Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Dec
6
2013

Методична робота

1

2019-2020 навчальний рік 

 

 

Завдання педагогічного колективу

на 2019 – 2020 навчальний рік

 1. 1. Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя.
 2. 2. Удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування методів та прийомів в різних видах діяльності.
 3. 3. Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень, нових педагогічних технологій.
 4. 4. Національно-патріотичне виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді.

 

 

НАКАЗ

№ 34-01-08/16-а

від 19.09.2019 року

Про організацію
методичної роботи

в ЗДО№10 «Любавонька»
у 2019-2020 н.р.

                Організація методичної роботи в закладі дошкільної освіти №10 «Любавонька» у 2019-2020 н.році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,   відповідно Наказу №161а/01-08 від 5.09.2019 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020н.р.», державних програм у галузі дошкільної освіти. На основі вивчення результативності освітнього процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи аналіз результатів роботи закладу за 2018-2019 н. рік, з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної роботи,

НАКАЗУЮ:

 1. 1.Завершити останній етап дослідно – експериментальної роботи регіонального рівня на тему: «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору».
 2. 2. Вважати методичний кабінет координаційним центром методичної роботи в ЗДО.
 3. 3.Активізувати творчий потенціал педагогів, залучати вихователів, музичних керівників, інструктора з фізкультури, практичного психолога, логопеда до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно – орієнтованого, діяльнісного інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.
 4. 4.Впродовж навчального року спрямовувати діяльність педагогічного колективу на виконання слідуючих завдань:

-         організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

-         удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування методів та прийомів в різних видах діяльності.

-         вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень, нових педагогічних технологій.

-         національно-патріотичне виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді.

Здійснювати:              

-         організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у закладі освіти.

 1. 5.Організувати:

-         роботу атестаційної комісії,

-         методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів,

-         співпрацю з ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,

-         роботу постійно діючих семінарів та консультацій для різних категорій.

 1. 6.Забезпечувати:

-         наступність навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою освітою .

 1. 7.Створювати:

-         організаційні умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

-         підвищення педагогічної компетентності вихователів.

 1. 8.Враховувати гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено Наказом МОН України від 20.04.2015 року, №446 «про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».
 2. 9. Забезпечити ефективність таких колективних форм методичної роботи.
  1. 9.1Педагогічна година: «Плюси та мінуси нової програми для старшого дошкільного віку «Впевнений старт»»
  2. 2Консультації для батьків:

       «Комп’ютер для дошкільника: забаганка чи потреба»(жовтень- вихователі, практичний психолог)

       «Виправляємо мову за допомогою коректурних таблиць» (листопад-логопед)

«Як подолати переживання батьків в адаптаційний період»(листопад-практичний психолог)

     «Об’єднаймося в інтересах дитини» (січень - практичний психолог)

 1. 3Семінари – практикуми для вихователів всіх вікових груп:

                   «Дитячий туризм в системі фізкультурно - оздоровчої роботи   дошкільного закладу» (жовтень)

                   «Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення» (лютий)

 1. 4Круглий стіл з педагогами:

«Виховання духовної культури засобами музейного простору в закладі дошкільної освіти»

 1. 10. Забезпечити роботу з підготовки нової дослідно-експериментальної роботи з теми: «Дитячий туризм в системі фізкультурно-оздоровчої роботи»
 2. 11. Направити на курси підвищення кваліфікації до КНЗ КОР Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (м.Біла Церква) педагогів: Томенко Л.М., Сасюк С.В., Середу О.В.
 3. 12. Провести атестацію педагогічних працівників:   Білогруд О.Г., Киришун О.В., Сапіташ О.М., Осадчої В.М., Пономаренко А.І., Луценко Л.М., Середи О.В.
 4. 13. Спланувати і організувати роботу психолого-педагогічних семінарів та педагогічних рад для ознайомлення з новинками психолого-педагогічної науки, оновлення знань педагогів.
 5. 14. Забезпечувати участь педагогічних працівників у методичних заходах міста та області.
 6. 15.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                                   Директор                                         Томенко Л.М.

 

 

 

 

2018 - 2019 навчальний рік

 

Семінар - практикум для вихователів на тему "Природа як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку"

DSCN3331

DSCN3332

DSCN3333

DSCN3335

DSCN3338

DSCN3341

 

НАКАЗ

№15-01-08/16-а

від  10.08.2018 року

 

Про підготовку та

організований початок 

2018-2019 навчального року.

На виконання наказу відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради від та з метою забезпечення підготовки до організованого початку нового навчального року,

НАКАЗУЮ:

1. Вихователю-методисту ЗДО Калініченко Наталії Петрівні:

1.1. Підготувати річний план роботи закладу на 2018 – 2019 навчальний рік та погодити з адміністрацією закладу (директором).                   

(До 15.08.2018р.)

1.2. Проаналізувати педагогічний колектив за чинні програми. Особливу увагу звернути на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, які унормовують чинність документів.

 (До 15.08.2018р.)

1.3. На основі аналізу роботи закладу за минулий рік, з урахуванням виявлених проблем та потреб установи визначити кількість ключових завдань, над якими буде працювати колектив у новому навчальному році..

(До 10.08.2018р.).

1.4. Визначити орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами, з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

1.5. Сприяти подальшому застосуванню вихователями блочно-тематичної організації освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

                                                    (Постійно).

1.6. Підготувати розклад музичних та фізкультурних занять, ранкові та коригуючи гімнастики, гуртків.

(До 25.08.2018р.)

1.7. Продовжувати навчати педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям та їх використання у навчально-виховному процесі.

(Протягом року.)

1.8. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів щодо максимального залучення дітей віком до 6 років до навчання у ЗДО.

2. Всім працівникам закладу:

2.1. Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2018 – 2019 навчального року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців.

   (До 25.08.2018р.)

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази ЗДО до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.       

(До 25.08.2018р.)

2.3. Взяти участь у міському етапі-огляду навчальних закладів щодо готовності до 2018 – 2019 навчального  року.                                        

(До 25.08.2018р.)

2.4. Взяти активну участь у підготовці та проведенні урочистих заходів з нагоди святкування Дня знань.                                              (До 01.09.2018р.)

3. Старшій медсестрі Степаненко Олександрі Павлівні:

3.1. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів працівників ЗДО

(Упродовж  навчального  року)

3.2. Забезпечити повноцінне трьохразове харчування дітей шляхом правильної закладки продуктів згідно меню-розкладки.

(Постійно).

3.3. Слідкувати за станом здоров’я дітей, при необхідності приймати міри.

(Постійно.)

3.4. Контролювати стан відвідування дітьми груп щоденно, доповісти директору закладу і передавати телефонограму у відділ освіти про кількість дітей в установі.

(Протягом навчального року.)

3.5. Забезпечити медичний кабінет необхідними ліками для надання першої медичної допомоги дітям та працівникам.                      

 (До 01.09.2018р.)

4. Керівникам гуртків Богуш О.М. та Слободенюк Ю.В.
    розпочати  свою роботу з 01.09.2017р., згідно графіка роботи.

5. Заступнику завідуючої по господарській роботі Гріненку
    Миколі Миколайовичу:

5.1. Завершити підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 р., вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.                                                                                    (До 01.10.2018р.)

5.2. Перевірити вільний доступ запасних пожежних виходів.

(До 01.09.2018р.)

6. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою.

Директор ЗДО  № 10 «Любавонька»:                      Л.Томенко

 

 

 

Завдання педагогічного колективу

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

1.     Продовжувати спрямовувати роботу на збереження здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

 

2.     Продовжувати створювати умови для емоційного комфорту, стану залучення до життя в соціумі, для індивідуалізації траєкторії особистісного розвитку, особистісних якостей та життєвих компетентностей засобами наступності в роботі старших дошкільників ЗДО з початковою школою.

3.     Засвоїти процес соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти.

 

4.     Формувати у дітей творчість, спрямовану на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

30.08.2018

 

1. настановча   «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах».

       1. Аналіз виконання рішення попередньої педради.

       2. Підсумки оздоровчого періоду.

       3.Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників та атестації.

       4.Продовження впровадження     дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня.

       5.Затвердження програми на 2018- 2019 навчальний рік

       6.Обговорення та затвердження річного плану ДНЗ на новий навчальний рік.

10.11.2018

 

2. «Створення умов для вдосконалення пізнавально – інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогічних кадрів»

1.     Аналіз виконання рішення попередньої педради.

$12.     Створення умов для вдосконалення пізнавально-інтелектуальної діяльності дітей.

3.     Підсумок тематичної перевірки по організації пізнавально – інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогічних кадрів.

4.     Анкетування батьків.

5.     Аналітичний звіт про результати психологічного вивчення розвитку здібностей дітей старшого віку.

6.     Тренінг розвитку креативності

20.01.2019

3. «Соціалізація дітей в сучасному просторі.»

$11.     Аналіз рішення попередньої педради.

2.     Аналіз тематичної перевірки на тему: «Ігрова діяльність як інструмент соціалізації.

3.     Обмін досвідом «Які форми виховання ви використовуєте в своїй роботі?»

4.     Сім’я. Соціалізація дитини в сім’ї.

5.     Соціально-психологічна безпека дошкільника.

6.     Вправа «Портрет сучасного вихователя»

15.03.2019

4. КВК «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності».

1.     Аналіз рішення попередньої педради.

2.     Аналіз тематичної перевірки організації художньої діяльності.

3.     Мозковий штурм.

4.     «Казка, як засіб естетичного виховання»

5.     Зображувальна діяльність як спосіб естетичного розвитку дітей.

6.     Колаж «Сучасний заклад освіти».

25.05.2019

5. (підсумкова): «Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти»

1.     Аналіз виконання рішень попередньої педради

2.     Стан навчально – виховного процесу, його якісних та кількісних показників для цілеспрямованого розвитку ЗДО.

3.     Психологічна готовність дітей до школи.

4.     Результати підготовки дітей з вадами мови до школи.

5.     Затвердження плану на оздоровчий період

6.     Звіт роботи керівників гуртків.

 

 

Завдання педагогічного колективу

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

1.     Удосконалити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі, розвивати творчі здібності дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя.

2.     Залучати дітей до української  національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховувати патріотизм до своєї Батьківщини.

3.     Забезпечити наступність в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою.

4.     Створити умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напряму.

 

ПЕДАГОГІЧНІ  РАДИ

До 1.09.2017

1. «Проблеми, пошуки, знахідки».

       1. Аналіз виконання рішення попередньої педради.

        2. Підсумки оздоровчого періоду.

        3.Обговорення та затвердження річного плану ДНЗ на2017-2018 навчальний рік.

До 10.11.2017

2. «Дитинство – це гра, гра – це дитинство».

      1. Аналіз виконання рішення попередньої педради.

2. Проблеми організації ігрової діяльності в сучасному дитячому садку.

3. Стан організації ігрової діяльності в ДНЗ.

4. Використання творчих ігор в роботі з дітьми.

5. Диспут «Іграшка в житті малюка».

6. Інтелектуальна гра «Заморочки з бочки

До 20.01.2017

3. «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

  - Аналіз рішення попередньої педради.

   -  Стан роботи з правового та патріотичного виховання дошкільників.

    - Засоби та методи патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства.

     -Форми краєзнавчої роботи з дошкільниками.

    -Ділова гра

 -     Презентація освітніх проектів «Україна- рідний край»

До 15.03.2018

4«Партнерська співпраця між колективами ЗОШ та ДНЗ щодо підготовки дошкільників до навчання в школі».

.     Аналіз виконання рішення попередньої педради.

.     Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти.

.     Актуальні завдання для дошкільної та початкової ланки освіти. Результати анкетування батьків.

.     Готовність дітей старших груп до школи.

.     Усунення мовленнєвих вад – запорука успішного навчання в школі.

.     Адаптація першокласника до школи.

.     Ділова гра для педагогів

До 31.05.2018

5. «Проблеми, підсумки, реалії.»

.     Аналіз виконання рішень попередньої педради

.     Стан навчально – виховного процесу, його якісних та кількісних показників для цілеспрямованого розвитку ДНЗ.

.     Результати   психологічної готовності  дітей до школи.

.     Звіт роботи керівників гуртків.

.     Результати підготовки дітей  з вадами мови до школи.

.     Затвердження  плану на оздоровчий період

 

 

 

НАКАЗ

№14-01-08/16-а

 

від  28.08.2017 року

 

Про підготовку та

організований початок 

2017-2018 навчального року.

 

На виконання наказу відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради  та з метою забезпечення підготовки до організованого початку нового навчального року,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вихователю-методисту ДНЗ Калініченко Наталії Петрівні:

 1.1. Підготувати річний план роботи закладу на 2017 – 2018 навчальний рік та затвердити у начальника відділу освіти.                    (До 01.09.2017р.)

1.2. Забезпечити розклад музичних та фізкультурних занять, ранкової, коригуючої гімнастик та гуртків.                                          (До 03.09.2017р.)

1.3. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів щодо максимального залучення дітей віком до 6 років до навчання у ДНЗ.

1.4. Продовжувати запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою шляхом створення груп короткотривалого перебування дітей, організовувати соціально-педагогічний патронат сім’ї.

(Упродовж 2017 – 2018 н. року).

1.5. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчальному-виховному процесі.                                                           (Упродовж 2017 – 2018 н. року).

1.6. Забезпечити своєчасну передплату закладом офіційних видань Міністерства освіти і науки України та фахових періодичних видань.

(Упродовж 2017 – 2018 н. року).

2. Всім працівникам закладу:

2.1. Вжити необхідних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2017 – 2018 н. року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців.

   (До 01.09.2017р.)

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази ДНЗ до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.       

                                                                        (До 31.08.2017р.)

2.3. Взяти участь у міському етапі-огляду навчальних закладів щодо готовності до 2017 – 2018 н. року.                                                                                   (До 30.08.2017р.)

2.4. Взяти активну участь в організації та проведенні урочистих заходів з нагоди святкування Дня знань.                                              (До 01.09.2017р.)

3. Старшій медсестрі Степаненко Олександрі Павлівні:

3.1. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів ДНЗ

 (Упродовж 2017 – 2018 н. р.)

3.2. Контролювати стан відвідування дітьми груп щоденно, доповісти завідуючій і передавати телефонограму у відділ освіти про кількість дітей в установі.

3.3. Забезпечити повноцінне трьохразове харчування дітей шляхом правильної закладки продуктів згідно меню-розкладки.              (Постійно).

3.4. Слідкувати за станом здоров’я дітей, при необхідності приймати міри.

                                                                        (Постійно.)

3.5. Забезпечити медичний кабінет необхідними ліками для надання першої медичної допомоги дітям та працівникам.                        (Постійно.)

4. Керівникам хореографічного гуртка та гуртка вивчення англійської мови розпочати свою роботу з 01.09.2017р., згідно графіка роботи.

5. Заступнику завідуючої по господарській роботі Гріненко Миколі Миколайовичу:

5.1. Завершити підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 р., вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.                                                                   (До 01.10.2017р.)

5.2. Перевірити вільний доступ запасних пожежних виходів.

(До 01.09.2017р.)

 

6. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою.

Завідуюча ДНЗ № 10 «Любавонька»:                                  Л.Томенко

 

 

 

Завдання педагогічного колективу

на 2016 – 2017 навчальний рік

1.       Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 2. Залучати дошкільнят до музейної педагогіки шляхом пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної діяльності, формування соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого й народних традицій.

3. Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність(сюжетно-рольові,конструкторсько-будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально- виховної роботи.

4.     Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

5.     Виховувати інтерес до економічних знань у різних видах діяльності дітей.

  

 

ПЕДАГОГІЧНІ  РАДИ

 

До 31.08

 

1. «Шляхи організації  навчально-виховного процесу спрямованого на всебічний розвиток особистості».

       1. Затвердження плану роботи ДНЗ на новий 2016-2017  навчальний рік

        2. Аналіз роботи ДНЗ  в літній оздоровчий період 2016 року

        3.Презентація, затвердження освітніх програм ( додаткових комплексних, парціальних) та методичних посібників для навчально – виховної роботи на 2016-2017 н.рік.

       4. Затвердження графіка проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на 2016-2017 н.рік.

       5. Затвердження форм планування  освітньо-виховного процесу в ДНЗ.

      6. Підсумки огляду – конкурсу груп щодо підготовки до нового навчального року .

До 20.11

 

2. «Виховання духовної культури засобом створення музейного простору»

      1. Аналіз виконання рішення попередньої педради.

2. Музейна педагогіка як засіб полікультурного виховання.

3.Створення музейного простору для розвитку дітей у всіх вікових групах ДНЗ.

4. Форми роботи з дітьми в міні-музеях.

5. Спільна робота педагогів та батьків з питань розширення та удосконалення міні-музеїв по групах.

4. Виставка кращих експонатів міні-музеїв.

До 20.01

3. «Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності.»

1.     Аналіз рішення попередньої педради.

2.     Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ.

3.     Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності

4.     До праці через ігрову діяльність.

5.     Ділова гра «Кути»

До 15.03

4«Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку.»

1.     Аналіз рішення попередньої педради.

2.     Створення безпечного розвивального простору у дошкільному закладі.

3.     Стан роботи з формування компетенції з питань безпеки у дошкільників.

4.     Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях.

5.     Охорона життя і збереження здоров’я на заняттях з фізкультури.

Виставка робіт дітей та батьків: «Безпека очима дітей»

До 25.05

5. «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо- виховної та методичної роботи.»

1.      Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2.      Життєва компетентність дошкільника як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра .

2.1  Мовленнєва готовність дітей

2.2  Психологічна готовність дітей

2.3  Наступність ДНЗ та школи в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання.

2.4  Підготовка дітей до школи

3.      Підсумки атестації.

4.      Звіт роботи керівників гуртків

Ознайомлення та затвердження плану роботи на літній період

 

Наказ №9

від 12.08.2016 року

«Про підготовку  та організований 

початок 2016-2017 навчального року

 в ДНЗ№10»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених наказом Міністерства  охорони здоров’я України від 1.08.2013 р. №678 та з метою створення належних умов для організованого початку 2016-2017 н.року в ДНЗ№10, забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти,

НАКАЗУЮ:

1.      Всім працівникам закладу:

1.1    вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2016-2017 н.року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців.

                                                               (до 20.08.2016)

1.2    забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально –    технічної бази ДНЗ до нового  навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності. 

                                                                                                                                                                 (до 26.08.2016)

1.3      Взяти участь у міському етапі огляду навчальних закладів щодо готовності до 2016-2017 н.року.     (до 26.08.2016)

1.4    Взяти активну участь в організації та проведенні урочистих заходів з нагоди святкування Дня Знань.   (до 1.09.2016).

2.        Вихователю-методисту:

2.1    Забезпечити розклад музичних, фізкультурних занять, ранкової гімнастики та гуртків.                                                                          (до 1.09.2016)

2.2       Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів щодо максимального залучення дітей віком до 6 років до навчання у ДНЗ.   (до 1.01.2017)

2.3    Тримати під контролем стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.                                                                                    (25.09.2016)

2.4    Продовжити запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою шляхом створення груп короткотривалого перебування дітей, організувати соціально – педагогічний патронат сім’ї . (упродовж 2016-2017 н.р.)

2.5    Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно- комунікативним технологіям, широкого використання компютерних та інформаційних технологій у навчально – виховному процесі.                                                  (упродовж 2016-2017 н.р.)

2.6    Забезпечити своєчасну передплату закладом офіційних видань міністерства освіти і науки України та фахових періодичних видань.                                                          (упродовж 2016-2017 н.р.)

3.     Старшій медсестрі Степаненко О.П.:

3.1    Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів працівників ДНЗ . (упродовж 2016-2017 н.р.)

3.2    Контролювати стан відвідування дітьми груп щоденно, доповідати завідуючій, передавати відомості у міський відділ освіти. (постійно)

3.3    Забезпечити повноцінне триразове харчування дітей шляхом правильної закладки продуктів згідно меню-розкладки.(постійно)

3.4    Слідкувати за станом здоровя дітей, при необхідності приймати міри. (постійно)

3.5    Забезпечити медичний кабінет необхідними ліками для надання першої медичного допомоги дітям та працівникам. (постійно)

4.     Керівнику хореографічного гуртка Богуш О.М. розпочати роботу з дітьми в закладі згідно графіка роботи.

5.     Завідуючому господарством Гріненку М.М.:

5.1    Завершити підготовку закладу до роботи в осінньо- зимовий період 2016-2017 н.р., вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження. (до 1.10.2016)

5.2    Перевірити вільний доступ запасних пожежних виходів.                                                                                                                                               (до 1.09.2016)

5.3    Доповісти про стан підготовки ДНЗ до роботи в осінньо – зимовий період керівництву закладу

Завідуюча ДНЗ№10 «Любавонька»      Л.Томенко                                       

 

 

 

НАКАЗ №10

від 12.08.2016 року

«Про організацію методичної роботи

 в ДНЗ№10 «Любавонька»

 у 2016-2017 н.році»

Відповідно до  Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Постанов Кабінету Міністрів України: «Державний стандарт дошкільної освіти» ;  інших законодавчих актів та урядових рішень в галузі освіти, розпоряджень  міської ради,  рішень колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації; наказів Міністерства освіти і науки України про розвиток освітньої галузі;   втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя  молоді; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти, з метою належної організації  методичної роботи , створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, координації діяльності  методичного кабінету при навчальному закладі №10, методичний  кабінет ДНЗ№10  у 2015-2016 н.році здійснював діяльність на основі прогнозованого, річного, місячного та тижневого планів роботи. Центральне місце в цій роботі посідало науково – методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів.

            У 2015- 2016 навчальному році педагоги ДНЗ№10 працювали над втіленням у практику роботи таких проблем:

-         Систематизація здоровязбережувальної роботи, через виховання у дітей емоційно-ціннісного ставлення до власного здоровя, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

-         Продовження удосконалення роботи по патріотичному  вихованню згідно Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді,

-         Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі екологічного виховання,

-         Поглиблення роботи з мовленнєвої діяльності в процесі організованої й самостійної предметно- практичної діяльності дітей.

З метою належної організації науково – методичної роботи  в закладі, створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення  їх кваліфікації, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних технологій,

                                     НАКАЗУЮ:

1.    Науково-методичну роботу в ДНЗ №10 у 2016-2017 н.році здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.році» від 16.06.2016 р. № 1/9 – 315.

2.    Вважати методичний кабінет координаційним центром методичної роботи в ДНЗ.

3.    Вихователю-методисту Калініченко Н.П.

3.1           Вивчати та узагальнювати педагогічний досвід колег із інших дошкільних закладів.

3.2           Звертати увагу на реалізацію дитячої творчості.

3.3           Удосконалювати систему виховної роботи.

3.4           Працювати  разом із педагогічним колективом над дослідно-експериментальною роботою регіонального рівня по темі: «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору у дошкільному навчальному закладі».

4.    Здійснювати:

4.1           Організаційно- методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі.

5.    Впроваджувати:

5.1           Науково-методичні ідеї та інноваційні технології у педагогічну практику.

6.    Організовувати:

6.1           Роботу атестаційної комісії.

6.2           Методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів.

6.3           Співпрацю з НІЕЗ «Переяслав» та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

6.4           Співпрацю з Польською Міжнародною асоціацією по безпеці життєдіяльності дітей.

7.    Забезпечувати:

7.1           Наступність навчально – виховної роботи між дошкільною та початковою освітою.

8.    Створювати:

8.1           Організаційні умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

8.2           Науково – методичну допомогу педагогам та залучення їх до участі у професійних конкурсах.

9.    Спрямувати діяльність всього педагогічного колективу ДНЗ№10 на виконання таких завдань:

9.1           Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

9.2           Залучати дошкільнят до музейної педагогіки шляхом пошукової, краєзнавчої , науково-дослідницької, художньо- естетичної діяльності, формування соціально – громадського досвіду на прикладах історичного минулого й народних традицій.

9.3           Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність (сюжетно- рольові, конструкторсько- будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально – виховної роботи.

9.4           Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

9.5           Виховувати інтерес до економічних знань у різних видах діяльності дітей.

10.          Враховувати гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 року №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

11.          Забезпечити ефективність таких колективних форм методичної роботи:

11.1     Педагогічні ради:

-         «Шляхи організації навчально-виховного процесу спрямованого на всебічний розвиток особистості.

-         «Виховання духовної культури засобом створення музейного простору».

-         «Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності».

-         «Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку».

-         «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи».

11.2     Семінари-практикуми:

-         «Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти»

-         «Трудове виховання та соціально-моральний розвиток дошкільнят».

-         «Теоретичні, методичні засади навчально-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності».

11.3     Консультації для батьків:

-         «Адаптаційний період. Як звикнути до дитячого садка» (жовтень)

-         «Вчимо дитину милуватись» (листопад)

-         «Виховувати без насильства» (грудень)

-         «Навіщо дитині ляльковий театр?» (січень)

-         «Скоромовки та чистомовки для правильної вимови малюка»(протягом року)

-         «Ефективне виховання без покарань – міф чи реальність» (травень)

11.4     Творчі пари  та групи:

     - Гурткова робота в ДНЗ.

     -  Дослідно-експериментальна робота.

     -  Створення музейного простору.

12.      Організувати роботу з молодими педагогами з проблем:

         - індивідуальна консультація «Використання паличок    Кюїзенера в логіко-математичному розвитку  дітей»

       - круглий стіл «Культура спілкування з дітьми дошкільного віку».   - бесіда – консультація «Засоби підвищення рухової активності під час організованої та самостійної діяльності дітей».

      - БЖД в умовах дошкільного закладу.

      -  індивідуальна консультація щодо складання планів із самоосвіти.

- індивідуальна консультація «Моральне виховання у трудовій діяльності».

   -  консультація «Коректурні таблиці як засіб економічного  виховання дошкільників».

13. Направити на курси підвищення кваліфікації слідуючих педагогів:

         КалініченкоН.П., Вербу О.Г., Бондарєву Т.В., Гопанчук О.М.,    Шаблієнко Г.І., Боярин Н.М., Литвин Н.М., Панферову Т.Г., Даниленко В.Б., Рекун І.В., Снітку М.М., Боярин Н.П., Федоренко І.О.

14. Провести атестацію педагогічних працівників:

Щербак А.В., Даниленко В.Б., Рекун І.В., Матової Н.В., Снітки М.М., Чабаненко О.С.

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідуюча ДНЗ№10 «Любавонька»                              Л.Томенко

 

 

Завдання педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік

1. Систематизувати здоров'язбережувальну роботу, через виховання у дітей емоційно- ціннісного ставлення до власного здоров'я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

2. Продовжувати удосконалювати роботу по патріотичному вихованню згідно Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3.  Активізувати пізнавальну діяльність дошкільників в процесі екологічного виховання.

4.  Поглибити роботу з мовленнєвої  діяльності в процесі організованої й самостійної предметно- практичної діяльності

ПЕДРАДА

на тему:  "Створення оптимальних умов для морально-духовного розвитку особистості вихованців

 

 

 

DSCN9998

 

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ,

 

для використання у ДНЗ у 2015/2016 навчальному році,

згідно Додатку 2до листа МОН Українивід 20.05.2015 р. № 1/9-249

 

ü«Оберіг» -програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років

(Богуш А.М.)

ü«Впевнений старт» -програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

(Андрієтті О.О., Голубович О.П.)

ü«Українськедошкілля» -програма розвитку дитини дошкільноговіку

(Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.)

ü«Соняшник» - комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку

(Калуська Л.В.)

ü«Соняшник» - комплексна програма розвитку, навчання і вихованнядітейранньоговіку

(Калуська Л. В.)

üПрограмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвиткумовленнядітей

з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (Рібцун Ю.В.)

А також такі парціальні освітні програми:

ü«Про себе треба знати, про себе треба дбати» -програма з основ здоров’я та безпекижиттєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (Лохвицька Л. В.)

ü«Казковафізкультура» - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільноговіку

(Єфименко М. М.)

ü«Грайлик» - програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ

(Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.)

ü«Радістьтворчості» -програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошк віку

(Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

ü«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку»

(Малашевська І. А., Демидова С. К.)

ü«Граючисьвчимося. Англійськамова» -програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

ü «Мудрі шахи» (Семізорова В.В. та ін.)

ü«Цікаві шашки» (Семізорова В.В. та ін.)

 

 

                                                                                                  

            Завдання педагогічного колективу на 2014-2015 навчальний рік

   1. Оптимізація роботи з охорони життя і здоров'я дітей у                                 ДНЗ.

                          2.  Формування у дітей дошкільного віку моральної                                          свідомості та  патріотичного   виховання.                                                          

                           3. Створення єдиного освітнього простору "Сім'я -                                           дошкільний заклад."

На досягнення поставлених завдань спрямована велика комплексна робота, яка спирається на сьогоднішні наукові дослідження, методики, технології в галузі педагогіки та психології. В нашому дошкільному закладі створене розвивально-виховне середовище, яке стимулює розвиток, виховання дітей, сприяє забезпеченню емоційного та фізичного комфорту вихованців. Педагогічний процес в дошкільному закладі складається з таких компонентів:

 • спеціально-організована діяльність (різні види і типи занять),
 • спільна діяльність дітей і педагога (ігрова, зображувальна, театралізована, читання),
 • самостійна художня діяльність,
 • самообслуговування.

ПЕДРАДИ    2014-2015 н.р.

  

DSCN1351

 

DSCN1392

1  Якісна освіта - запорука самореалізації особистості (настановча).

2. Пріоритетний аспект роботи - безпека життєдіяльності дитини.

3.  Моральність має бути свідомою.

4.  Співробітництво, партнерство, довіра, сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків.

5.   Результати ефективності вибраних форм і методів організації  освітньо-виховної та методичної роботи (підсумкова).

5

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичної та спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість  для становлення особистості. Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами.

Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах - сюжет гри.

000 0005                   000 0010

У кожній віковій групі обладнано методичні шафи, де зібрано і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми дошкільного віку.

 000 0017                   DSCN1220

DSCN1222                    DSCN1225

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.   Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету. Створено портфоліо для кожного педагога дошкільного закладу.           

DSCN1213           

  DSCN1216

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователя, музичного керівника, практичного психолога. Це доповіді підготовлені вихователями для виступів на педрадах, методичні рекомендації, конспекти занять, сценарії свят.

5

Стиль спілкування з дітьми – «не поруч, не над, а разом».

Організація методичної роботи в закладі спрямована на стимулювання творчих пошуків, активності педагогів, впровадження перспективно-педагогічного досвіду, забезпечення в колективі такого емоційно-психологічного клімату, який сприяє пошуку нових ефективних прийомів роботи з дітьми, розвиткові творчої активності педагога, умінню аналітично підходити до результатів своєї праці і як наслідок, в нашому закладі зібраний досвід вихователів.

Сапіташ О.М. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Калініченко Н.П . Формування здоров’язбережувальних технологій в   умовах сучасного дошкільного закладу.

Гопанчук О.М . Виховання дітей казкою,

Роль театралізованої діяльності в розвитку художньо- естетичного розвитку дошкільників

Бодарєва Т.В . Інтелектуальний розвиток дітей на основі розвиваючих ігор Нікітіна,

Загадка як засіб розвитку логічного мислення дошкільників

Шаблієнко Г.І . Сенсомоторний розвиток дітей на заняттях із зображувальної діяльності,

Вплив творів мистецтва на гуманітарно-естетичний розвиток дошкільників

Верба О.Г . Впровадження ТРВЗ в практику роботи дошкільного закладу.

Панферова Т.Г . Виховання за ідеями Сухомлинського,

Дидактична гра як формування навчальних умінь дітей дошкільного віку

Романенко Н.П . Формування творчої індивідуальності дошкільників засобами музики.

Даниленко В.Б . Виховання креативної особистості через розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Рекун І.В . Малятам про Космос
Литвин Н.М. Розвиток креативності дітей дошкільного віку

Збанацька Г.І (логопед) Дидактичні ігри та вправи як засіб корекційно-виховного впливу на дітей з фонетико - фонематичним недорозвиненням мовлення

Щербак А.В . (практичний психолог) Тривожність дітей дошкільного віку

Методична робота в закладі носить комплексний характер і ведеться за кількома напрямками:

- безпосереднє підвищення кваліфікації через систему методичних семінарів, практикумів, творчих відкритих занять,

- створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей,

- розробка занять , дидактичного матеріалу, посібників.

Згідно Положення про методичний кабінет дошкільного закладу розроблена структура методичної роботи де висвітлюються завдання колективу, основні напрямки діяльності педагогів, вихованців, батьків, різні форми методичної роботи.

  

Збільшити зображення

 

 

 

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати  повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c