогічних умов формування музей­ного простору в дошкільному закладі

Квітень – вересень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Ознайомлення педагогічного ко­лек­тиву з теоретико-методоло­гіч­ними та практичними основами дослідно-експериментальної ро­бо­ти
4. Оволодіння педагогічним колективом науково-теоретичним та практичним мате­ріа­лом щодо використання музейного простору в навчально-виховному процесі

Квітень – вересень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко
5. Налагодження співпраці з Переяслав-Хмель­ниць­ким історико-етнографічним запо­від­ником «Переяс­лав»

Квітень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Угода про співпрацю
6. Підготовка навчально-методичної бази дошкільного навчального закладу

Квітень – вересень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Розроблення, оновлення та попов­неннянавчально-методичної бази дошкільного навчального закладу
7. Проведення круглого столу з теми «Музейна педагогіка – осередок духовності»

Квітень

2016 року

Н.П.Калініченко Ознайомлення педагогічного ко­лек­тиву з особливостями реалі­зації програми дослідно-експе­ри­ментальної роботи
8. Організація постійно діючого семінару для працівників дошкільної освіти з проблеми дослідження

Квітень – вересень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко
9. Організація та проведення екскурсій для дітей старшого дошкільного віку музеями міста

Квітень – вересень

2016 року

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному на­вчаль­ному закладі
10. Підбиття підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

Вересень

2016 року

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи

Концептуально-діагностичний етап:

вересень 2016 року – червень 2017 року

11. Розроблення системи роботи з виховання духовної культури у старших дошкіль­ників на основі створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу

Вересень

2016 року – червень

2017 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу
12. Розроблення критеріального та діагностичного інструментарію експерименту

Вересень – грудень

2016 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Розробленнякритеріального та діагностичного інструментаріюдослідно-експериментальної ро­бо­ти
13. Здійснення діагностики педагогічної компетентності педагогів закладу з проблеми дослідження

Вересень

2016 року – червень

2017 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Результати дослідження рівняпедагогічної компетентності педа­гогів закладу з проблеми дослід­ження
14. Розроблення механізму стимулювання діяльності педагогічного, батьківського та дитячого колективів з метою створення музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу

Вересень

2016 року – червень

2017 року

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Механізм стимулювання діяль­ності педагогічного, батьківського та дитячого колективів з метою упровадження музейного простору в умовах дошкільного навчального закладу
15. Аналіз стану роботи з виховання духовної культури старших дошкільників

Вересень

2016 року – червень

2017 року

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
16. Аналіз педагогічної документації закладу в аспекті спрямованості освітнього процесу на виховання духовної культури у дітей

Вересень – грудень

2016 року

Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко
17. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках

Вересень

2016 року – червень

2017 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко

Формувальний етап:

червень 2017 року – грудень 2018 року

18. Здійснення експериментальної перевірки гіпотези, концептуальних положень на різ­них рівнях організації освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі

Червень

2017 року – грудень 2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
19. Коригування методики експериментального пошуку у старших вікових групах (про­ве­дення різноманітних навчально-виховних заходів із використанням елемен­тів музейної педагогіки)

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Про­ве­дення навчально-виховних заходів із використанням елемен­тів музейної педагогіки)
20. Проведення круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, присвячених актуаль­ним питанням використання музейного простору в дошкільному навчаль­ному закладі

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Проведення круглих столів, се­мі­нарів, конференцій, майстер-кла­сів, присвячених актуаль­ним пи­тан­ням використання музейного простору в дошкільному навчаль­ному закладі
21. Розроблення й наповнення освітнього веб-ресурсу з питань реалізації програми в дошкільному навчальному закладі

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Функціонуванняосвітнього веб-ресурсуз питання реалізаціїпрограмидослідно-експеримен­таль­ної роботина сайті дошкіль­ного навчального закладу
22. Проведення «Марафону дружби» (Ужгород-Переяслав-Хмельницький – Київ) Вересень 2017 року Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Налагодження співпраці між пе­да­гогічними колективами Украї­ни.
23. Розробка відеофільму «Переяслав-Хмельницький – моя гордість»

Липень – вересень

2017 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Відеофільм «Переяслав-Хмель­ницький – моя гордість»
24. Організація, проведення й забезпечення участі педагогів, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи, у виставках, науково-практичних конферен­ціях, семінарах тощо

Червень

2017 року – грудень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
25. Визначення позитивних результатів дослідно-експериментальної роботи і питань, які потребують подальшого вирішення
26. Проведення круглого столу з теми «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу

Жовтень

2018 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Матеріали круглого столу з теми «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»

Контрольно-узагальнювальний етап:

грудень 2018 року – грудень 2019 року

27. Проведення порівняльного аналізу даних вхідної, поточної та вихідної діагностики ефективності системи роботи з виховання духовної культури у старших дошкільників на основі створення музейного простору в умовах освітньо-виховної діяльності дошкільного навчального закладу

Грудень

2018 року – грудень

2019 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
28. Узагальнення матеріалів про результати дослідно-експериментальної роботи

Грудень

2018 року – грудень

2019 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко
29. Підготовка й публікація науково-методичних матеріалів щодо реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи

Грудень

2018 року – грудень

2019 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Науково-методичніматеріалищодо основних завдань, ідей програми та реалізації завдань дослідно-експери­ментальної роботи
30. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках

Грудень

2018 року – грудень

2019 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках
31. Підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження

Грудень

2018 року – грудень

2019 року

Н.Є. Химич, Л.М.Томенко, Н.П.Калініченко Звітпро підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з темидослідження

З 2016 року наш дошкільний навчальний заклад в новому експерименті

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул.Хрещатик, 6, м. Київ, 01001,тел./факс: 278-21-62

Е-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua  Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02143614

НАКАЗ

“07” липня2016 р.

                                                       м.Київ

      № 215

Про завершення дослідно-експериментальної

роботи регіонального рівня з теми«Формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої     діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від                          07 листопада 2000 року №522, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 №380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 401/26846, на виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 31травня 2016 року (протокол №2)

НАКАЗУЮ:

11.     Інформацію про результати реалізації програмидослідно-експериментальноїроботиз теми «Формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу»взяти до відома (додаток).

12.  Зняти статус експериментального навчального закладурегіонального рівняздошкільного навчального закладу №10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького.

13.  Відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради (ЯрмоленкоП.М.) завершитидослідно-експериментальну роботуза темою «Формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу» у зв’язку з виконанням програми дослідно-експериментальної роботи та закінченням термінів її реалізації.

14.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту В.Б. Рогова

Звіт

про хід і результати реалізації   програми дослідно – експериментальної роботи регіонального рівня за 2012-2016 роки

в ДНЗ№10 «Любавонька» на тему:

«Формування художньо – емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу».

1.Назва навчального закладу– Дошкільний навчальний заклад №10 «Любавонька» м.Переяслав-Хмельницький.

2. Тематика дослідно – експериментальної роботи– Формування художньо – емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу.

3.Рівень експерименту- регіональний (Наказ головного управління освіти і науки Київської Обласної адміністрації від 05.07.2012 року №210 «Про надання статусу загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня»).

4.Науково – консультаційна рада: науковий керівник – Лохвицька Любов Василівна, доцент кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук,   наукові консультанти – Корж Тетяна Михайлівна, методист відділу дошкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Академії неперервної освіти,                Сапунова Тамара Василівна, методист міського методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради,

Координатор – Сапунова Тамара Василівна, методист міського методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради.

5. Мета, завдання дослідження:

Мета– визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей дитини в дошкільному навчальному закладі.

Завдання дослідження:

-         Вивчити стан дослідженості проблеми формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних особистісних компетентностей вихованців дошкільного навчального закладу,

-         Вивчити сучасний стан практичної діяльності дошкільних навчальних закладів з формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей вихованців,

-         Розробити, апробувати й упровадити технологію формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей дитини в умовах дошкільного навчального закладу,

-         Узагальнити досвід упровадження технології формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальнихкомпетентностей вихованців дошкільного навчального закладу,

-         Презентувати досвід роботи дошкільного навчального закладу з розроблення, апробації та впровадження технології формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей у ході проведення науково-методичних заходів міського, регіонального та міжнародного рівнів.

6.Термін проведення дослідно– експериментальної роботи 2012-2016 р.

7.Етапи реалізації дослідно – експериментальної роботи:

                    І етап- підготовчий (січень – квітень 2012 р.)

1)    Визначення та наукове обґрунтування теми, мети, завдань дослідно – експериментальної роботи, визначення етапів роботи та їх змістового наповнення, вивчення досвіду роботи педагогічних колективів інших дошкільних навчальних закладів з визначеної проблеми;

Обмін досвідом з педагогами ДНЗ «Ластовічка» м.Ужгород та ДНЗ№518 м.Київ (завідуюча Томенко Л.М., вихователь-методист Калініченко Н.П.)

$   Діагностика педагогів (практичний психолог Щербак А.В.)

2)    Підготовка керівника і педагогічних працівників дошкільного закладу до створення управлінських й організаційно – педагогічних умов формування художньо – емоційних та здоров’язбережувальних компетентностей вихованців дошкільного навчального закладу;

$   Розроблення та затвердження програми дослідно – експериментальної роботи. (завідуюча Томенко Л.М.)

3)    Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ;

$   Консультація для молодих педагогів на тему: «Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку» (вихователь-методист Калініченко Н.П.)

4)    Обгрунтування доцільності розроблення програмно – методичного забезпечення;

5)    Визначення управлінських й організаційно – педагогічних умов діяльності дошкільного навчального закладу з розроблення, апробації і впровадження технології формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних компетентностей дошкільників;

$   Розгляд питання про формування художньо-емоційного розвитку під час зображувальної діяльності на педагогічній раді (вихователь-методист Калініченко Н.П.)

$   Робота творчої групи на тему «Театралізована діяльність дітей дошкільного віку» (вихователь Гопанчук О.М.);

          ІІ етап – діагностично-концептуальний (квітень 2012-січень 2013 р.)

1)    Розроблення й апробація технології формування художньо- емоційних і здоров’язбережувальних особистісних компетентностей вихованців в умовах дошкільного навчального закладу;

2)    Розроблення механізму стимулювання діяльності педагогічного, батьківського та дитячого колективів з упровадження технології формування художньо – емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей вихованців в умовах дошкільного навчального закладу;

Семінар- практикум для вихователів ДНЗ на тему «Трудове виховання на ділянці дошкільного закладу (вихователь Олесенко Л.І.).

$ Участь дошкільнят у фестивалі «Сузір’я талановитих дошкільнят (муз керівник Романенко Н.П.)

$   Семінар-практикум для вихователів та вчителів початкових класів на тему: «Розв’язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» (спортивні змагання між дошкільнятами та першокласниками «Спорт-здоров’я, спорт-це сила, що дає всім людям крила» (вихователь Сапіташ О.М.),

  Останній день кожного місяця проведення Дня здоров’я (вихователі ),

  Консультація для батьків на тему «Виховуємо здорову дитину» (старша медсестра Степаненко О.П.).

3)    Підвищення кваліфікації педагогів.

$   Зібрано досвід вихователів по темам:

«Вплив творів мистецтва на гуманітарно – естетичний розвиток» (вихователь Шаблієнко Г.І.),

«Формування здоров’язбережувальних технологій в умовах сучасного дошкільного закладу» (вихователь-методист Калініченко Н.П.)

«Розвиток театралізованої діяльності в художньо-естетичному розвитку дошкільників» (вихователь Гопанчук О.М.)

4)    Визначення позитивних результатів дослідно-експериментальної роботи і питань, які потребують подальшого вирішення;

Засідання педагогічної ради на тему: «Здоров’язбережувальні технології в умовах сучасного дошкільного закладу» (завідуюча Томенко Л.М., вихователь-методист Калініченко Н.П.)

5)    Забезпечення умов проведення експерименту: штатний розпис відповідно до вимог дослідно – експериментальної роботи, наповнюваність груп, фінансування досліджень відповідно до програми експерименту, матеріально- технічне забезпечення.

        ІІІ етап – пошуково – формуючий (січень 2013 – грудень 2014 р.)

1)    Розроблення, апробація та впровадження програмно – методичного забезпечення для формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей дітей дошкільного навчального закладу;

  Розроблено методичні рекомендації для вихователів по здоров’язбережувальним технологіям (вихователь-методист Калініченко Н.П.),

Підготовлено методичні рекомендації для батьків щодо формування емоційної сфери діяльності дітей (практичний психолог Щербак А.В.),

Організований дитячий театр рук «Кольорові долоньки»,

Проведено колективний перегляд для вихователів на тему: «Нетрадиційні форми загартування» (вихователі: Шаблієнко Г.І., Білогруд О.Г.),

Зібрано досвід вихователів по темам:

«Моральне виховання дітей засобами театралізації» (вихователь Луценко Л.М.),

«Розвиток чуттєвої та емоційної сфери дошкільників» (вихователь Осадча В.М.)

2)    Науково – методичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги тощо;

Проведено семінар –практикум для вихователів на тему: «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання» (вихователь-методист Калініченко Н.П.)

$   Підготовлено та проведено майстер-клас на тему: «Дихальна гімнастика – сучасний напрям у фізкультурній роботі дошкільного закладу» (вихователь-методист Калініченко Н.П.),

$   Проведено колективний перегляд на тему: «Морально-емоційний розвиток дітей дошкільного віку» (вихователь Луценко Л.М.),

Колективний перегляд для вихователів на тему: «Формування основ безпеки життєдіяльності дітей» (вихователі: Гігійчук О.Г., Боярин Н.П.),

Екскурсія дітей та батьків на пасіку. (Розповідь пасічника про цілющі властивості меду)      (вихователі: Чабаненко О.С., Білогруд О.Г.).

3)    Розроблення та наповнення освітнього веб-ресурсу програми на сайті ДНЗ;

Поновлення сайту новими розділами та відеоматеріалами (вихователь-методист Калініченко Н.П., вихователь Сапіташ О.М.)

Створена електронна папка «Емоційний стан дітей» (вихователь-методист Калініченко Н.П.).

4)    Організація, проведення й забезпечення участі педагогів, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи у виставках, науково-практичних конференціях, семінарах тощо

Участь у І Всеукраїнському фестивалі психолого-педагогічних арт терапевтичних технологій «Артпланета» (вихователь Гопанчук О.М.),

$   Спортивні свята та розваги протягом року (вихователі ДНЗ),

Семінар – практикум для медичних сестер на тему: «Спільна робота ДНЗ та батьків у профілактиці гельмінтів» (старша медсестра Степанко О.П.)

  Майстер- клас по використанню фітболгімнастики (вихователь Білогруд О.Г.)

5)    Проведення моніторингу процесу і результатів дослідження на всіх етапах дослідно – експериментальної роботи і питань, які потребують подальшого вирішення.

         Іетап – узагальнювальний (січень 2015- травень 2016 р.)

1)    Узагальнення матеріалів про результати дослідно- експериментальної роботи;

Звіт керівника про завершення дослідно-експериментальної роботи на батьківських зборах (завідуюча Томенко Л.М.),

Педагогічна рада на тему: «Пріоритетний аспект – безпека життєдіяльності дитини» (завідуюча Томенко Л.М., вихователь-методист Калініченко Н.П.),

$   Конкурс серед вихователів на кращий посібник по БЖД,

Майстер-клас для педагогів на тему: «Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку» (вихователь Білогруд О.Г.),

Майстер-клас на тему: «Використання пісочної терапії в дошкільному закладі» (вихователь Слива О.А.).

2)    Підготовка й публікація науково-методичних матеріалів щодо основних завдань, ідей програми та реалізації завдань дослідно- експериментальної роботи;

Розробка методичного збірника по підсумках дослідно-експериментальної роботи в ДНЗ (завідуюча Томенко Л.М., вихователь-методист Калініченко Н.П., вихователі ДНЗ).

3)    Формування висновків і рекомендацій щодо проведення навчально – виховної роботи в процесі забезпечення художньо-емоційних і здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дітей дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі;

Підготовка звіту про виконання програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня (завідуюча Томенко Л.М., вихователь-методист Калініченко Н.П.)

  Підготовка презентації про підсумок дослідно-експериментальної роботи (вихователь-методист Калініченко Н.П.)

8. Очікувані результати дослідно – експериментальної роботи

- готовність педагогічного колективу дошкільного навчального закладу до реалізації управлінських й організаційно-педагогічних умов формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах дошкільного навчального закладу,

- визначення організаційно – педагогічних умов, що забезпечують художньо-емоційний розвиток особистості в умовах сучасного ДНЗ,

- Впровадження технології формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей вихованців в умовах ДНЗ,

- Презентація досвіду роботи дошкільного навчального закладу з розроблення, апробації та впровадження технології формування художньо-емоційних і здоров’язбережувальних компетентностей вихованців під час проведення науково – методичних заходів міського, регіонального, всеукраїнського та міжнародних рівнів.

9.Досягнені результати реалізації програми дослідно – експериментальної роботи

- грамота видавництва «Світич» редакції журналу «Дошкільне виховання» вихователю Шаблієнко Г.І. за перемогу в Конкурсі освітніх технологій 2012р. (автор заняття по нетрадиційним технікам загартування «Мандрівка краплинок»),

публікація в польському журналі заняття «Хто такий незнайомець? Вихователя Панферової Т.Г.   (2012р)

- участь вихователя Сапіташ О.М. у VМіжнародному фестивалі педагогічних інновацій в м.Черкаси (2014р.)

   -публікація в журналах «Вихователь-методист» та «Дитячий садок» (2015 ) музичного керівника Романенко Н.П. сценарію весняного свята «Найдорожча мама» ,

- публікація заняття «Бурульки – цокотульки» вихователя Сапіташ О.М.(журнал «Фантазії вихователя» 2015),

-  участь педагогів (Шаблієнко Г.І., Короп О.М., Щербак А.В.) у   Всеукраїнській   виставці  «Інноватика в сучасній освіті» (2013р, 2015 р.).

10.Презентація результатів реалізації програми дослідно – експериментальноїроботи під час проведення науково-методичних заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів (конференції, семінари, тренінги, майстер – класи, освітні виставки тощо);

        - Міжнародний семінар за участю представників Польського університету на тему «Основи безпеки життєдіяльності з дітьми дошкільного віку» (2012, 2013, 2014, 2015роки)    (завідуюча Томенко Л.М., вихователь – методист Калініченко Н.П., вихователі ДНЗ),

       - участь практичного психолога Щербак А.В. у ІІ Всеукраїнському фестивалі психолого – педагогічних арт терапевтичних технологій «Артпланета» (проведення майстер-класу для учасників фестивалю по арттерапії) (2015 р.)

11. Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів про результати розгляду питання про реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи (проміжні – за етапами, підсумкові).

12.   Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу– томенко Любов Миколаївна.

13.Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію програми дослідно- експериментальної роботи– вихователь-методист Калініченко Наталія Петрівна.

14.   Прізвище, ім’я, по батькові педагогічних працівників, які реалізують програму дослідно – експериментальної роботи:

          Томенко Любов Миколаївна- завідуюча,

           Калініченко Наталія Петрівна – вихователь-методист,

           Щербак Анюта Віталіївна – практичний психолог,

           Осадча Валентина Михайлівна – вихователь,

            Гопанчук Олена Михайлівна- вихователь,

            Шаблієнко Галина Іванівна – вихователь,

            Сапіташ Оксана Миколаївна – вихователь,

            Білогруд Оксана Григорівна – вихователь,

            Сасюк Світлана Володимирівна – вихователь,

            Слива Ольга Анатоліївна – вихователь,

             Панферова Тамара Григорівна – вихователь,

             Луценко Лариса Миколаївна – вихователь.

15.Групи, у яких реалізується програма дослідно- експериментальної роботи діти середнього і старшого дошкільного віку.

16.Кількість вихованців, залучених до реалізації програми дослідно – експериментальної роботи– 120 дітей.

           

Завідуюча ДНЗ№10 «Любавонька»                      Л.Томенко

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c