Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Aug
1
2019

Звіт

керівника про діяльність

закладу дошкільної освіти

№10 «Любавонька»

за 2020-2021 навчальний рік

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

Загальна інформація

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради Київської області на підставі рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.09.1992р. № 143.

Засновником закладу дошкільної освіти є Переяславська міська рада. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, харчування та медичне обслуговування.

Заклад дошкільної освіти має печатку і штамп власного зразка.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 1. 1.1.Загальна інформація
Директор закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2004р.),Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.), лауреат Премії Верховної ради України (2014р.).

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу м. Переяслав, Київська область, вул.. Грушевського, 55б
Проект споруди закладу Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради функціонує в окремо побудованій двоповерховій споруді.
Наші контакти

Телефони: 3-

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано 05.01.1993р.
Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.
Науково-методична проблема Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.
Кількість груп 14 груп: 3 – раннього віку, 11 – дошкільного віку.
Кількість дітей станом на 01.09.2021р. 377; з них у групах раннього віку 74, дошкільного віку - 303
Кількість співробітників станом на 01.08.2016р. Усіх співробітників: 71; з них педагогів – 37.
Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2016р.

Вища кваліфікаційна категорія: 23

І кваліфікаційна категорія : 4

ІІ кваліфікаційна категорія: 4

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»: 6

Педагогічне звання «Вихователь-методист»: 6

Педагогічне звання   «Заслужений працівник освіти України»:   1

«Відмінник освіти»: 3

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2020 – 2021 н. р.

(станом на 01.09.2021р )

Гр..п/п

Назва групи

Вік дітей

Кількість дітей
Кількість місць Списочний склад
1 «Зернятко»

раннього віку

15 23
2 «Ромашка»

раннього віку

15 25
3 «Віночок»

раннього віку

15 26
4 «Ведмежатко»

молодша

20 29
5 «Ясочка»

молодша

20 29
6 «Каченятко»

молодша

20 32
7 «Курчатко»

середня

20 21
8 «Оленка»

середня

20 27
9 «Буратіно»

середня

20 29
10

«Світлячок»

середня 20 19
11 «Полуничка»

старша

20 28
12 «Казка»

старша

20 29
13

«Золота рибка»

старша 20 30
14 «Калинка»

старша

20 30

Основні освітні програми:

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (затверджено наказ Міністерства від 12.01.2021р. № 33)
 • Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»
 • Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

Віковий параметр педагогічних працівників такий:

2020 – 2021 навчальний рік

Своєчасність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки

Курсову перепідготовку педагогічні працівники ЗДО № 10 «Любавонька» проходять на базі комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» м. Біла Церква відповідно до замовлення.

Станом на 01.05.2021р. курси підвищення кваліфікації пройшли ______.

Навчальний рік Відповідно плану про курсову перепідготовку Фактично пройшли курсову перепідготовку Відсоток %
2013-2014 8 8 100%
2014-2015 6 6 100%
2015-2016 2 2 100%
2016-2017 13 13 100%
2017-2018 11 11 100%
2018-2019 9 9 100%
2019-2020 7 7 100%
2020-2021 2 2 100%

Своєчасність проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація у закладі дошкільної освіти, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ЗДО протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2020-2021 н. р. відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації – 2 особи, за результатами атестації встановлено:

-        спеціаліст вищої категорії – 1 педагог,

-        спеціаліст другої категорії – 1 педагог.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчального процесу у навчальному закладі.

 • Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного вік:

З метою прогнозування перспективної мережі ЗДО працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ЗДО мікрорайону.

У закріпленому мікрорайоні станом на 01.09.2021р. зареєстровано 41 дитина віком від народження до 6 років. Прослідковується незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження численності контингенту у наступні роки.

Тому передімною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, регламентувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ЗДО та привабливість у місті.

Матеріали роботи дошкільної установи на протязі року висвітлювалися в пресі та сайті ЗДО, фейсбуці.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9 – 811) особлива увага навчанню дітей 5-ти річного віку. Протягом року здійснювався педагогічний патронат дітей 5 років, які не регулярно відвідують ЗДО. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

 • Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтовна на передачу знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основні постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дитячому садку потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов’язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, відвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Слід відмітити, що колектив ЗДО активно реалізує єдину науково-методичну тему «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору в дошкільному закладі» впроваджуючи в освітньо-виховний процес новітні педтехнології:

група «Курчатко» - методика Х. Кюїзенера;

група «Оленка» - методика ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань);

група «Казка» - театралізована діяльність з дітьми дошкільного віку;

група «Ведмежатко» - «Художнє слово, художнє мовлення» (методика Н. Гавриш);

група «Калинка», група «Полуничка», група «Казка» - програма з математики «Росток»;

група «Каченятко» - нетрадиційні техніки малювання;

група «Ромашка» - дослідницька діяльність експериментування в природі;

група «Зернятко» - пізнання світу за спадщиною Сухомлинського;

група «Буратіно» - робота в педагогічній пісочниці;

група «Золота рибка» - розвивальні та інтелектуальні ігри для дітей дошкільного віку;

група «Оленка», група «Ясочка», група «Світлячок» - методика Ейдетика;

група «Віночок» - «Вундеркінд з пелюшок».

Організація різних форм виховної роботи

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання дітей «Дитина» та «Впевнений старт»

Учасниками навчально-виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх замінюють та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною темою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Результати засвоєння програмових вимог

рівні молодша група середня група старші групи
високий 68% 79% 81%
середній 26,8% 16,8% 15,7%
низький 5,2% 4,2% 3,3%

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти при реалізації його змісту педагогам слід керуватися певними вимогами. Зокрема вони мають:

-        ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти і дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;

-        глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження, ті чи інші нахили дітей, особливості поведінки дошкільників;

-        докорінно змінити свою позицію відповідності сім’ї для побудови повноцінного освітнього процесу;

-        всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості;

-        приділити розвитку у дітей рефлексії – здатності аналізувати й осмислювати власні дії, вчинки, мотиви, думки, співвідносити їх з очікуваннями авторитетних для неї інших людей та моральними нормами. Удосконалювати можливість контролювати виконання своїх дій; формувати позиції одночасно виконавця та контролера, розвивати здатність співвідносити власну поведінку з ідеальним еталоном.

Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Вихователь-методист Калініченко Н.П. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ № 7 (директор Кітаєва Г.В.).

Підвищуючи рівень мотивації готовності дітей до навчання у школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу.

Забезпечили вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини старшого віку, вчителем який буде працювати.

На психологічному семінарі-практикумі за темою «Просвіти дорогу знань та не згасни на ній сам», який проводився онлайн, практичний психолог Щербак А.В. звернула увагу на особливості співробітництва вихователів з вчителями 1-х класів.

З метою формування позитивного настрою батьків майбутніх першокласників практичний психолог Щербак А.В. провела онлайн-тренінг для батьків на тему «Соціалізація дошкільника засобами гри».

Під час роботи по впровадженню вищезазначеного завдання сформувалась проблема подальшої роботи щодо наступності ЗДО і ЗОШ, яка направлена на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Випускники нашого закладу дошкільної освіти мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Дякую за персональний внесок за підготовку дітей до школи вихователям Сапіташ О.М., Сливці Н.В., Панферовій Т.Г., Романенко Н.В., Матієнко Т.В., Пономаренко А.І.

Таким чином у ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Аналіз роботи психологічної служби

за 2020-2021 навчальний рік. 

Робота психологічної служби закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Любавонька» направлена на активізацію ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей, тощо.

У своїй діяльності практичний психолог закладу «Любавонька» керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів Управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, дотримується Конвекції про права дитини та Етичного кодексу практичного психолога.

Протягом 2020-2021-навчального року психологічна служба ЗДО працювала над виконанням наступних основних завдань:

Основні завдання психологічної служби ЗДО

-        сприянню повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

-        створенню умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку;

-        забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-        консультаційна робота з педагогами та батьками щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей та питань особистого характеру;

-        здійсненню психологічної реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства, знаходячись у скрутному життєвому становищі.

Були реалізовані через пріоритетні напрямки:

 • психологічний супровід дітей раннього віку;
 • профілактика дезадаптації першокласників;
 • психологічна підготовка дітей до школи;
 • оптимізація навчально-виховного процесу.

В рамках основного вищезгаданого пріоритетного напрямку протягом серпня, вересня, жовтня практичним психологом ЗДО проводилось спостереження за дітьми з метою:

 • вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;
 • виявлення порушень емоційно-афективної сфери дитини;
 • вивчення взаємовідносин між категоріями дитина-дитина, дорослий-дитина.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей з колективом однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо. Найбільш актуальними були теми:

Серед педагогів:

-        Виховання морально-етичних якостей в дітей дошкільного віку.

-        Ігри та психологічні вправи, що сприяють розвитку моральних якостей та виховання у дітей позитивного ставлення до членів родини.

-        Профілактика синдрому професійного вигорання в педагогів.

-        Формування трудової і комунікативної компетентності дошкільнят.

-        Психологічні аспекти трудової діяльності дошкільнят.

-        Психолого-медико-педагогічний консиліум «Готовність дітей до школи», «Адаптація до першого класу», «Адаптація до умов ЗДО».

Батьків:

-        Труднощі у вихованні дитини.

-        Попередження насильства над дітьми.

-        Діти, які перебувають у складних умовах проживання.

-        Праця – джерело емоційного стану, радості, діяння, творіння.

-        Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку засобами гри.

-        Мистецтво жити з дітьми.

-        Розвиток і виховання дітей.

-        Попередження та подолання де адаптованості дитини у дитячому садку.

-        Адаптація дітей до умов ЗДО.

-        Психологічна характеристика та особливості виховання дітей.

-        Криза 3-х років.

-        Прояви агресивної поведінки у дітей.

-        Готовність дітей до школи.

Під час психологічних обстежень проводилось вивчення:

 • взаємовідносин в групі між дітьми;
 • вивчення самооцінки дітей;
 • готовність до школи;
 • проводились спостереження за дітьми (адаптація дітей до умов ЗДО, до школи);
 • спостереження за дітьми з метою відбору для корекційно-розвивальної роботи групової та індивідуальної.
 • діагностичне анкетування педагогів «Морально-етичне виховання дошкільників»;
 • вивчення особливостей поведінки вихованців, батьків.
 • труднощі у вихованні дитини.

Протягом 2020-2021 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолітніх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Діяльність практичного психолога ЗДО «Любавонька» передбачає низку форм і методів роботи з батьками, дітьми, педколективом.

Активна робота ведеться на сайті закладу та фейсбуці (на сторінці закладу), де висвітлюється вся робота психологічної служби та робота в цілому.

Матеріально-технічна та навчально-методична база.

У ЗДО створене оптимальне предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги та напрямки роботи, над якими працює колектив групи.

Ігровий та учбовий матеріал забезпечує високий рівень навчально-виховного процесу. На території закладу для дітей облаштовано:

 • 13 ігрових майданчиків;
 • Спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами;

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

 • музична зала;
 • спортивна зала;
 • методичний кабінет;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет вчителя-логопеда;
 • кабінет англійської мови.

Протягом 2020-2021 навчального року проводилась активна робота по оснащенню матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Так позабюджетних коштів станом на 18.08.2021р. було зібрано 70 400 грн. на ремонт групових приміщень, придбання обладнання для групових приміщень, придбання методичної літератури, технологічного обладнання на харчоблок, миючі засоби, посуд і т. інше. Залишок позабюджетних коштів станом на 18.08.2021р. у батьківському комітеті становить 170 грн.

За рахунок благодійних внесків батьків на розвиток закладу

було закуплено:

 1. Двері – 4 шт., фурнітура, встановлення – 26 900 грн.
 2. Шпалери, клей, сатенгіпс, ізогіпс, ґрунтовка, водоемульсійна фарба, робота – 12 186 грн.
 3. Лак, фарба, розріджувач, щітки – 2 309,53 грн.
 4. Бензин, льоска для косарки, свердла – 480 грн.
 5. Миючі засоби – 13 987 грн.
 6. Канцтовари – 7 224,67 грн.
 7. Гірчиця – 469,80 грн.
 8. Лампочки – 499 грн.
 9. Відра – 3 шт. – 165 грн.
 10. Ремонт вагів – 320 грн.
 11. Праски – 3 995 грн.
 12. Автомати для захисту на бойлери – 924 грн.
 13. Квіти (вербена, петунія, тюльпани) – 770 грн.

Всього використано: 70 230 грн.

За рахунок коштів, які були здані батьками у батьківські комітети груп було виконано такі ремонтні роботи та закуплені товари, а саме:

Група «Зернятко»
1 Ремонт запасного виходу в групі 5610 грн.
2 На групу:
Тюль 2250 грн.
Лінолеум, плінтус 11075 грн.
Прання килимів 1200 грн.
Інвентар 150грн.
3 Електрика 1994 грн.
4 Хімія 515 грн.
5 Будівельний матеріал 1456 грн.
Всього використано: 24250 грн.

Група «Ромашка»

1 Ремонтні роботи в роздягальній та ванній кімнатах 8500 грн.
2 Будівельні матеріали, шпалери, лінолеум, кран, шланги, тюль 14500 грн.
Всього використано:

Група «Віночок»

1 Ремонт павільйону (робота) 2700 грн.
2 Будівельний матеріал 5732,50 грн.
3 Придбання 14706,49 грн.
4 Канцтовари 153,41 грн.
5 Меблі (стільці) 1800 грн.
6 Господарські товари 1435,80 грн.
7 Прання килимів 800 грн.
Всього використано: 27328,20 грн.

                                                  Група «Ведмежатко»

1 Ремонтні роботи на майданчику 1815 грн.
2 Облаштування роздягальної кімнати 1170 грн.
3 Придбання на групу:
Посуд 6510 грн.
Кухонні шафи (сушка) 3000 грн.
Канцелярія 1670 грн.
Всього використано: 11936 грн.
                                                    Група «Ясочка»
1 Ремонт дитячого ігрового майданчика 759 грн.
2 Ремонт запасного виходу в групі, робота майстра 8449 грн.
3 Шафа-купе (запасний вихід) 8170 грн.
4 Електрика 420 грн.
5 Чистка килимів 1034 грн.
6 Посуд (каструлі) 1594 грн.
7 Гачки в дитячі шафи 330 грн.
Всього використано: 20756 грн.

                                                      Група «Каченятко»

1 Ремонт запасного виходу в групі 6942 грн.
2 Шафа (запасний вихід) 6200
3 Ремонтні роботи майданчика 980 грн.
4 Споруда на майданчик                       16000 грн.
Всього використано:         30122грн.
5 Телевізор (подарунок Саулка Руслана В’ячеславовича) 11500 грн.
Разом сума складає: 42122 грн.

Група «Курчатко»

1 Будівельні матеріали для ремонту запасного виходу у групі 3298 грн.
2 Будівельні матеріали для ремонту дитячого павільйонна на майданчику 3426 грн.
3 Робота майстрів 4945 грн.
4 Двері 4700 грн.
5 Заміна світильників та розеток 260 грн.
5 Шафа (запасний вихід) 7730 грн.
6 Витрати на потреби групи 1836 грн.
Всього використано: 26215 грн.

Група «Оленка»

1 Профнастил на паркан 3361,80 грн.
2 Посуд (каструлі та чайники) 1495 грн.
3 Унітаз 1779 грн.
4 Встановлення унітазу, укладання плитки 900 грн.
5 Матеріал 660 грн.
6 Фарба для майданчика 500 грн.
Всього використано: 8695,8 грн.

Група «Буратіно»

1 Гірка 2754 грн.
2 Фарбування майданчика 1300 грн.
Всього використано: 4054 грн.

Група «Світлячок»

1 Ремонтні роботи запасного виходу у групі 8360 грн.
2 Фарбування майданчика 822 грн.
3 Канцтовари, підручники Шелестової 3960 грн.
4 Потреби групи 180 грн.
Всього використано: 13949 грн.

  Група «Полуничка»

1 Фарба, лак 960 грн.
2 Каструлі 400 грн.
Всього використано: 1360 грн.

                                                   Група «Золота рибка»

1 Фарба, господарчі товари для ремонтних потреб 212 грн.
Всього використано: 212 грн.

                                                 Група «Калинонька»

1 Посуд (чайник) 307 грн.
2 2-хповерхові ліжка (2 шт.) 12000 грн.
3 Фарба на майданчик 2050 грн.
4 Решітка для пісочниці 565,50 грн.
Всього використано: 14922,50 грн.

За бюджетні кошти у 2020-2021 р. виконано слідуючі роботи:

 1. 1.Викладення доріжки тротуарною плиткою - 50000 грн.
 2. 2.Косметичний ремонт овочесховища           - 50000 грн.

Всього використано:                                     100000 грн.

Відповідність умов для дотримання техніки безпеки

та охорони праці.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в закладі дошкільної освіти № 10 «Любавонька» проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ЗДО № 10 «Любавонька», яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ЗДО № 10 «Любавонька».

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

 • охорона праці;
 • пожежна безпека;
 • дитячий травматизм.

З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

 • із працівниками ЗДО;
 • із вихованцями;
 • з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;
 • роботу з пожежної безпеки;
 • роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ЗДО інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, домовляються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ЗДО.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Забезпечення пожежної безпеки є не від’ємною частиною діяльності працівників ЗДО щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

У чітко визначених місцях приміщення дошкільного закладу знаходяться плани евакуації на випадок пожежі.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20oС - +23oС, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом 2020-2021 року випадків травмування виробничого характеру зареєстровано не було.

Організація харчування дітей.

Харчування в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 «Любавонька» здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 35 чинного Статуту закладу та слідкуючої нормативної бази:

 • «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591).
 • «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329).
 • «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227).
 • «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, дошкільних та інтернат них закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202).

В ЗДО № 10 «Любавонька» протягом року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема:

 • організоване безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і приймання до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку.
 • харчування здійснюється згідно з примірним двотижневим меню на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року.
 • щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад.
 • кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі старша медична сестра оцінює якість приготування їжі та проводить відбір проби в стерильний посуд який зберігається 24 години в холодильнику. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.
 • в ЗДО здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медичною сестрою і директором ЗДО, результати контролю фіксуються в Журналі контролю за організацією харчування.

Контроль за харчуванням в закладі дошкільної освіти (ясла-садка) здійснюється директором ЗДО, старшою медичною сестрою, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормативного росту і розвитку дітей, які виховуються в закладі, що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

*Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охороно праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у роботі комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період проведено повірку усіх вогнегасників, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО. Встановлено пожежну сигналізацію та проведено обробку дерев’яних конструкцій на горищі.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх сучасних творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

*У закладі дошкільної освіти здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління освіти та управління праці та соц. захисту. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, охорони праці.

*Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

організація їх відпочинку.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, Томенко Любов Миколаївна, як директор, при підтримці голови ПК Білогруд Оксани Григорівни проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники закладу дошкільної освіти одержали грошову винагороду.

*Стан дитячого травматизму:

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

*Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю:

співпраця з громадськими організаціями.

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У закладі діє батьківський комітет, як колегіальний орган педагогів та батьків. На онлайн-засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться онлайн батьківські збори. Вихованці нашого закладу разом з працівниками приймали активну участь у святкуванні Дня вишиванки у садку. «Дня міста» у вересні 2021р.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівники та працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківський комітет. На онлайн-засіданнях, через COVID-19, розглядаються різні питання стосовно організації роботи дошкільного закладу, в основу покладено якість розвитку, вихованості, навченості дітей, харчування дітей.

*Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

з питань діяльності навчального закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймають онлайн участь у групових батьківських зборах, де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ЗДО є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ЗДО.

І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формування очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ЗДО та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом, розумієш – дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення у відповідності до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

                                         

 


Списки дітей

             які зараховані до ЗДО №10 "Любавонька"  

                                         у 2021 році.

 

                   Ясельна група №2 "Зернятко"

 Вихователі:  Пономаренко А.І.

             Матієнко Т.В.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Білозерцева Софія Ігорівна 06.04.2019р. Мірошніченка 21а 063 469 57 70
2 Бурдун Назар Вікторович 10.05.2019р. Андрющенка 2а 063 631 19 66
3 Бурлуцький Артем Леонідович 07.04.2019р. Балаяна, 34 073 220 46 60
4 Глоба Анастасія Миколаіївна 05.02.2019р. Набережна,16 кв.24 096 115 20 14
5 Головко Віра Андріївна 25.12.2018р.

с. Дівички

Артелеристів, 1 кв 6

097 722 82 04

098 782 44 14

6 Даценко Єва Андріївна 06.04.2019р. Грушевського, 85 093 460 12 06
7 Кіріченко Ангеліна Сабірівна 20.09.18 Чернишевського, 34 09314376963
8 Кузьменко Дмитро Романович 17.07.2019р. Вишнева 6 093 453 71 47
9 Курчіжкін Матвій Сергійович 10.07.2019р. Успенська 17 кв.1 066 221 62 27
10 Летяго-Мартиненко  Марк Андрійович 20.11.2018р. Балаяна 1є 066 271 40 40
11 Мінько Поліна Ігорівна 16.01.2019р. Наливайка, 51 068 120 35 23
12 Мисюра Марія Володимирівна 10.04.2019р. Набережна 16 кв.28 093 485 30 45
13 Опанасенко Данило Олександрович 25.04.2018р. Тургеньєва, 11 093 89 85 545
14 Павлик Богдан Олександрович 23.12.2018р. Пугачова 10 кв.44 095 633 50 26
15 Палатна Поліна Владиславівна 23.07.2019р. Альтицька 2 кв.1 093 690 12 27
16 Поляруш Еліна Романівна 23.07.2019р. Грушевського 49 кв.73 063 667 77 00
17 Рудницький Кіріл Сергійович 24.07.2019р. Грушевського 57 кв.104 093 799 63 18
18

Сердюк Павло

Ігорович

12.07.2019р. Грушевського 55 кв.80 093 169 60 90
19 Слюсар  Єлизавета Олегівна 02.02.2019р. Грушевського,49 кв.92 063 633 43 77
20 Степанковська Аріна Миколаївна 22.05.2019р. Набережна 8 кв.64 093 677 55 69
21 Трипуз Тимофій 11.03.2019р. Контрадмірала Лялька, 4 063 744 70 69
22 Шелест Варвара Ігорівна 15.01.2019р. Набережна,12 063 562 97 93
23 Яшин Матвій 07.11.2018р. Пугачова,10 кв 4 050 106 85 95

                            Ясельна група №9 «Ромашка»            

                                               Вихователі:  Сапіташ О.М.                                                                                  Олесенко Л.І.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Бережний Артем Олександрович 12.07.2019р. Грушевського 53кв.15 063 197 02 60
2 Білан Давид Миколай. 25.01.2019р. Пугачова 7 кв.67 095 928 93 05
3 Вакуленко Даніель Андрійович

17.10.2018

Паркова,22

066513-05-93

4 Гриценко Аліна Андріївна 21.02.2019р. Набережна ,4 кв.54 096 875 61 28
5 Дейнега Мілана Максимівна 11.07.2019р.

Б. Хмельн.,123

093 571 04 73
6 Демчевська Вєроніка Сергіївна 07.05.2019р. Набережна 12 кв.6 073 077 06 97
7 Дерев'янко Теона Артемівна 15.04.2019р. Заводська 14 063 811 52 77
8 Дзюбенко  Єва Віталіївна 10.03.2019р. Свободи 28 093 956 69 82
9 Запорожець Олександр Сергійович 17.01.2019р. Києвобрамська, 42 063 890 41 69
10 Зелезінський  Ярослав 02.01.2019р. Б.Хмельницького 874 кв.5 095 365 82 00
11 Зубенко Захар Кирилович 06.01.2019р. Грушевського 53 кв.13 063 629 26 04
12 Ігнатенко Софія Олександрівна 13.02.2019р. Набережна,12 кв.87 063 496 79 91
13 Кармазін Олександра Владиславівна 07.03.2019р. Чкалова,26 093 425 21 87
14 Курилко Іван Олександрович 24.03.2019р. с.Демянці 063 623 10 31
15 Майоренко  Артем Васильович 13.03.2019р. Набережна 6 кв.80 093 455 46 51
16 Миколаєнко Каміла Павлівна 07.12.2018р. Набережна 4 кв.52 093 053 62 32
17 Небався Евеліна Олександрівна 22.02.2019р. Чернишевського 10 093 524 75 69
18 Приходько Тімур Сергійович 26.06.2019р. Шкільна 35 093 146 42 07
19 Самедов Тхамерлан 18.03.19 Пугачова,9 096 638 64 50
20 Самченко Давід Русланович 23.01.2019р. Борисоглібська,46 кв.2 093 653 01 57
21 Самченко Святослав Сергійович 03.03.2019р. Громова 8б 093 950 28 75
22 Узун Нікіта Олексійович 09.01.2019р. Паркова, 38 063 655 08 85
23 Чорнобай Валерія Віталіївна 13.08.2019р. Соборна,6 063 672 57 95
24 Юрченко Дарина Євгенів 11.02.2019р. Будівельників,9 050 849 23 32

                            Ясельна група №12 «Віночок» 

     Вихователі:  Панферова Т.Г.

                 Романенко Н.В.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Воленюк Владислав Сергійович 26.09.2019р. Сковороди, 9            063 400 97 83
2 Гайдуков Артем Віталійович 23.10.2018р. Грушевського 49 кв.45

063 447 40 63

063 986 75 63

3 Гриценок Єва Євгенівна 24.11.2018р. Набережна 14 кв.41 068 121 36 98
4 Дем'яненко Олександр Олександрович 21.06.2019р. Набережна 12 кв.62 095 050 14 84
5 Дузь Андрій Олегович 23.10.2018р. І.Сулими 34/2 098 603 96 02
6 Заєць Олександр Олексійович 18.12.2018р. Свободи 14 096 022 80 99
7 Ковальчук Елеонора Олексіївна 11.03.2019р. Набережна,8 кв 37

050 269 41 46

063 434 33 95

8 Костіков Тимофій Юрійович 23.11.2018р. Грушевського 53 кв.50 093 403 04 42
9 Котляр Ольга Миколаївна 11.11.2018р. Пугачова 9 кв.12 063 545 09 01
10 Левченко Макарій Сергійович 23.11.2018р. Солонці 1 093 880 05 45
11 Малишко Вероніка Євгеніївна 15.08.2019р. Балаяна  4 093 020 27 34
12 Мель Роман Сергійович 27.03.2019р. Набережна 6 кв.69 098 349 71 01
13 Нестеренко Максим Вячиславович 11.03.2019р. 063 062 43 02
14 Оврашко Ілля Олександрович 14.11.2018р. Контр. Адмін Лялька 7

096 937 33 37

097 945 79 15

15 Остапенко Олесь Іванович 18.12.2018р. Гетьмана І.Сулими 46 063 950 66 10
16 Отцевич Анастасія Іванівна 12.12.2018р. Набережна 10 кв.48 093 246 29 06
17 Панфілов Артем Леонідович 20.12.2018р. Каштанна 15а 093 744 25 80
18 Панфілов Ілля Леонідович 20.12.2018р. Каштанна 15а 093 744 25 80
19 Петравчук Анастасія Миколаївна 07.12.2018р. Польова, 9 063 132 82 24
20 Сливка Катерина Володимирівна 05.04.2019р. Набережна 4 кв.68 063 135 98 60
21 Степаненко Уляна Валеріївна 18.09.2018р. Металургів 1

099 569 33 17

066 750 69 93

22 Ткаченко Кирило Романович 13.11.2018р. 063 190 34 26
23 Тютюник Олександр Русланович 10.09.2018р. Набережна 16 кв.68

063 711 74 71

093 163 37 70

24 Чередніченко Андрій Дмитрович 13.12.2018р. І.Коваленко 2 073 036 15 59
25 Шишов Данило Петрович 06.07.2019р. Грушевського 51 кв.34 063 022 01 69
26 Якуба Поліна Романівна 02.10.2018р. Набережна 16 кв.11 050 568 08 62


     Молодша  група №5 «Ведмежатко»
                                  Вихователі:  Боярин Н.М.

          Боярин Н.П.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Гайченя Софія Русланівна 04.07.2018р. Набережна 4 кв.87 097 162 08 33
2 Дяченко Емілія Юріївна 20.06.2018р. Пугачова 4 кв.108 0930466069
3 Малиновський Єгор Максим. 13.06.2018р. Каплунова 13

093 006 15 11

095 125 17 07

4 Потупа Даніель Вадимович 28.04.2018р. Пугачова 7 кв.71 066 200 67 87
5 Руліковська Дар’я Русланівна 15.05.2018р. Пугачова 9 кв.36 063 141 53 28
6 Федоренко Данило Олегович 04.05.2018р. 8 Березня 15 063 585 92 04

                       
                               Молодша група №7 «Каченятко»

     Вихователі: Дмитренко В.Б..                                     Сасюк С.В.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Данильченко Лукас Жеофруасович 08.08.2018р. Набережна 14 кв.23 093 509 14 38
2 Дубик Вікторія Миколаївна 06.07.2018р. Набережна 4 кв.11 066 837 37 14
3 Зінченко Вікторія Віталіївна 01.08.2018р. Барвиста 18 093 512 41 50
4 Сясько Анна Вадимівна 05.08.2018р. Петропавлівська,1 068 047 40 94
5 Юрченко Марія Олександр. 25.07.2018р. Набережна 34 067 239 70 70

 Молодша група №6 «Ясочка»

      Вихователі: Білогруд О.Г.

                             Чабаненко О.С.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Дубошей Владислав Сергійов 28.08.2018р. П-к П.Костюка 2 093 307 99 80
2 Дубошей Максим Сергійович 28.08.2018р. П-к П.Костюка 2 093 307 99 80
3 Карунка Евеліна Володимир. 28.08.2018р. Грушевського 51 кв.18 093 719 63 00
4 Карлінська Мілана Євгенівна 25.08.2018р. Пугачова 4 кв.34 099 011 30 41
5 Ткаченко Дамір Сергійович 03.09.2018р. Набережна 12 кв.73 093 677 07 11

     Середня група №13 «Світлячок»

   Вихователі:  Гігійчук О.Г.

                          Корж С.А.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Міненок Евеліна Валеріївна 09.02.2017р. Грушевського 53 кв.9

0930321452

0677747037

2 Спільченко Дмитро Олександ 27.12.2017р. Генерала Іваневського 29 068 160 74 76
3 Чахоян Анаіда Григолівна 11.07.2017р. Пугачова,7 кв.10 093 774 90 08
4 Школьна Даніела Олександрівна 15.10.2018р. пр. Котляревського, 14 093 768 05 50

Старша група №4 «Казка»

     Вихователі:  Гопанчук О.М.

     Губрій І.В.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Юрченко Єлизавета Олександрівна 10.05.2016р. Набережна, 34 067 239 70 70

Середня група №10 «Оленка»

               Вихователі: Верба О.Г.

                                 Литвин Н.М.

№ п/п ПІБ дитини Дата народження Домашня адреса Телефон
1 Арустамян Ерік Артурович 10.07.2017р. Костюка, 18

063 493 78 73

067 736 70 70

2 Головко Владислав Андрійович 29.05.2017р.

с. Дівички

Артелеристів, 1 кв 6

097 722 82 04

098 782 44 14

 
Aug
1
2018

Робота з батьками

2018-2019 навчальний рік

 

 

Звіт

 керівника про діяльність

закладу дошкільної освіти

№10 «Любавонька»

за 2018-2019 навчальний рік

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Шановні присутні!

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-1018 навчальний рік .

Провідним мотивом ЗДО в 2018-2019 н.р. став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи.

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти та чинних нормативних документів, Наказу №28-01-08/16а від 11.09.2018 року «Про організацію методичної роботи в ЗДО №10 у 2018-2019 навчальному році», на виконання річного плану ЗДО, на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності:  

 • створено   належні умови для здійснення   системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
 • поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти;
 • створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Згідно річного плану у 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив ЗДО№10 працював над такими завданнями:

 • Спрямування роботи на збереження здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • Створення умов для емоційного комфорту, стану залучення до життя в соціумі, для індивідуалізації траєкторії особистісного розвитку, особистісних якостей та життєвих компетентностей засобами наступності в роботі старших дошкільників ЗДО з початковою школою;
 • Засвоєння процесу соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти;
 • Формування у дітей творчості, спрямованої на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.

     З метою успішної реалізації даних завдань з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

                         Педагогічні ради:

 • «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах»,
 • «Створення умов для вдосконалення пізнавально-інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогіних кадрів»,
 • «Соціалізація дітей в сучасному просторі»,
 • Педрада-КВК «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності».

Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти».

семінари – практикуми для вихователів:

 • «Творчий педагог – творчі діти»,
 • «Успішна соціалізація дитини в колективі однолітків»,
 • «Природа як засіб естетичного виховання дошкільнят».

Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи з молодими спеціалістами проведено слідуючі форми роботи:

 • круглий стіл «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»,
 • бесіда-консультація «Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»,
 • круглий стіл «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку»,
 • індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до школи.

Активізація діяльності педагогічних працівників ЗДО№10 здійснювалась на діагностичній основі, через роботу міських методичних об’єднань, в яких педагоги закладу постійно брали участь.

- для директорів ЗДО та вихователів – методистів – вихователь Верба О.Г. підготувала і провела спільно з вчителем початкових класів заняття «Шляхи забезпечення наступності в роботі ЗДО та школи на засадах дитиноцентризму»,

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію – Шаблієнко Г.І. та Боярин Н.М. провели методоб’єднання на тему: «Розвиток життєвої компетентності дитини – провідне завдання вихователя»,

- методоб’єднання для вихователів на тему: «Сучасні підходи до

організації життєдіяльності дітей молодшого віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» провели вихователі Сапіташ О.М. та Панферова Т.Г.

- вихователі Слива О.А. та Киришун О.В. ділилися досвідом роботи з

вихователями інших закладів по музейній педагогіці,

- логопед Ткаченко Т.С. розповіла своїм колегам про проблеми взаємодії

в логопедичній роботі вчителя-логопеда, вихователів, практичного психолога та батьків дітей з мовним недорозвитком.

Крім того, були проведені :

-         Майстер – клас вихователя Литвин Н.М. «Декор для птахів»,

-         Майстер-клас вихователя Романенко Н.В. та мами Аніскіної О.С. «Художнє слово як засіб розвитку словника дошкільника»,

-         Педагогічна майстерня вихователя Чабаненко О.С. «Виготовлення солодких букетів».

У 2018-2019 навчальному році дев’ять педагогів атестувалося:

-         Романенко Н.П.,музичний керівник, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Матієнко Т.В., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Гігійчук О.Г., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Данько А.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Слива О.А., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Корзун Н.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»;

-         Ткаченко Т.С., логопед, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»;

-         Корж С.А., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст»;

-         Олесенко Л.І., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст».

     На належному рівні проводилась робота з батьками: осінній ярмарок, групові та загальні батьківські збори, родинні свята, участь у виставках та конкурсах.

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2019 складає 14 груп.

Серед яких:

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 14
  ранній вік 3
  дошкільний ві 11
3. Режим роботи групп:  
  12 годин 14
4. Проектна потужність 320
5. Кількість вихованців 421
6. Відсоток наповнюваності закладу 135%
  Кількість працівників усього 69
  педагогічний персонал 36
  обслуговуючий персонал 33


У 2018/19 році 105 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2018/2019 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 290 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

Аналіз кадрового забезпечення

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2019 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

 1

Фаховий рівень педагогів:

2

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи:

3

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2019 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Матієнко Т.В., Пономаренко А.І., Осадча В.М., Сапіташ О.М., Киришун О.В., Луценко Л.М., Білогруд О.Г., Корзун Н.В., Олесенко Л.І.,

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

У 2018-2019 році було атестовано 9 педагогів закладу.

За результатами атестації Романенко Н.П. та Матієнко Т.В. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання вихователь-методист».

Гігійчук О.Г., Сливі О.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Корзун Н.в. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Ткаченко Т С. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Корж С.А., Олесенко Л.І. – оновлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2018/2019 н.р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання Кількість
1. Влаштування дітей в заклад 42
2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи. 0
3. Організація харчування 0
4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо) 17
5 Всього:                                                 59 звернень

Усі порушені питання вирішені.

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність педагогів

 • створено   належні умови для здійснення   системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
 • поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти;
 • створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Згідно річного плану у 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив ЗДО№10 працював над такими завданнями:

 • Спрямування роботи на збереження здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • Створення умов для емоційного комфорту, стану залучення до життя в соціумі, для індивідуалізації траєкторії особистісного розвитку, особистісних якостей та життєвих компетентностей засобами наступності в роботі старших дошкільників ЗДО з початковою школою;
 • Засвоєння процесу соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти;
 • Формування у дітей творчості, спрямованої на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.

     З метою успішної реалізації даних завдань з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

                         Педагогічні ради:

 • «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах»,
 • «Створення умов для вдосконалення пізнавально-інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогіних кадрів»,
 • «Соціалізація дітей в сучасному просторі»,
 • Педрада-КВК «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності».

Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти».

семінари – практикуми для вихователів:

 • «Творчий педагог – творчі діти»,
 • «Успішна соціалізація дитини в колективі однолітків»,
 • «Природа як засіб естетичного виховання дошкільнят».

Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи з молодими спеціалістами проведено слідуючі форми роботи:

 • круглий стіл «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»,
 • бесіда-консультація «Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»,
 • круглий стіл «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку»,
 • індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до школи.

Активізація діяльності педагогічних працівників ЗДО№10 здійснювалась на діагностичній основі, через роботу міських методичних об’єднань, в яких педагоги закладу постійно брали участь.

- для директорів ЗДО та вихователів – методистів –  вихователь Верба О.Г. підготувала і провела спільно з вчителем початкових класів заняття «Шляхи забезпечення наступності в роботі ЗДО та школи на засадах дитиноцентризму»,

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію – Шаблієнко Г.І. та Боярин Н.М. провели методоб’єднання на тему: «Розвиток життєвої компетентності дитини – провідне завдання вихователя»,

- методоб’єднання для вихователів на тему: «Сучасні підходи до

організації життєдіяльності дітей молодшого віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» провели вихователі Сапіташ О.М. та Панферова Т.Г.

- вихователі Слива О.А. та Киришун О.В. ділилися досвідом роботи з

вихователями інших закладів по музейній педагогіці,

- логопед Ткаченко Т.С. розповіла своїм колегам про проблеми взаємодії

в логопедичній роботі вчителя-логопеда, вихователів, практичного психолога та батьків дітей з мовним недорозвитком.

Крім того, були проведені :

-         Майстер – клас вихователя Литвин Н.М. «Декор для птахів»,

-         Майстер-клас вихователя Романенко Н.В. та мами Аніскіної О.С. «Художнє слово як засіб розвитку словника дошкільника»,

-         Педагогічна майстерня вихователя Чабаненко О.С. «Виготовлення солодких букетів».

-          

У 2018-2019 навчальному році дев’ять педагогів атестувалося:

-         Романенко Н.П.,музичний керівник, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Матієнко Т.В., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Гігійчук О.Г., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Данько А.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Слива О.А., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Корзун Н.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»;

-         Ткаченко Т.С., логопед, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»;

-         Корж С.А., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст»;

-         Олесенко Л.І., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст».

     На належному рівні проводилась робота з батьками: осінній ярмарок, групові та загальні батьківські збори, родинні свята, участь у виставках та конкурсах.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Однією з проблем ЗДО є вирішення питання наступності, з цією метою у 2018-2019 навчальному році проводилися різні заходи із педагогами

ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

Протягом всього навчального року діти середніх та старших груп (за згодою батьків) із задоволенням відвідували гурток хореографії та гурток англійської мови.

Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди- наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

ЛОГОПАТИ

З 3 по 14 вересня діти які мали мовленеві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 62 осіб.

Впродовж 2018-2019 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 64 осіб.

З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнити діагнози та вибір навчальних способів формування відсутніх звуків.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, мовного дихання, дрібної моторики.

Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

Впродовж року проводилися індивідуальні та під групові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.

В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків. І діти надалі продовжували роботу дома.

Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та ідивідуальними допоміжними засобами. А саме: логопедичними-постановочними зондами, журналами, книгами, логопедичними альбоми, роздавальним дидактичним матеріалом.

Навчально-методичні посібники які використовувалися в корекційній роботі – це Тарасун В.В. «Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда», Тарасун В.В «Логодидактика»; Людмила Федорович «Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», Л.Федорович «Конспекти логопедичних занять»; Рібцен Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя»; Трофименко Л.І. «Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку».

Для закріплення знань та навичок отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок та взаєморозуміння між логопедом та батьками дітей.

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.

Загалом до школи піде з виправленим мовленням 46 дітей.

Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Упродовж 2018/2019 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Протягом 2018 – 2019 навчального року психологічною службою закладу було проведено:

Для дітей:

 1. Для дітей ранього віку – профілактичне заняття з елементами тренінгових вправ «Я і мій дитячий садок».
 2. Для дітей старших груп – профілактичне заняття на тему: «Я образилась (образився)».
 3. Для дітей старших груп – індивідуальні корекційні заняття на тему :»Розвиток емоційної сфери дітей засобами арттерапії»
 4. Для дітей старших груп – індивідуальні заняття з використанням піскової терапії: «Знайомство з пісочною країною», «Пісочний дощ».
 5. Для дітей середніх груп – дослідження розвитку сприймання дітей за методиками: «Які предмети сховані в малюнках», «Чого не вистачає на цих малюнках».
 6. Для дітей середніх груп – дослідження особливостей мислення дошкільнят: «Розрізні картинки» (наочно-дійове мислення).
 7. Для дітей середніх груп – дослідження розвитку мовлення: «Послідовність подій».
 8. Для дітей старших груп – психологічна готовність до школи: «Читання казки», методика Керна-Карасика.

Для вихователів:

 1. Доповідь на семінарі на тему: «Індивідуальна своєрідність творчого і обдарованої дитини».
 2. Тренінг для вихователів на тему: «Формування творчої особливості педагога».

Для психологів міста:

Семінар на тему: «Толерантне спілкування».

Для батьків:

 1. Консультації на тему:

а) «Я не вмію», або як розвинути мотивацію.

б) «Гіперактивна дитина»

в) «У дитини істерика в магазині. Що робити, щоб назавжди про це забути?» тощо,

г) Тренінг для батьків: «Попередження насильства жорстокості у сім’ї та дитячому колективі».

Висновки по результатам діагностування дітей старших груп

Високий рівень розвитку дітей старших груп.   

4

Середній рівень розвитку дітей старших груп.
Вересень 2018 року

5

Низький рівень розвитку дітей старших груп.
Вересень 201
8 року

6

Високий рівень розвитку дітей старших груп.
Травень 2019 року

7

Середній рівень розвитку дітей старших груп.
Травень 201
9року

8

           

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Оленка»

Під час проведення психодіагностики пізнавальних процесів дітей та спостереженнями за ними під час занять, можна зробити такі висновки:
Діти вміють розпізнавати предмети за його основними характеристиками: кольором, величиною, формою та матеріалом. (Дидактична гра «Якої фігури не стало?» - форма, колір, пам'ять).

Мовлення для дітей під час занять є виразним, змістовим, діти вміють міркувати, слухати та вести бесіду. (На занятті складали речення за схемою – всі справилися; добре орієнтуються в звуках; опис тварини, яку побачили в бінокль тощо).

Ці діти є дуже допитливими, задають безліч запитань – це говорить про їх високий рівень мислення.

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Золота рибка»

Ці дітки добре орієнтуються в просторі. Знають: вліво, вправо, вверх, вниз (методика «Графічний диктант». Не справилися деякі дітки із-за неуважності). На належному рівні розвиток слухової пам’яті, як короткотривалої так і довготривалої. За допомогою методики «Що зникло?» діти впевнено відповідали на питання психолога.

В квітні-травні, при повторному дослідженні розвитку уваги, зросла їх концентрація та стійкість, (За допомогою методики: «Простав знаки», «Знайди і викресли»).

Також високий рівень логічного мислення (методики: «4 зайвий», «Нісенітниці» тощо).

На заняттях дітки знають об’єкти живої та неживої природи (обводили предмети). Подобається гра «Утвори пари».

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Курчатко»

Дошкільники дуже гарно орієнтуються в часі: рік, місяць, доба, година (Дидактична гра «Дні тижня»).

Мають достатній рівень сприймання (методика «Чого не вистачає на цих малюнках?», «Які предмети сховали в малюнках?).

Пам'ять дітей, поєднуючись з мовою та мисленням набуває інтелектуального характеру (Дидактична гра «Яка тварина зникла і який це день тижня», «Запам’ятай малюнки», «Запам’ятай цифри»),

Також добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі (Вліво, вправо. Складали вагончики з паличок Кюізенера: який номер вагона? Який найдовший? Який найкоротший?).

Грамота на дуже високому рівні, особливо звуковий аналіз слів.

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Буратіно»

Ці дітки чітко вміють діяти за словесною інструкцією педагога (Дидактична гра «Збери портфель» «Відгадай»)

На високому рівні сприймання та розвиток уваги. Вміють гарно уявляти та фантазувати. (Це було перевірено за допомогою методики «Придумай гру», «Домалюй предмет»).

Вміють співставляти слова, що означають назву предмета з самим предметом (методика «Відгадай предмет»), роблять узагальнення, проте висловлюють свою думку не послідовно, шляхом повторення за дорослим.

Гарно працюють з коректурними таблицями Н. Гавриш.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Богуш О.М.,

Слободенюк Ю.В.

Платні послуги надаються у 8 групах.

Охоплено ДОП – 243 дитини.

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.

Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2018/2019 н.р. було охоплено 27 дітей, серед них:

- 6 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

- 21 дитини звільнені від сплати за харчування

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Робота медичного персоналу.

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування та реалізація програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медична сестра Степаненко О.П. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності системного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 85%.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку – 1 раз у квартал, а влітку кожен місяць. Проводиться огляд дітей на педикульоз 1 раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.

Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2018 року до 01.08.2019 року оприбутковано матеріальних цінностей:


За бюджетні кошти придбано та виконано:

 1. Дитячі стільці – 8025 грн.
 2. Спортивне обладнання – 15900 грн.
 3. Шафа-купе – 5900 грн.
 4. Письмовий стіл – 3400 грн.
 5. Стілець – 1450 грн.
 6. Журнальний стіл – 1900 грн.
 7. Лінолеум – 9107 грн.
 8. Заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені – 108270 грн.
 9. Пластикова перегородка з вікном + заміна скла у іншому вікні – 12000 грн.

Всього використано: 165952 грн.

За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО:

 1. Двері у спортзал – 3008 грн.
 2. Шпалера у спортзал та кабінет англійської мови – 3830 грн.
 3. Жалюзі на вікна у музичну залу та кабінет англійської мови (6 шт.) – 9700 грн.
 4. Пилосос (1 шт.) – 2899 грн.
 5. Пластикові бочки (для харчових продуктів – 6 шт.) – 1493 грн.
 6. Прорізинові миски – 800 грн.
 7. Балія – 255 грн.
 8. Меблі у спортзал (10000 грн. подарунок від випускників та 4000 грн. благодійні внески батьків) – 14000 грн.
 9. Пуфик у коридор – 3700 грн.
 10. Вуличні лавочки (2 шт.) – 4000 грн.
 11. Кришки для консервування (1000 шт.) – 744 грн.
 12. Ключ закаточний – 200 грн.
 13. Миючі засоби – 4980 грн.
 14. Канцтовари – 3154 грн.
 15. Проплата за укладання лінолеуму у двох холах – 4438 грн.
 16. Клей для поклейки шпалер – 275 грн.
 17. Господарські товари (розетки, виключателі, плафон, кабель, грунтовка, …) – 9557 грн.
 18. Поклейка шпалери, потолка у спортзалі (робота) – 17079 грн.

Всього використано: 74112 грн.

За рахунок фізичних осіб, які надійшли до груп:

Група «Курчатко»

 1. 1.Придбання SMART-TV та з’єднання до нього – 12132 грн.
 2. 2.Шафи для рушничків – 3900 грн.
 3. 3.Облаштування майданчика – 853 грн.
 4. 4.Ремонт підлоги в груповій кімнаті – 217 грн. 30 коп.

Всього використано: 17102 грн. 30 коп.

Група «Оленка»

 1. 1.Шафа-купе – 13800 грн.
 2. 2.Ліжка 2-хповерхові (2 шт.) – 7000 грн.
 3. 3.Матеріал для облаштування групи (тканина, нитки, стрічки, тесьма, шари підвісні) – 1051 грн. 50 коп.

Всього використано: 20800 грн.

Група «Буратіно»

 1. Заміна дверей – 2700 грн.
 2. Килимове покриття – 3000 грн.
 3. Ремонт сантехніки – 500 грн.
 4. Фотошпалери – 100 грн.
 5. Ремонт та розпис стін в павільйоні – 2575 грн.
 6. Заміна дошок (на пісочниці та павільйоні) – 1679 грн. 60 коп.
 7. Медикаменти для аптечки – 51 грн. 05 коп.
 8. Косметичний ремонт в кімнаті помічника вихователя – 52 грн.
 9. Прання килимів – 340 грн.
 10. Заміна матраців (24 шт.) та подушок ( 24 шт.) – 7200 грн.
 11. Канцтовари – 1005 грн.03 коп.
 12. Господарські товари – 903 грн. 85 коп.
 13. Декорування групи – 143 грн. 63 коп.

Всього використано: 20250 грн. 16 коп.

Група «Казка»

 1. 1.Матеріал на столик і лави – 2700 грн.
 2. 2.Матеріал на пісочницю та стільницю (дерево) – 3000 грн.
 3. 3.Іграшки – 379 грн.
 4. 4.Альбоми (90 шт.) – 3150 грн.
 5. 5.Господарські товари - 61 грн.
 6. 6.Посуд (тарілка мілка, тарілка глибока, чашка ) (30 шт.) – 2329 грн.
 7. 7.Костюм поліцейського ( дитячий) – 300 грн.

Всього використано: 11919 грн.

Група «Полуничка»

 1. 1.Ремонт роздягальної кімнати:

-         двері – 3550 грн.

-         лінолеум – 5930 грн.

-         стіни – 8500 грн.

-         потолок – 6500 грн.

-         тюль і карнізи – 1530 грн.

 1. 2.Канцтовари – 2600 грн.
 2. 3.Господарські товари – 2600 грн.

Всьго використано: 31210 грн.

Група «Калинонька»

 1. .Альбоми – 3150 грн.
 2. Пилосос – 3299 грн.
 3. .Спуск. Механізм – 150 грн.

Всьго використано: 6599 грн.

Група «Золота рибка»

 1. 1.Подушки (25 шт.) – 2860 грн.
 2. 2.Сантехніка – 322 грн.
 3. 3.Килим – 2450 грн.
 4. 4.Тюль – 1500 грн.
 5. 5.Фарба – 1369 грн.
 6. 6.Канцтовари – 107 грн.
 7. 7.Унітаз – 1665 грн.

Всього використано: 10273 грн.

Група «Зернятко»

 1. 1.Споруда на майданчик – 1600 грн.
 2. 2.Канцтовари – 1000 грн.
 3. 3.Двері – 4420 грн.
 4. 4.Господарські товари – 2113 грн.
 5. 5.Фарба – 641 грн.

Всьго використано: 9774 грн.

Група «Ромашка»

 1. 1.Бойлер – 2200 грн.
 2. 2.Шафи для рушничків – 4000 грн.
 3. 3.Лави для групи (3 шт.) – 1800 грн.
 4. 4.Змішувач (кран для кухні) – 600 грн.
 5. 5.Фарбування майданчика – 808 грн.
 6. 6.Миття килимів – 280 грн.

Всьго використано: 9688 грн.

Група «Віночок»

 1. 1.Книжки та зошити (по 31 шт.)– 8680 грн.
 2. 2.Двері – 4600 грн.
 3. 3.Канцтовари – 3100 грн.

Всього використано: 16380 грн.

Група «Ведмежатко»

 1. 1.Канцтовари – 1825 грн.
 2. 2.Дидактичні ігри – 354 грн.

Всього використано: 2179 грн.

Група «Ясочка»

 1. 1.Двері – 4610 грн.
 2. 2.Установка дверей – 700 грн.
 3. 3.Канцтовари та побутова хімія – 690 грн.

Всього використано: 6000 грн.

Група «Світлячок»

 1. 1.Двері – 3730 грн.
 2. 2.Установка дверей – 600 грн.
 3. 3.Будівельні матеріали – 1175 грн.
 4. 4.Господарчі товари – 1085 грн.
 5. 5.Сантехніка – 250 грн.

Всього використано: 6840 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

-         перекриття покрівлі закладу;

-         перефарбування фасаду закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Також від душі вдячна відділу освіти за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.

 

 

 

 

Музична вистава  "Квітковий дивосвіт"

(старша група "Буратіно")

 

Файл 01022

 
Aug
1
2016

Робота з батьками

2016-2017 навчальний рік

2015-2016

2

2

100%

2016-2017

13

13

100%

 

Своєчасність проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог  «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2016-2017 н. р.  відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації – 6 осіб, за результатами атестації встановлено:

-  спеціаліст вищої категорії – 4 педагога,

-  спеціаліст першої категорії – 1 педагог,

-  спеціаліст другої категорії – 1 педагог.

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати  повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c