Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Nov
26
2016
НАКАЗ №10 від 12.08.2016 року

«Про організацію методичної роботи

 в ДНЗ№10 «Любавонька»

 у 2016-2017 н.році»

Відповідно до  Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Постанов Кабінету Міністрів України: «Державний стандарт дошкільної освіти» ;  інших законодавчих актів та урядових рішень в галузі освіти, розпоряджень  міської ради,  рішень колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації;

наказів Міністерства освіти і науки України про розвиток освітньої галузі;   втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя  молоді; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти, з метою належної організації  методичної роботи , створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, координації діяльності  методичного кабінету при навчальному закладі №10, методичний  кабінет ДНЗ№10  у 2015-2016 н.році здійснював діяльність на основі прогнозованого, річного, місячного та тижневого планів роботи. Центральне місце в цій роботі посідало науково – методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів.

            У 2015- 2016 навчальному році педагоги ДНЗ№10 працювали над втіленням у практику роботи таких проблем:

-         Систематизація здоровязбережувальної роботи, через виховання у дітей емоційно-ціннісного ставлення до власного здоровя, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

-         Продовження удосконалення роботи по патріотичному  вихованню згідно Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді,

-         Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі екологічного виховання,

-         Поглиблення роботи з мовленнєвої діяльності в процесі організованої й самостійної предметно- практичної діяльності дітей.

З метою належної організації науково – методичної роботи  в закладі, створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення  їх кваліфікації, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних технологій,

                                     НАКАЗУЮ:

1.    Науково-методичну роботу в ДНЗ №10 у 2016-2017 н.році здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.році» від 16.06.2016 р. № 1/9 – 315.

2.    Вважати методичний кабінет координаційним центром методичної роботи в ДНЗ.

3.    Вихователю-методисту Калініченко Н.П.

3.1           Вивчати та узагальнювати педагогічний досвід колег із інших дошкільних закладів.

3.2           Звертати увагу на реалізацію дитячої творчості.

3.3           Удосконалювати систему виховної роботи.

3.4           Працювати  разом із педагогічним колективом над дослідно-експериментальною роботою регіонального рівня по темі: «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку на основі створення музейного простору у дошкільному навчальному закладі».

4.    Здійснювати:

4.1           Організаційно- методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі.

5.    Впроваджувати:

5.1           Науково-методичні ідеї та інноваційні технології у педагогічну практику.

6.    Організовувати:

6.1           Роботу атестаційної комісії.

6.2           Методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів.

6.3           Співпрацю з НІЕЗ «Переяслав» та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

6.4           Співпрацю з Польською Міжнародною асоціацією по безпеці життєдіяльності дітей.

7.    Забезпечувати:

7.1           Наступність навчально – виховної роботи між дошкільною та початковою освітою.

8.    Створювати:

8.1           Організаційні умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

8.2           Науково – методичну допомогу педагогам та залучення їх до участі у професійних конкурсах.

9.    Спрямувати діяльність всього педагогічного колективу ДНЗ№10 на виконання таких завдань:

9.1           Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

9.2           Залучати дошкільнят до музейної педагогіки шляхом пошукової, краєзнавчої , науково-дослідницької, художньо- естетичної діяльності, формування соціально – громадського досвіду на прикладах історичного минулого й народних традицій.

9.3           Виховувати у дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність (сюжетно- рольові, конструкторсько- будівельні ігри, театралізацію) та в процесі навчально – виховної роботи.

9.4           Формувати в дітей дошкільного віку любові до праці як її природної потреби, необхідної активної життєдіяльності.

9.5           Виховувати інтерес до економічних знань у різних видах діяльності дітей.

10.          Враховувати гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 року №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

11.          Забезпечити ефективність таких колективних форм методичної роботи:

11.1     Педагогічні ради:

-         «Шляхи організації навчально-виховного процесу спрямованого на всебічний розвиток особистості.

-         «Виховання духовної культури засобом створення музейного простору».

-         «Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності».

-         «Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку».

-         «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи».

11.2     Семінари-практикуми:

-         «Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти»

-         «Трудове виховання та соціально-моральний розвиток дошкільнят».

-         «Теоретичні, методичні засади навчально-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності».

11.3     Консультації для батьків:

-         «Адаптаційний період. Як звикнути до дитячого садка» (жовтень)

-         «Вчимо дитину милуватись» (листопад)

-         «Виховувати без насильства» (грудень)

-         «Навіщо дитині ляльковий театр?» (січень)

-         «Скоромовки та чистомовки для правильної вимови малюка»(протягом року)

-         «Ефективне виховання без покарань – міф чи реальність» (травень)

11.4     Творчі пари  та групи:

     - Гурткова робота в ДНЗ.

     -  Дослідно-експериментальна робота.

     -  Створення музейного простору.

12.      Організувати роботу з молодими педагогами з проблем:

         - індивідуальна консультація «Використання паличок    Кюїзенера в логіко-математичному розвитку  дітей»

       - круглий стіл «Культура спілкування з дітьми дошкільного віку».   - бесіда – консультація «Засоби підвищення рухової активності під час організованої та самостійної діяльності дітей».

      - БЖД в умовах дошкільного закладу.

      -  індивідуальна консультація щодо складання планів із самоосвіти.

- індивідуальна консультація «Моральне виховання у трудовій діяльності».

   -  консультація «Коректурні таблиці як засіб економічного  виховання дошкільників».

13. Направити на курси підвищення кваліфікації слідуючих педагогів:

         КалініченкоН.П., Вербу О.Г., Бондарєву Т.В., Гопанчук О.М.,    Шаблієнко Г.І., Боярин Н.М., Литвин Н.М., Панферову Т.Г., Даниленко В.Б., Рекун І.В., Снітку М.М., Боярин Н.П., Федоренко І.О.

14. Провести атестацію педагогічних працівників:

Щербак А.В., Даниленко В.Б., Рекун І.В., Матової Н.В., Снітки М.М., Чабаненко О.С.

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідуюча ДНЗ№10 «Любавонька»                              Л.Томенко

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c