Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Nov
26
2022
Подорож краплинки

нетрадиційні методи загартування дітей,

вихователь Шаблієнко Галина Іванівна

Мета: закріпити уявлення про значення загартування в житті людини. Дати уявлення про взаємозв’язок стану здоров’я людини і навколишнього середовища.       Формувати у дітей розуміння необхідності берегти своє здоров’я, знайомити з гартувальними процедурами та їхнім впливом на здоров’ я, використовувати природні засоби оздоровлення та загартовування.                                      kraplynka

 
Nov
26
2022
Повсюди бачимо Весну

заняття з використанням

здоров’язбережувальних технологій

з дітьми середньої групи на прогулянці,

вихователь Бондарєва Тетяна Василівна

Мета: спонукати дітей обгрунтовано визначати ознаки природи, характерні для весняної пори, встановлювати залежність між ними. Вправляти в умінні аргументувати свою думку. Збагачувати словник та розвивати мовлення. Розвивати логічне, асоціативне мислення, тренувати довготривалу пам’ять. Використовувати елементи здоров’язбережувальних технологій під час занять на вулиці.

 З І Р К О В А Г О Д И Н А «Прихід весни» | Конспект. Гра

 
Nov
26
2022
Здоров'язбережувальні технології

 В основі здоров’язбережувального середовища лежить організація всіх процесів життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно до закономірностей побудови навчального процесу, ефективності вибору засобів і методів виховного впливу на дітей з урахуванням їхніх потреб, інтересів, індивідуальних особливостей і потенціалу кожної дитини зокрема. 

DSCN3230         

 
Nov
26
2022
Театр кольорових долоньок

 Це незвичайне музично-сценічне дійство в якому активізується творче мислення, розкриваються креативні здібності, розвиваються музично-    слухові та зорові уявлення.  У такому дійстві органічно поєднуються зримі образи, звуки, кольори. Сюжетна лінія розвивається викликаючи  відповідні емоційно-психологічні стани, знайомі образи постають в незвичній абстрактно-символічній формі, що дозволяє дитині самостійно фантазувати та реалізовувати власні уявлення про дію.

Новий рік 2014 025

 
Nov
26
2022
Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення»

(авт. Н.В.Гавриш)

 Найважливішими джерелами розвитку дитячого мовлення є художня література та усна народна творчість, величезна сила впливу яких тра­диційно використовувалася у вітчизняній та за­рубіжній педагогіці як могутній чинник виховання та освіти підростаючого покоління. Виховна і ху­дожня цінність цього виду мистецтва обумовлена специфікою засобів втілення в ньому художнього образу, насамперед, мовних засобів виразності, адже мова художнього твору є найкращою, найви­щою формою літературної мови, яку діти прагнуть наслідувати.

000 0002

 
Nov
26
2022
Ейдетика для дітей дошкільного віку

Ейдетика - новий напрямок у сучасній дитячій психології, спеціальна методика, орієнтована на розвиток образного мислення у дитини. Вона активно застосовується для навчання малюків дошкільного віку, навіть подобається їм, так як використовується в якості основи прості ігри. Виходить, що замість нудного зубріння інформація засвоюється через асоціації.

Всі батьки можуть використовувати корисні, розвиваючі вправи ейдетики для дітей від 4 років. Це допоможе підготувати їх до школи, полегшити звикання до навчального процесу і засвоєння предметів самої різної спрямованості.

 

000 0004

 
Nov
26
2022
Ейдетика для дітей дошкільного віку (2)

Ейдетика - новий напрямок у сучасній дитячій психології, спеціальна методика, орієнтована на розвиток образного мислення у дитини. Вона активно застосовується для навчання малюків дошкільного віку, навіть подобається їм, так як використовується в якості основи прості ігри. Виходить, що замість нудного зубріння інформація засвоюється через асоціації.

Всі батьки можуть використовувати корисні, розвиваючі вправи ейдетики для дітей від 4 років. Це допоможе підготувати їх до школи, полегшити звикання до навчального процесу і засвоєння предметів самої різної спрямованості.

 

000 0004

 
Nov
26
2022
Дитяче експериментування в природі

Суть технологій: організація процесу формування уявлень дошкільнят про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій. Реалізується потреба кожної дитини в доступному експериментуванні  та в природодослідженні.

 

 

DSC 3980

 
Nov
26
2022
Педагогічна пісочниця в роботі з дошкільнятами

 Впровадження принципово нових підходів до дитини, потребує багато в чому й новітніх технологій. Педагоги широко послуговуються ними, творчо переробляючи й адаптуючи до конкретних умов. Такою інновацією, зокрема, стала робота з піском. Вона взяла початок від прадавніх дитячих ігор з цим улюбленим матеріалом, а також сучасних психологічних методик і трансформувалася в інтегровану технологію різнобічного розвитку дитини. У наш стрімкий час, коли технічний прогрес міцно ввійшов у життя, батьки через надмірну зайнятість та педагогічну необізнаність, на жаль, дозволяють ді­тям забагато часу проводити перед телевізорами та комп'ютерами, що негативно позначається як на пси­хічному здоров’ї малюків, так і на їхньому фізичному стані: втомлюються очі, неправильно формується по­става, розвивається малорухливість. Діти менше спілкуються з однолітками, виникає емоційна напруженість, підвищується рівень тривожності та агресивності, зни­жуються зосередженість та самооцінка.

DSC 4088

 
Nov
26
2022
Науково-педагогічна Програма з математики "Росток"

DSCN1433

В дошкільному закладі ми використовуємо Програму "Росток", яка розроблена з позицій розвиваючого

навчання. Вся система завдань спрямована таким чином, щоб поруч з розвитком обчислювальних навичок,

навичок каліграфії діти вчилися аналізувати,порівнювати, узагальнювати, класифікувати.

 
Nov
26
2022
Пізнання світу за спадщиною Василя Сухомлинського

 

Ввідповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, одним із завдань є виховання у дошкільників інтересу і любові до природи, бережливе й турботливе ставлення до рослин і тварин. Важлива передумова цього - засвоєння дітьми норм і правил поведінки стосовно об'єктів навколишнього середовища, вироблення у них умінь, необхідних для включення у природоохоронну діяльність.

 
Dec
4
2014
Музейна педагогіка

Музейна педагогіка передбачає, що освіту та виховання дітей слід здійснювати на музейному матеріалі, який становить загальнолюдські цінності. Кожен музей – професійний чи створений в дошкільному закладі – може сприяти реалізації патріотичного, гендерного, сімейно-родинного, естетичного, морального, правового виховання.  Сутність технології полягає у розумінні музею як «багатовимірного світу», в якому переплітається досвід раціонального пізнання з чуттєвим. 

  В дошкільному закладі створені такі міні - музеї:

 

 Міні- музей "Бджілка"

DSCN0193

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c