Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

zavitok

zavitok

 
Aug
5
2014
Звіт керівника ДНЗ№10 за 2013-2014 н.р.

100 2355 

Звіт керівника ДНЗ№10 «Любавонька» за 2013-2014 н.р.

                                                       Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2.  Вибори лічильної комісії.

3.   Звіт завідувача ДНЗ№10.

4.    Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад№10 «Любавонька» комбінованого типу Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області знаходиться за адресою: 08400, вул.Грушевського, м.Переяслав-Хмельницький, Київська область, телефон 5-45-32 та 5-36-97 (адреса електронної пошти Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">dnz_10@ukr.net).

Діє з 5 січня 1993 року, розрахований на 14 груп – 265 місць. Протягом роботи дошкільного  закладу функціонує 14 груп. У 2013-2014 н.р. заклад відвідувало 394 дитини.

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

 

Протягом навчального року (2013-2014) ДНЗ№10 працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина» у всіх вікових групах та «Впевнений старт» з дітьми старшого дошкільного віку, а також власною програмою «Гуманітарно-естетичний підхід до розвитку дітей дошкільного віку», відповідно власного статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

      Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ№10 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Режим роботи ДНЗ: пятиденний з 7.00 до 19.00.

Мова навчання – українська.

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

Аналіз педагогічного складу.

ДНЗ№10 «Любавонька» укомплектований педагогічними кадрами, в складі 35 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед, 3 музичних керівники, 28 вихователів.Освітній рівень:   31 педагог з вищою освітою, 4 педагоги з середньою спеціальною освітою. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 2 роки.

      З боку керівника в ДНЗ постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2012-2013 н.р. кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Педагоги мають таку кваліфікаційну категорію: "спеціаліст вищої категорії" - 13осіб, "спеціаліст першої категорії" -10осіб, "спеціаліст другої категорії" - 4 особи, "спеціаліст" -  10осіб. За 2013-2014 н.р. кваліфікаційну категорію «спеціаліст» підтвердили 2 педагоги – Олесенко Л.І. та Корж С.А,  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» встановлено вихователю Корзун Н.В., кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» встановлено трьом педагогам – вихователям Сливі О.А., Данько А.В., Гігійчук О.Г., кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь – методист» підтверджено музичному керівникові Романенко Н.П.

      Протягом 2013-2014 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні обєднання, майстер-класи. Самі проводили семінари – практикуми, показові заняття для педагогів свого  закладу та педагогів міста.

     Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

Управлінська діяльність.

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ№10 «Любавонька» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

      У 2013-2014 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики. Педагоги успішно запроваджували принципово нові стратегії розвитку системи дошкільної освіти Київщини.

      У ДНЗ№10 «Любавонька» проводилася дослідно-експериментальна робота локального та регіонального рівнів. Це формування основ християнської культури у дітей старшого дошкільного віку, виконання Всеукраїнської науково –методичної програми «Росток». З 2013 року дошкільний навчальний заклад працює в статусі експериментального майданчика регіонального рівня за темою «Формування художньо-емоційних та здоровязбережувальних особистісних компетентностей дитини в умовах сучасного дошкільного закладу». За проблемою впровадження серед учасників навчально-виховного процесу знань і навичок безпеки життєдіяльності колектив ДНЗ, очолюваний мною, співпрацює з Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров’я.

У 2013 р. колектив ДНЗ брав участь у Десятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», за що був відзначений. Позитивним результатом управлінської діяльності є запровадження та успішна реалізація в системі дошкільної освіти міста інноваційних проектів. У навчально-виховному процесі дошкільного закладу успішно реалізувалася методика раннього читання Людмили Шелестової «Розвивальне читання», Наталії Гавриш «Художнє слово та дитяче мовлення».  Успішно реалізувався проект «Робота з обдарованими дітьми по розвитку музично – естетичних здібностей», з метою створення інноваційного простору для пошуку юних талантів, відзначення особистих та колективних творчих досягнень вихованців дошкільного навчального закладу.

      Педагогічним колективом ДНЗ№10 «Любавонька» створено ефективну модель розвитку координації партнерських відносин та співпраці з дошкільним навчальним закладом №518 м.Києва, факультетом педагогіки та психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницьким ДПУ імені Григорія Сковороди».

      Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розвязання конфліктних ситуацій.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Один раз на квартал (останній тиждень листопада та лютого) проводився Тиждень безпеки дитини, 2-й вівторок кожного місяця – «День зеленого вогника». До роботи з приводу цього питання залучалися батьки.

      Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося   у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців. Ці питання я особливо тримала на контролі. У цьому аспекті працювала і старша медсестра, і вихователь – методист закладу.

                                             Методична робота

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

      Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

      Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2013 – 2014 н.р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо –та відеоматеріалів.

      Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

Робота методичної служби у 2013-2014 н.р. була спрямована на

 -        Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально – виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.Вивчалась робота педагогічних працівників, які атестувалися, а саме: вихователів Олесенко.Л.І.,   Корж С.А..,   Корзун Н.В., Данько А.В., Гігійчук О.Г., Сливи О.А., музичного керівника Романенко Н.П.

    Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків здійснювалося за річним планом.

    Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

    У ДНЗ  проводилися педагогічні заходи:  педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, педагогічні читання, диспути.

     Систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ, які здійснювалися через оперативний контроль за використанням режиму дня, змін видів  діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби.

           Згідно плану роботи ДНЗ на 2013-2014 н.р. використовувалися колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

           Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

           У ДНЗ№10 створено свій сайт. Щотижня проводилося оновлення його змісту , поповнювалися  матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, вчителя-логопеда, повідомлялося щоденне меню, висвітлювалася методична робота та масові заходи з описом та світлинами. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватися до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних умінь.

           Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

                           Результати навчально- виховного процесу.

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

           Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини на платній основі працювали гуртки:

·        хореографічний (керівник Богуш О.М.), кількість дітей -  97.

·        англійської мови (керівник Єрмолович Т.М.) , кількість дітей - 43. 

                    Робота з наступності із школою та батьками.

Співпраця ДНЗ №10 та ЗОШ№7 велась на належному рівні , відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ№10 та ЗОШ№7», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову,комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

         Практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

  Вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до ЗОШ№7, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

   Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

                             Організація харчування.

Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

     Харчування дітей в ДНЗ у 2013-2014 н.р. здійснювалось на 50% проплаті від батьків та 50% з міського бюджету, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного обєму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

     Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

     Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

                     Медичне обслуговування.

     Керуючись санітарними правилами для ДНЗ було проведено аналіз захворюваності дітей за 2013-2014 н.рік. Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку  з хворобою на вітряну віспу(2%), пневмонію (1%). Зменшилась захворюваність ангіною (2%). Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, скарлатина, травми.

     Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-  дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

Результати роботи щодо зміцнення

 матеріально-технічної бази ДНЗ.

          Протягом 2013-2014 н.року в ДНЗ№10 «Любавонька» активно працював батьківський комітет. Члени комітету систематично були присутні на засіданнях, організовували роботу з батьками щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Батьківський комітет кожної вікової групи вів активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території ДНЗ та проведенню ремонтних робіт.

          Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в хорошому стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими.

          Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично, за рахунок батьків та спонсора Саулка В.В., за що йому мій уклін і шана.

           Як керівник закладу добре розумію серйозність і відповідальність цієї справи. Тому категорично забороняю своїм працівникам втручатися в процес збору благодійних внесків від батьків, і керуюся листом Міністерства освіти і науки № 1/9-289 від 15.04.2011 року, «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» Залучаємо лише добровільні пожертвування, які збирають члени батьківського комітету.

          Дякуючи благодійній допомозі батьків було виконано:

-        капітальний ремонт харчоблоку, при цьому замінено водопровідну та каналізаційну системи,  замінено 5-ть вікон та одні двері на металопластикові,  замінено настінний кахель,  підлогу, зроблено три арки, відремонтовано всю стелю, пофарбовано стіни, двері у підсобних приміщеннях та коридорі харчоблоку;

-         ремонт методичного кабінету (перетірка стелі, поклейка шпалер);

-         ремонт медичного кабінету (замінено вікно на металопластикове, зроблено відкоси, перетерлася та перефарбувалася стеля, поклеїлася шпалера, замінено водопровідну та каналізаційну систему);

-         фарбування плінтусів у всіх приміщеннях закладу,

-         ремонт спалень у групах: «Полуничка» (перетерлася та пофарбувалася стеля,  розфарбували стіни, замінили лінолеум),  «Каченятко» (перетерлася та пофарбувалася стеля, поклеїлася шпалера), «Зернятко» (перебілена стеля, поклеїлася шпалера);

-         ремонт ігрової кімнати у групі «Казка» (замінили 4 - ри вікна , поклеїлася шпалера);

-         ремонт роздягальної кімнати у групі «Калинка» (замінено вікно, перетерлася та пофарбувалася стеля, поклеїлася шпалера);

-         заміна 1 вікна на  металопластикове  у групі «Віночок»;

-         заміна 4-х вікон на металопластикові у групі «Калинка»;

-         заміна 5-ти вікон на металопластикові у групі «Казка»;

-         заміна 4-х вікон на металопластикові у групі «Ясочка»;

-         заміна 4-х вікон на металопластикові у групі «Золота рибка»;

-         заміна 1-го вікна на металопластикове у медичному кабінеті;

-         заміна лінолеуму у спальній кімнаті групи «Полуничка»;

-         виготовлено атрибути (паровоз, пароплав, автобус) на ігрові майданчики груп «Зернятко», «Ромашка» та «Віночок»;

-         виготовлено нові пісочниці «Вантажний автомобіль» (група «Ромашка») та «Автобус» (група «Ведмежатко»);

-         пофарбовані всі ігрові споруди на  ігрових майданчиках;

-         проведено поточний ремонт майданчиків;

-         відремонтовано та пофарбовано спортивний майданчик;

-         зроблено панель  на центральному вході.

                          Придбано:

-         меблі у методичний кабінет;

-         меблі у медичний кабінет;

-         меблі на харчоблок;

-         шафи для роздягання дітей у групу «Казка»;

-         ліжка у групу «Світлячок»;

-         матраси та подушки (по 27 шт.) у групу «Полуничка»;

-         столи двохмісні (6шт.) у групу «Полуничка»;

-         шафа для роздягання у групу «Полуничка»;

-         тюль у групу «Полуничка», «Казка», «Зернятко», харчоблок, медичний кабінет;

-         жалюзі у методичний кабінет;

-         дидактичні ігри та іграшки в усі групи;

-         стенди «Профспілковий куточок», «Бути здоровим», «Педагогічне життя»;

-         карнизи (6шт.)на харчоблок та медичний кабінет;

-         полове покриття у групу «Калинка», «Зернятко», медичний та методичний кабінети;

-         ігровий куточок у групу «Віночок;

-         шафа для взуття у групу «Калинка»;

-         куточок для чергування у групу «Калинка».

Завезено пісок на ігрові майданчики у 14 пісочниць.

     Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

     Я все намагалася робити зі своїм колективом та батьками, щоб наш дошкільний заклад був динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей.

     Але головну оцінку моєї роботи, як керівника закладу, повинні дати Ви, шановні батьки та колеги. Протягом цього навчального року Ви мали можливість бачити мене в роботі і тому Вам судити про мої досягнення чи невдачі.

     Підводячи підсумки зробленого проягом  2013-2014 н.р., можна зробити висновок, що ще не все зроблено і є багато планів, задумів по вирішенню таких завдань:

-         завершити встановлення    45    вікон на металопластикові;

-          замінити лінолеум у 7 ігрових кімнатах;

-         зробити  ремонт у 8 спальних кімнатах;

-          зробити  капітальний ремонт пральні;

-   провести  ремонт у кабінеті психолога, вчителя-логопеда;

-          замінинити спортивне обладнання у спортивній залі;

-          замінити лінолеум у коридорі біля пральні (1 поверх) та багато чого іншого, що я сподіваюся ми зможемо виконати у наступних роках.

 

 

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c