Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Sep
17
2016

ЗВІТ  КЕРІВНИКА  ЗА  2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Загальна інформація

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області на підставі рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.09.1992р. № 143.

Засновником дошкільного закладу є Переяслав-Хмельницька міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, харчування та медичне обслуговування.

Дошкільний заклад має печатку і штамп власного зразка.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.1.      Загальна інформація

Завідуюча закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2004р.),Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.), лауреат Премії Верховної ради України (2014р.).

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу

М. Переяслав-Хмельницький, Київська область, вул.. Грушевського

Проект споруди закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради функціонує в окремо побудованій  двоповерховій споруді.

Наші контакти

Телефони: 5-45-32; 5-36-97

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано

05.01.1993р.

Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Науково-методична проблема

Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.

Кількість груп

14 груп: 4 – раннього віку, 10 – дошкільного віку.

Кількість дітей станом на 01.08.2016р.

413; з них у групах раннього віку 83, дошкільного віку - 330

Кількість співробітників станом на 01.08.2016р.

Усіх співробітників: 68; з них педагогів – 35.

Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2016р.

Вища кваліфікаційна категорія:  19

І кваліфікаційна категорія ;  5

ІІ кваліфікаційна категорія;  5

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  6

Педагогічне  звання «Вихователь-методист»;  5

Педагогічне  звання  «Заслужений працівник освіти України»;  1

«Відмінник освіти»;  3

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2016 – 2017 н. р.

(станом на 01.08.2017р )

Гр..п/п

Назва групи

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць

Списочний склад

1

«Золота рибка»

середня

20

27

2

«Буратіно»

середня

20

27

3

«Курчатко»

середня

20

25

4

«Оленка»

середня

20

25

5

«Полуничка»

старша

20

36

6

«Калинка»

старша

20

33

7

«Казка»

старша

20

35

8

«Віночок»

раннього віку

15

28

9

«Зернятко»

раннього віку

15

27

10

«Ромашка»

раннього віку

15

28

11

«Каченятко»

молодша

20

32

12

«Ясочка»

молодша

20

30

13

«Ведмежатко»

молодша

20

30

14

«Світлячок»

молодша

20

30

Основні освітні програми:

·  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (затверджено наказ Міністерства від 22.05.2012р. № 615)

·  Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

·  Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

Своєчасність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки

Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ № 10 «Любавонька» проходять на базі комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» м. Біла Церква відповідно до замовлення.

Станом на 01.05.2017р. курси підвищення кваліфікації пройшли 13.

Навчальний рік

Відповідно плану про курсову перепідготовку

Фактично пройшли курсову перепідготовку

Відсоток %

2013-2014

8

8

100%

2014-2015

6

6

100%

2015-2016

2

2

100%

2016-2017

13

13

100%

Своєчасність проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог  «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2016-2017 н. р.  відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації – 6 осіб, за результатами атестації встановлено:

-  спеціаліст вищої категорії – 4 педагога,

-  спеціаліст першої категорії – 1 педагог,

-  спеціаліст другої категорії – 1 педагог.

 

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчального процесу у навчальному закладі.

       Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом  заходи щодо охоплення навчанням  дітей 5-ти річного вік:

З метою прогнозування перспективної мережі ДНЗ працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ДНЗ мікрорайону.

У закріпленому мікрорайоні станом на 01.09.2017р. зареєстровано 41 дитина віком від народження до 6 років. Прослідковується  незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження численності контингенту у наступні роки.

Тому переді мною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, регламентувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ДНЗ та привабливість у місті.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-ігрове середовище ДНЗ та групових кімнат. Всі матеріали роботи дошкільної установи на протязі року висвітлювалися в пресі та сайті ДНЗ.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9 – 811) особлива увага навчанню дітей 5-ти річного віку. Протягом року здійснювався педагогічний патронат дітей 5 років, які не регулярно відвідують ДНЗ. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

     Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтовна на передачу знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основні постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дитячому садку потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов’язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Слід відмітити, що колектив ДНЗ активно реалізує єдину науково-методичну тему «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору в дошкільному закладі» впроваджуючи в освітньо-виховний процес новітні педтехнології:

група «Курчатко» - методика  Х. Кюїзенера;

група «Оленка» - методика ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань);

група «Казка» - театралізована діяльність з дітьми дошкільного віку;

група «Ведмежатко» - «Художнє слово, художнє мовлення» (методика Н. Гавриш);

група «Калинка», група «Полуничка», група «Казка» - програма з математики «Росток»;

група «Каченятко» - нетрадиційні техніки малювання;

група «Ромашка» - дослідницька діяльність експериментування в природі;

група «Зернятко» - пізнання світу за спадщиною Сухомлинського;

група «Буратіно» - робота  в  педагогічній пісочниці;

група «Золота рибка» - розвивальні та інтелектуальні ігри для дітей дошкільного віку;

група «Оленка», група «Ясочка», група «Світлячок» - методика Ейдетика;

група «Віночок» - «Вундеркід з пелюшок».

Організація різних форм виховної роботи

 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання дітей «Дитина» та «Впевнений старт»

Учасниками навчально-виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх замінюють та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною темою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Результати засвоєння програмових вимог

рівні

молодша група

середня група

старші групи

високий

68%

79%

81%

середній

26,8%

16,8%

15,7%

низький

5,2%

4,2%

3,3%

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти при реалізації його змісту педагогам слід керуватися певними вимогами. Зокрема вони мають:

-         ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти і дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;

-         глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження, ті чи інші нахили дітей, особливості поведінки дошкільників;

-         докорінно змінити свою позицію відповідності сім’ї для побудови повноцінного освітнього процесу;

$1 -всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості;

-         приділити розвитку у дітей рефлексії – здатності аналізувати й осмислювати власні дії, вчинки, мотиви, думки, співвідносити їх з очікуваннями авторитетних для неї інших людей та моральними нормами. Удосконалювати можливість контролювати виконання своїх дій; формувати позиції одночасно виконавця та контролера, розвивати здатність співвідносити власну поведінку з ідеальним еталоном.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Вихователь-методист Калініченко Н.П. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ № 7 (директор Кітаєва Г.В.).

Підвищуючи рівень мотивації готовності дітей до навчання у школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями 4-х класів «Свято Миколая», «Свято Букварика».  Діти ЗОШ № 7 показували для дошкільнят театралізовану казку. Традиційно проводились взаємовідвідування:

- відвідування уроків у 1-му класі вихователями старшої групи;

-  відвідування занять старшої групи вчителями.

Забезпечили вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини старшого віку, вчителем який буде працювати.

Позитивний відгук від батьків отримали методичні виставки:

·  «Підготовки дітей до школи»;

·  «Дитина граючи живе і живучи грає».

На психологічному семінарі-практикумі за темою «Просвіти дорогу знань та не згасни на ній сам» практичний психолог Щербак А.В. звернула увагу на особливості співробітництва вихователів з вчителями 1-х класів.

З метою формування позитивного настрою батьків майбутніх першокласників  практичний психолог Щербак А.В. провела тренінг для батьків на тему «Соціалізація дошкільника засобами гри».

Під час роботи по впровадженню вищезазначеного завдання сформувалась проблема подальшої роботи щодо наступності ДНЗ і ЗОШ, яка направлена на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Дякую за персональний внесок за підготовку дітей до школи вихователям Сапіташ О.М., Олесенко Л.І., Панферовій Т.Г., Романенко Н.В., Коцар Ю.О., Пономаренко А.І.

Таким чином у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Аналіз роботи психологічної служби

за 2016-2017 навчальний рік.

 Робота психологічної служби дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Любавонька» направлена на активізацію ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей, тощо.

У своїй діяльності практичний психолог закладу «Любавонька» керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів Управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, дотримується Конвекції про права дитини та Етичного кодексу практичного психолога.

Протягом 2016-2017-навчального року психологічна служба ДНЗ працювала над виконанням наступних основних завдань:

Основні завдання психологічної служби ДНЗ

-  сприянню повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

-  створенню умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку;

-  забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-  консультаційна робота з педагогами та батьками щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей та питань особистого характеру;

-  здійсненню психологічної реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства, знаходячись у скрутному життєвому становищі.

 

Були реалізовані через пріоритетні напрямки:

·  психологічний супровід дітей раннього віку;

·  профілактика дезадаптації першокласників;

·  психологічна підготовка дітей до школи;

·  оптимізація навчально-виховного процесу.

В рамках основного вищезгаданого пріоритетного напрямку протягом серпня, вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

·  вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

·  виявлення порушень емоційно-афективної сфери дитини;

·  вивчення взаємовідносин між категоріями дитина-дитина, дорослий-дитина.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в  новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей з колективом однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

1.     Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо. Найбільш актуальними були теми:

Серед педагогів:

 -   Виховання морально-етичних якостей в дітей дошкільного віку.

-    Ігри та психологічні вправи, що сприяють розвитку моральних якостей та виховання у дітей позитивного ставлення до членів родини.

-    Профілактика синдрому професійного вигорання в педагогів.

-    Формування трудової і комунікативної компетентності дошкільнят.

-    Психологічні аспекти трудової діяльності дошкільнят.

-    Психолого-медико-педагогічний консиліум «Готовність дітей до школи», «Адаптація до першого класу», «Адаптація до умов ДНЗ».

Батьків:

-  Труднощі у вихованні дитини.

-  Попередження насильства над дітьми.

-  Діти, які перебувають у складних умовах проживання.

-  Праця – джерело емоційного стану, радості, діяння, творіння.

-  Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку засобами гри.

-  Мистецтво жити з дітьми.

-  Розвиток і виховання дітей.

-  Попередження та подолання дезадаптованості дитини у дитячому садку.

-  Адаптація дітей до умов ДНЗ.

-  Психологічна характеристика та особливості виховання дітей.

-  Криза 3-х років.

-  Прояви агресивної поведінки у дітей.

-  Готовність дітей до школи.

Під час психологічних обстежень проводилось вивчення:

·   взаємовідносин в групі між дітьми;

·   вивчення самооцінки дітей;

·   готовність до школи;

·   проводились спостереження за дітьми (адаптація дітей до умов ДНЗ, до школи);

·   спостереження за дітьми з метою відбору для корекційно-розвивальної роботи групової та індивідуальної.

·   діагностичне анкетування педагогів «Морально-етичне виховання дошкільників»;

·   вивчення особливостей поведінки вихованців, батьків.

·   труднощі у вихованні дитини.

Протягом 2016-2017 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолітніх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Діяльність практичного психолога ДНЗ «Любавонька» передбачає низку форм і методів роботи з батьками, дітьми, педколективом.

Активна робота ведеться на сайті закладу, де висвітлюється вся робота психологічної служби та робота в цілому.

Матеріально-технічна та навчально-методична база.

У ДНЗ створене оптимальне предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги та напрямки роботи, над якими працює колектив групи.

Ігровий та учбовий матеріал забезпечує високий рівень навчально-виховного процесу. На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

·13 ігрових майданчиків;

· Спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами;

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

·  музична зала;

·  спортивна зала;

·  методичний кабінет;

·  кабінет практичного психолога;

·  кабінет вчителя-логопеда.

Протягом 2016-2017 навчального року проводилась активна робота по оснащенню матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Так позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. було зібрано 59 073 грн. на ремонт групових приміщень, придбання обладнання для групових приміщень, придбання методичної літератури, технологічного обладнання на харчоблок, миючі засоби, посуд і т. інше. Залишок позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. у батьківському комітеті становить 11 663 грн.

За рахунок благодійних внесків батьків на розвиток закладу було закуплено:

-  Утюги (3 шт.) – 1844 грн.

-  Болгарка (1 шт.) – 1000 грн.

-  Поливочний шланг з пістолетом (50 м.) – 1250 грн.

-  Плита 2-х камфорна електрична (1 шт.) – 11600 грн.

-  Конфорки на електроплити (8 шт.) – 7530 грн.

-  Столи роздаточні з нержавєйки (2 шт.) – 5480 грн.

-  Стіл звичайний (1 шт.) – 700 грн.

-  Посуд на харчоблок – 1500 грн.

-  Миски, відра, тази, кришки закаточні – 4093 грн.

-  Миючі засоби для харчоблоку, миття кабінетів, залів, коридорів – 6419 грн.

-  Канцтовари для методиста, діловода, практичного психолога, завідуючої, вчителя-логопеда – 3565 грн.

-  Зроблено ремонт вхідних східців зі сторони кабінету практичного психолога та діловода на суму 3200 грн..

-  Встановлено паркан з металопрофілю 16,5 м. на господарчому дворі на суму 4800 грн. (за кошти, подаровані закладу батьками позаминулих випускників).

За рахунок коштів, які були здані батьками у батьківські комітети груп було виконано такі ремонтні роботи та закуплені товари, а саме:

Ремонтні роботи:

1. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Зернятко» - 6200 грн.

2. Ремонт спальної кімнати у групі «Віночок» - 8310 грн.

3. Ремонт ігрової кімнати у групі «Ромашка» - 20000 грн.

4. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Ясочка» - 6930 грн.

5. Заміна вхідних дверей у групах «Курчатко» - 4600 грн.

                                                       «Ведмежатко» - 3240 грн.

 

Закуплено:

1.     Шафи для роздягання дітей у групу «Зернятко» (  30 шт.)- 14700грн.

2.     Шафи для роздягання дітей у групу «Ясочка» (31 шт.) - 15314 грн.

3.     Шафи для роздягання дітей у групу "Віночок" (30 шт.) - 12200 грн.

4.     Ліжка 3-х ярусні у групу «Віночок» ( 10 шт.) - 18700 грн.

5.     Ліжка 2-х ярусні у групу «Світлячок»  (3шт.) - 6900 грн.

6.     Ліжко 2-х ярусне у групу "Калинка" (1 шт.) - 2100 грн.

7.     Жалюзі у групу «Оленка» (5 шт.) - 6000 грн.

8.     Жалюзі у групу «Золота рибка» (2 шт.) - 2390 грн.

9.     Ролети  на вікна у групу «Калинка» (4 шт.) - 3800 грн.

10.   Посуд  у групи: «Курчатко» - 400 грн.,

                                   «Зернятко» - 1200 грн.,

                                 «Полуничка» - 673 грн.,

                           «Золота рибка» - 480 грн.

12.   Пилосос  у групу «Віночок» (1 шт.) - 1400 грн.

13.   Подушки у групу «Віночок» (30 шт.) - 1360 грн.

14.   Матраци у групу «Світлячок» (4 шт.) - 664 грн.

15.   Килим у групу «Зернятко» (1 шт.) - 5100 грн.

16.   Лавочки у групу «Зернятко» (4 шт.) - 1520 грн.

17.   Лавочки у групу «Ясочка» (2 шт.) - 486 грн.

18.   Стіл у групу «Полуничка» (1 шт.) - 660 грн.

19.   Іграшковий «.Магазин» у групу «Казка» (1 шт.) - 760 грн.

 

Встановлено на майданчиках:

1.   Автобус, лавочка, столики – група «Ведмежатко» - 7300 грн.

2.   Автобус, столик, лавочка, дах над столиком – група «Каченятко» - 14520 грн.

3.  Гірка, столик, стільці (5 шт.) – група «Калинонька» - 9000 грн.

4.  Автобус, пісочниця – група «Світлячок» - 8000 грн.

5.  Паркан – група «Ромашка» - 2146 грн.

6.  Гірка – група «Оленка» - 8000 грн.

7.  Паркан – група «Ведмежатко» - 661 грн.

8.  Пісочниця – група «Полуничка» - 870 грн.

                                     Сантехніка:

1.  Група  "Віночок" - 560 грн.

2.  Група  "Ведмежатко" - 760 грн.

3.  Група  "Золота рибка" - 100 грн. 

4.  Група  "Каченятко" - 400 грн.

5.  Група  "Ясочка" - 2600 грн.

 

Пошито:

1.Спіднички (15 шт.) -  3000 грн.

2. Плаття в українському стилі (15 шт.) – 3000 грн. (за роботу)

За кошти фізичних осіб (спонсора Саулка В.В.)  

1.  Придбано плазменний телевізор НОМІ на суму 17000 грн.

 

За бюджетні кошти у 2016-2017 р. 

виконано  слідуючі  роботи: 

1. Встановлено паркан на фасадній стороні закладу 94.5 м. та вхідні східці відреставровано та обкладено кахельною плиткою на  суму 165 503 грн.

      2. Закуплено білу тканину та фурнітуру на пошиття платтів в українському стилі (15 шт.) на суму  7 300 грн.

Відповідність умов для дотримання техніки безпеки                 та охорони праці.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі № 10 «Любавонька» проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька», яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька».

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

·   охорона праці;

·   пожежна безпека;

·   дитячий травматизм.

З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

     ·  із працівниками ДНЗ;

·  із вихованцями;

·  з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

·  роботу з охорони праці;

·  роботу з пожежної безпеки;

·  роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, домовляються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Забезпечення пожежної безпеки є не від’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

У чітко визначених місцях приміщення дошкільного закладу знаходяться плани евакуації на випадок пожежі.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20oС - +23oС, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом 2016-2017 року випадків травмування виробничого характеру зареєстровано не було.

Організація харчування дітей.

Харчування в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) № 10 «Любавонька» здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 35 чинного Статуту закладу та слідкуючої нормативної бази

·    «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591).

·    «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329).

·    «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227).

·    «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, дошкільних та інтернат них закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202).

В ДНЗ № 10 «Любавонька» протягом року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема:

·    організоване безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і приймання до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку.

·    харчування здійснюється згідно з примірним двотижневим меню на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року.

·    щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад.

·    кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі старша медична сестра оцінює якість приготування їжі та проводить відбір проби в стерильний посуд який зберігається 24 години в холодильнику. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

·    в ДНЗ здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медсестрою і завідуючою ДНЗ, результати контролю фіксуються в Журналі контролю за організацією харчування.

Контроль за харчуванням в дошкільному навчальному закладі (ясла-садка) здійснюється завідуючою ДНЗ, старшою медичною сестрою, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормативного росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному навчальному закладі, що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охороно праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я  дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у роботі комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також  здійснює  здійснює  контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті  дошкільної освіти  в Україні та програми «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх сучасних творчих  роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу  укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління  освіти та управління праці та соц. захисту.  Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх  штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, охорони праці.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

організація їх відпочинку.

 Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач, при підтримці голови ПК Білогруд О.Г. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного навчального закладу одержали грошову винагороду.

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Залучення педагогічної та

батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю:

співпраця з громадськими організаціями.

 Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє батьківський комітет, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися  питання  освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  «Дні відкритих дверей», батьківські збори. Вихованці нашого закладу разом з працівниками приймали активну участь у святкуванні Дня вишиванки у місті, «Дня міста» у вересні 2016р.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди  готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівники та працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківський комітет. На засіданнях розглядаються різні питання стосовно організації роботи дошкільного закладу, в основу покладено якість розвитку, вихованості, навченості дітей, харчування дітей.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

 з питань діяльності навчального закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймають участь у групових батьківських зборах, де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ДНЗ є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ДНЗ.

У жовтні 2016 року надійшло письмове звернення від батьків групи «Курчатко», яке було розглянуто  вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формування очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом, розумієш – дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення у відповідності до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.


.

 

     

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c