Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Mar
1
2015

Робота з батьками

2018-2019 навчальний рік

 

Музична вистава  "Квітковий дивосвіт"

(старша група "Буратіно")

 

Файл 01022

Файл 01026 

Файл 01034

Файл 01055

 

 

 

 

ОСІННІЙ  ЯРМАРОК

DSCN8428

DSCN8306

 

Звіт

 

керівника про діяльність

закладу дошкільної освіти

№10 «Любавонька»

за 2017-2018 навчальний рік

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Шановні присутні!

 

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

 

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-2018 навчальний рік .

Провідним мотивом ЗДО в 2017-2018н.р.став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реальноздійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

 

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

1. Удосконалити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі, розвивати творчі здібності дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя.

2. Залучати дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховувати патріотизм до своєї Батьківщини.

3. Збереження наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою.

4. Створити умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напряму.

 

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2018 складає 14 груп. Серед яких:

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

14

 

ранній вік

3

 

дошкільний ві

11

3.

Режим роботи групп:

 
 

12 годин

14

4.

Проектна потужність

320

5.

Кількість вихованців

420

6.

Відсоток наповнюваності закладу

135%

 

Кількість працівників усього

68

 

педагогічний персонал

35

 

обслуговуючий персонал

33

У 2017/18 році 105 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2017/2018 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 290 дітей. 

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Аналіз кадрового забезпечення

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2018 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

 1

2

 

3

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

 

Виконання плану курсової підготовки, результати атестації педагогічних працівників

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Корж С.А, Слива О.А., Данько А.В., Гігійчук О.Г., музичний керівник Романенко Н.П., вчитель-логопед Ткаченко Т.С.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

В 2017-2018 навчальному році було атестовано 11 педагогів закладу.

За результатами атестації Вербі О.Г., Бондарєвій Т.В., Гопанчук О.М., Шаблієнко Г.І. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь-методист». Калініченко Н.П. та Боярин Н.М. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїли звання «Вихователь-методист».

Панферовій Т.Г., Литвин Н.М. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Романенко Н.В. присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Косяченко Ю.Р. – присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та Боярин Н.П. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2017/2018 н.р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання

Кількість

1.

Влаштування дітей в заклад

27

2.

Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи.

2

3.

Організація харчування

1

4

Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо)

36

5

Всього: 65 звернень

Усі порушені питання вирішені.

 

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність педагогів

 

        Удосконалення роботи щодо створення предметно – ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі; розвиток творчих здібностей дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя;

-         Залучення дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховання патріотизму до своєї Батьківщини;

-         Забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою;

-         Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напряму.

Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди- наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

 

Протягом навчального року були проведені педагогічні ради:

·        «Проблеми, пошуки, знахідки»(настановча),

·        «Дитинство - це гра, гра – це дитинство»,

·        «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»,

·        «Партнерська співпраця між колективами ЗОШ та ДНЗ щодо підготовки дошкільників до навчання в школі»,

·        «Проблеми, підсумки, реалії» (підсумкова).

 

Проведено семінари-практикуми для вихователів:

 

·        «Організація ігрової діяльності в умовах сучасної дошкільної освіти»(воркшоп),

·        «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»,

·        Наступність у роботі дошкільного закладу і школи як умова забезпечення особистісно – виховного процесу».

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли методичні об’єднання, які було проведено згідно плану методичного кабінету міського відділу освіти:

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання «Вихователь-методист», для завідуючих та вихователів-методистів вихователі Бондарєва Т.В. і Білогруд О.Г. провели методоб’єднання на тему: «Екологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості»;

- Луценко Л.М. та Сасюк С.В. ділилися досвідом з вихователями по темі: «Розвиток емоційної сфери дошкільників через спільну з педагогами діяльність»;

- для музичних керівників Романенко Н.П. показала театралізоване дійство   «В країні емоцій», що відповідало темі методооб’єднання «Здоров’язбережувальні технології, емоційний вплив засобів музики на дитину»;

- старша медична сестра Спепаненко О.П. на методичному об’єднання для медичних сестер розповіла про профілактику харчових отруєнь у дітей дошкільного віку.

Було проведено майстер-класи для педагогів інших дошкільних закладів:

·        «Майстерність створення виробів із паперової лози» - вихователь Слива О.А.,

·        Дивовижні малюнки на пташиному пір’ї» - вихователь Снітка М.М.

 

Педагогічна майстерня для педагогів на тему: «Вплив творів мистецтва на гуманітарно-естетичний розвиток дітей (інноваційні технології по впровадженню нетрадиційних методів зображувальної діяльності в роботі з дошкільниками)» була проведена вихователем Шаблієнко Г.І.

На засіданні школи передового педагогічного досвіду вихователь Осадча В.М. ділилася з колегами досвідом роботи з використання ігор та вправ на розвиток пізнавальної сфери дошкільників.

Для підвищення фахової майстерності для молодих педагогів були заплановані та проведені наступні заходи:

·        Індивідуальні консультації,щодо складання планів,

·        Консультація «Інноваційні підходи до розвитку ігрової взаємодії дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Гра дитини»,

·        Консультація «Розвиток логіко-математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку»,

·        Бесіда «забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,

·        Індивідуальна консультація «Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю»,

·        Консультація «Стиль педагогічного спілкування»,

·        Консультація «Засоби стимулювання пізнавального інтересу дошкільників в процесі розвитку знань про довкілля»,

·        Індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до навчання в школі».

Згідно річного плану, протягом навчального року, працювали творчі пари та групи:

-         Вихователі: Середа О.В., Губрій І.В., Сапіташ О.М. по темі «Забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу з використанням ІКТ

-         Вихователі: Матієнко Т.В., Романенко Н.В., Верба О.Г., Гігійчук О.Г., Боярин Н.М., Чабаненко О.С., Данько А.В., Киришун О.В. по темі: «Музейна педагогіка»

В кінці навчального року в ЗДО було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп. Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року. Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

 

ЛОГОПАТИ

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2017-2018 н.р. у ЗДО №10 продовжував роботу логопедичний кабінет з кількістю 64 дитини . За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Ткаченко Т.С. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя – логопеда Ткаченко Т.С. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

Впродовж 2017-2018 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 64 особи.

З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнити діагнози та вибір навчальних способів формування відсутніх звуків.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку , згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.   Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

Впродовж року проводилися індивідуальні та підгрупові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.

В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків.

Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та індивідуальними допоміжними засобами, а саме: логопедичні журнали, книги, логопедичні альбоми, роздавальний дидактичний матеріал.

Навчально-методичні посібники , які використовувалися в корекційній роботі - це Тарасун В.В. "Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда", Тарасун В.В. "Логодидактика"; Людмила Федорович "Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку", Л.Федорович "Конспекти логопедичних занять";  Рібцен Ю.В. "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя"; Трофименко Л.І. "Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку".

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.

Загалом до школи піде з виправленим мовленням 48 дітей.

Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Практичний психолог Щербак А.В. тісно працювала з вихователем-методистом та вчителем-логопедом закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань. Протягом 2017 – 2018 навчального року психологічна служба закладу працювала над реалізацією пріоритетних напрямків:

• Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу в адаптації до нового середовища.

• Робота з дітьми які перебувають в складних життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• Виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• Розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ЗДО проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Протягом 2017 – 2018 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання. Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в складних умовах проживання.

У 2017-2018 н.авчальному році проводилася психодіагностична робота з дітьми середніх та старших груп.

1. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика «Будиночок»

     Гуткіна С.А.)

2. Дослідження особливостей мислення:

«Четвертий зайвий»

«Класифікація»

«Розрізні картинки»

3. Дослідження розвитку сприймання:

«Які предмети сховані в малюнках?»

«Чого не вистачає на цих малюнках?»

«Здогадайтеся, хто це?»

4. Дослідження мовлення:

«10 слів» ( О.Р. Лурія)

«Що зникло?»

5. Дослідження уваги»:

«Знайди і викресли»

«Простав знаки»

6. Дослідження уяви:

«Придумай гру»

«Вигадати розповідь»

7. Вивчення емоційного стану дітей за О. Кучеровою.

8. Діагностична робота з гіперактивними, імпульсивними, тривожними дітьми.

9. Психологічна готовність до школи. (Методика Керна-Ірасека.)

10. Дослідження настрою (А.М. Лутошкін) тощо.

 

Консультативна робота:

1.     «Шляхи допомоги дитині в адаптації»

2.     «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» (Для вихователів.)

3.     «Значення ігрового середовища у формуванні життєвої компетентності» (Для батьків.)

4.     «Як стимулювати гарну поведінку?» (Для вихователів.)

5.     «Чи готова дитина до школи?» (Для батьків.)

$6.     Консультація з сім’ями учасників АТО та переселенців із зони АТО.

 

Корекційна та розвивальна робота.

 

1.     Групова корекційна програма на тему: «Країною творчості і фантазії».

2.     Індивідуальне заняття з використанням піскової терапії:

«Загадковий пісочний круг»

«Морське дно»

«Незвичайні сліди» тощо.

3.     Індивідуальне заняття на розвиток емоційно-вольової сфери:

«Живі кольори»,

«Мудра сова»,

«Щасливі предмети» тощо.

 

Психологічна просвіта.

1.       Участь у семінарі для вихователів на тему: «Організація ігрової діяльності» . Гра «Емоційні відмітки».

2.       Проведення семінару для вихователів на тему: «Толерантне спілкування».

3.       Виступ на семінарі для вихователів на тему: «Наступність в роботі психолога служити дошкільному закладу і школі».

4.       Виступ на підсумковій педраді на тему: «Психологічна готовність дітей до школи. Порівняльна діагностика дітей старших груп».

5.       Участь у методоб’єднанні для завідуючих та методистів.

       Проведення гри : «Ваші емоції».

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно- вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.

За допомогою діагностичної роботи та спостереження за дітьми було виявлено 81-82% дошкільників, які мають високий рівень готовності дітей до школи.

В старшій групі «Казка», на належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті як короткотривалої так і довготривалої:

Діти вміють складати розповіді з елементами опису, добре збагачений словниковий запас дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами.

Вміють слухати та діяти за словесною інструкцією дорослого.

Також хочеться відмітити в цій групі вміння уявляти та фантазувати.

На високому рівні розвинена увага, уява, сприйняття та логічне мислення

В старшій групі «Калинка» діти добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі. Вміють обстежувати їх, знаходять спільне та відмінне, групують за ознаками.

На високому рівні розвиток сенсомоторики мислення та уваги.

Словниковий запас відповідає віку дітей.

В старшій групі «Полуничка» в дітей добре розвинені навички збільшення обсягу пам’яті, розвиток творчих здібностей, вольова сфера.

Дошкільники вміють аналізувати різні явища і події, зіставляти їх , узагальнювати, робити висновки.

(Але хочеться додати те, що на початку навчального року дітки швидко стомлювалися в процесі виконання завдань, допускали помилки).

 

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                

                            Вересень 2017 року

4

 

Середній рівень розвитку дітей старших груп.          

                          Вересень 2017 року

5

Низький рівень розвитку дітей старших груп.              

                                      Вересень 2017 року

6

 

Високий рівень розвитку дітей старших             груп.                    

Травень 2018 року

7

 

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                     Травень 2018 року

8

 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Богуш О.М.,

Слободенюк Ю.В.

Платні послуги надаються у8 групах.

Охоплено ДОП – 238 дітей.

 

ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.

Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2017/2018 н.р. було охоплено 75 дітей, серед них:

- 30 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%; 

- 34 дитини звільнені від сплати за харчування

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року лікарем-педіатром Колісник Л.О. та медичною сестрою Степаненко О.П. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних групах – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відома батьків.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичних працівників на 2017/2018 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ЗДО, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних

   походів за межі закладу;

- до раціону харчування дітей обов'язково включені свіжі овочі,

   фрукти. Вартість харчування з 01.06.2018 на літній період збільшено

   на 10%.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.

Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2017 року до 01.08.2018 року оприбутковані матеріальні цінності:

 

За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО:

1.     Миючі засоби – 8222 грн. 30 коп.

2.     Канцтовари – 3403 грн. 75 коп.

3.     Посуда на харчоблок – 612 грн.

4.     Ваги на харчоблок (3 шт.) – 2139 грн.

5.     Закаточні кришки на харчоблок (1000 шт.) – 600 грн.

6.     Шафа у кабінет діловода – 5200 грн.

7.     Стіл діловоду – 1400 грн.

8.     Доплата за м’які куточки – 3750 грн.

9.     Лінолеум, плінтуса – 16880 грн.

10.    За роботу (укладання лінолеуму) – 3500 грн.

11.     Лампочки (100 шт.) – 570 грн.

12. Господарські матеріали: ( шнур для білизни; рятівник для троянд; замок навісний; волосінь, бензин, масло для косарки; круг по металу; дюбеля; з’єднувальна планка; клей; фарба водоемульсійна, фарба-колір, валік, лак-морілка …) – 2098 грн.

13.  Килимові доріжки (коридор) - 5820 грн.

14.  Килимова доріжка у кабінет діловода – 1400 грн

Всього: 55594 грн

 

 

За рахунок коштів фізичних осіб, які надійшли до груп:

 

Група «Ромашка»

1.Ремонт павільйону – 9895 грн.

2. Вхідні двері – 4664 грн.

3. Шпалера, кран, матрац (1шт) – 863грн.

Група «Полуничка»

1.     Заміна лінолеуму у груповій кімнаті – 13400 грн.

2.     Сантехніка – 145 грн.

3.     Прання килимів – 600 грн.

4.     Ремонт майданчика – 1652 грн.

5.     Іграшки – 1334 грн.

Група «Казка»

1.     Фарба - 1119 грн.

2.     Матраци – 2852 грн.

3.     Жалюзі – 2600грн.

4.     Перетяжка м’якого куточка – 850 грн.

5.     Труби залізні на парканчик – 926 грн.

6.     На майданчик: машина, 2 лавки, столик – 9300 грн.

7.     Корзини для іграшок - 832 грн.

8.     Іграшки - 1134 грн.

9.     Машина-маніпулятор - 500 грн.

10.   Килимок - 3450 грн.

11.   Прання килимка - 97 грн.

12.   Ручки на шкафчики - 48 грн.

13.   Рушники - 1440 грн.

Група «Світлячок»

1.     Жалюзі (2шт) – 3000 грн.

2.     Методична література , книги дитячі, ремонт павільйону – 6360 грн.

Група «Калинка»

1.     Ролети на вікна – 2600грн.

2.     Ліжко (1шт) -3500 грн.

3.     Столи дитячі (10 шт) – 6820грн.

4.     Дитячі меблі (ігрові) – 4300 грн.

5.     Ширма для театру – 1300 грн.

6.     Тюль – 3300 грн.

7.     Вхідні двері – 4397 грн.

Група «Зернятко»

1.     Миючі засоби, фарба – 2600 грн.

2.     Дошки – 600 грн.

3.     Автобус на майданчик – 9000 грн.

Група «Каченятко»

1.     Сантехніка – 900 грн.

2.     Прання килимів – 700 грн.

3.     Ремонт автобуса на майданчику – 400 грн.

4.     Дитячі ігри – 1500 грн.

5.     Тюль – 2500 грн.

Група «Ведмежатко»

1.     Шафи для рушничків – 3750 грн.

2.     Іграшкові меблі «Магазин», «Лікарня» - 4000 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

 

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

 

-         заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені;

-         перекриття покрівлі закладу;

-         перефарбування фасаду закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як директор ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Також від душі вдячна відділу освіти за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.

 

 

 

 

 

 2017-2018 навчальний рік

 

 

Список

дітей 2015 року народження,

які будуть відвідувати дитячий садок  «Любавонька »

з вересня 2018 року.

 

№п/п

Прізвище, ім,я дитини

Дата нар.

Домашня адреса

 1.  1

Господаренко Олександр Анатолійович

23.03.15

Балаяна, 30

Кирильчук Маргарита Олександрівна

26.01.15

Пугачова, 7 к.32

Кіктенко Олександр Романович

17.06.15

Пугачова, 4 к.34

Вірчич Вілєна Валентинівна

22.05.15

Грушевсь. 53 к.54

Дашевський Давід Дмитрович

20.02.15

Пугачова, 4 к.66

Токаренко Марк Едуардович

13.05.15

Мазепи, 13/15 к.21

Пахар Злата Олександрівна

26.04.15

Грушевсь. 53 к.98

Кравченко Ірина Романівна

05.11.15

Покровська, 46 к.27

Сусь Дарина Євгеніївна

17.01.15

Пр.. Чернишев.18

 1. 10 

Нестеренко Єва Євгеніївна

07.11.15

Б.Хм.229 к.1

 1. 11 

Присяжнюк Тімур Русланович

04.06.15

Грушевсь. 51

 1. 12 

Кононенко Єва Юріївна

30.11.15

Г.Іваневського,18

 1. 13 

Єржикевич Олександр Олегович

22.02.15

Грушевсь. 53 к.20

 1. 14 

Кордун Валерія Валеріївна

06.09.15

Зорге,2

 1. 15 

Самсоненко Кіріл Олександрович

21.12.15

Г.Іваневського,22

 1. 16 

Заріцький Захар Олексійович

30.12.15

Грушевсь,55 к.59

 1. 17 

Хижняк Вероніка Віталіївна

02.10.15

Теплична,17

 1. 18 

Старостіна Софія Анатоліївна

23.10.15

Грушевсь,57 к.37

 1. 19 

Удовиченко Всеволод Ігорович

12.11.15

Солонці,19

 1. 20 

Тютюнник Марія Русланівна

03.11.15

Фадєєва, 84

 1. 21 

Швидченко Матвій Сергійович

01.07.15

Грушевсь,48-а к.59

 1. 22 

Ткаченко Давид Євгенійович

16.09.15

Гребля

 1. 23 

Ярмоленко Тімур Вікторович

25.12.15

Шевченка,50

 1. 24 

Лазоренко Марія Олександрівна

25.02.15

Пєскова, 10

 1. 25 

Черепинець Аліна Олегівна

16.01.15

Набережна,12 к.64

 1. 26 

Білер Діана Вадимівна

07.07.15

Пугачова,4

 1. 27 

Дола Каміла Рустамівна

13.10.15

Молодіжна, 1

 1. 28 

Мукан Назар Олександрович

17.09.15

Набережна,14 к.16

 1. 29 

Андрєєва Анна Максимівна

09.11.15

Набережна,10 к.68

 1. 30 

Сидоренко Єгор Іванович

04.07.15

Пугачова,10 к.12

 1. 31 

Чередніченко Марія Дмитрівна

21.07.15

Чернишевсь.24

 1. 32 

Юденко Михайло Владиславович

02.12.15

Набережна,10 к.68

 1. 33 

Сясько Ірина Вадимівна

01.03.15

Б.Хм.61,к.11

 1. 34 

Хижний Павло Дмитрович

01.10.15

Алєксєєва,19

 1. 35 

Пічуніна Валерія Сергіївна

13.10.15

І.Франка, 1

 1. 36 

Жорнік Каріна Анатоліївна

21.01.15

Чеонишевського,4

 1. 37 

Вороньчук Назарій Ярославович

21.04.15

Грушевсь. 55, к.24

 1. 38 

Грабовський Артем Юрійович

01.04.15

Грушевсь. 55, к.24

 1. 39 

Кучеренко Софія Вікторівна

06.05.15

Гребля

 1. 40 

Гаспарян Артем Аркадійович

24.11.15

Новок. Шосе, 5

 1. 41 

Токман Володимир Вікторович

09.03.15

Грушевсь. 55, к.2410

 1. 42 

Гриценко Артем Ігорович

09.12.15

Андрющенка,4

 1. 43 

 Декало Дмитро Григорович

29.11.15

Мазінки

 1. 44 

Маценко Софія Сергіївна

24.07.15

Набережна,10 к.47

 1. 45 

Роздорожний Михайло Андрійович

16.01.15

 
 1. 46 

Шемуда Поліна Юріївна

24.04.15

Набережна,4 к.278

 1. 47 

Піскун Єгор Васильович

01.11.15

Набережна,12 к.47

 1. 48 

Радченко Володимир

05.12.14

Г. Іваневського, 6

 1. 49 

Декало Дмитро

29.11.15

Мазінки

 1. 50 
     
 1. 51 
     
 

 

 

Список

дітей 2016 року народження,

які будуть відвідувати дитячий садок  «Любавонька »

з вересня 2018 року.

Логунова Соломія Богданівна

17.04.16

Г.Дн. 36/5

Неїжко Софія Олександрівна

04.04.16

Карбишева,1

Головко Софія Миколаївна

03.05.16

Іващенка,9

Тнсля Олександр Ігорович

30.03.16

Пугачова

Красюк Соломія Романівна

19.06.16

Б.Хм.50

Фесан Софія Володимирівна

25.06.16

Грушев. 49, к. 88

Харченко Владислав Олександрович

31.05.16

Г.Іваневського,14-г

Сідало Анна Ігорівна

14.05.16

Котляревського,25

Васьківська Дарина Олександрівна

24.07.16

Набереж. 10,к.47

 1. 10 

Максимов Максим Максимович

11.07.16

ІІМожай. Пер. 2

 1. 11 

Бойко Ольга Олексіївна

09.04.16

Г.Дн.13

 1. 12 

Іванова Каміла Олексіївна

28.07.16

Артема, 48

 1. 13 

Іораш Дарья Миколаївна

04.07.16

Лозова,9

 1. 14 

Задорожній Андрій Олександрович

01.07.16

Набереж.8 к.30

 1. 15 

Годованець Дарина Василівна

24.04.16

Грушев. 49.к 84

 1. 16 

Михайлишин Мілана Михайлівна

30.03.16

Шевченка, 22. к8

 1. 17 

Бадяшина Катерина Михайлівна

12.01.16

Набережна,

 1. 18 

Романенко Олег Олегович

10.01.16

Покров. 53/69 к.12

 1. 19 

Білокур Марія Олександрівна

01.03.16

40-річчя виз. Переяс.

 1. 20 

Корнієнко Мілана Вадимівна

06.05.16

Франка,10

 1. 21 

Великодний Макар Дмитрович

20.08.16

Сухомлин.36 к.64

 1. 22 

Перепелиця  Гліб Максимович

15.05.16

Набережна, 10 к. 67

 1. 23 

Алєксєєнко Тимофій

02.02.16

 
 1. 24 

Довгий Володимир

03.07.16

Гостинна, 13

 1. 25 

Довгий В’ячеслав

03.07.16

Гостинна, 13

 1. 26 

Романенко Владислав Петрович

25.06.16

Владимирська, 18

 1. 27 
     
 1. 28 
     

 

Участь батьків у весняному святі

 

 DSCN7410

DSCN7495

 

 

Майстер-клас  по малюванню нетрадиційними техніками для дітей провела

Руслана Мостова-Заливанська     

(мама вихованки середньої групи "Золота рибка")

 DSCN5828

 

DSCN5835

 

Діти в цирку (старша група "Калинка")

viber image10

 

viber image14

Родинне свято в старшій групі "Калинка"

DSCN3227

DSCN3290

DSCN3329

DSCN3392

Загальносадкові батьківські збори

DSCN3070

DSCN3068

DSCN3055

Свято Картоплі в старшій групі "Казка"

DSCN1640

DSCN1656

DSCN1673

DSCN1713

DSCN1763

 

 

ОСІННІЙ  ЯРМАРОК  

DSCN1941

 

DSCN1948

DSC 2024

DSC 2031

ED172907

ED172909

ED172943

 Старша група "Казка" разом з батьками в Києві

DSC 0512

DSC 0516

DSC 0594

DSC 0670

 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА  ЗА  2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Загальна інформація

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області на підставі рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.09.1992р. № 143.

Засновником дошкільного закладу є Переяслав-Хмельницька міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, харчування та медичне обслуговування.

Дошкільний заклад має печатку і штамп власного зразка.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.1.      Загальна інформація

Завідуюча закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2004р.),Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.), лауреат Премії Верховної ради України (2014р.).

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу

М. Переяслав-Хмельницький, Київська область, вул.. Грушевського

Проект споруди закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради функціонує в окремо побудованій  двоповерховій споруді.

Наші контакти

Телефони: 5-45-32; 5-36-97

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано

05.01.1993р.

Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Науково-методична проблема

Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.

Кількість груп

14 груп: 4 – раннього віку, 10 – дошкільного віку.

Кількість дітей станом на 01.08.2016р.

413; з них у групах раннього віку 83, дошкільного віку - 330

Кількість співробітників станом на 01.08.2016р.

Усіх співробітників: 68; з них педагогів – 35.

Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2016р.

Вища кваліфікаційна категорія:  19

І кваліфікаційна категорія ;  5

ІІ кваліфікаційна категорія;  5

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  6

Педагогічне  звання «Вихователь-методист»;  5

Педагогічне  звання  «Заслужений працівник освіти України»;  1

«Відмінник освіти»;  3

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2016 – 2017 н. р.

(станом на 01.08.2017р )

Гр..п/п

Назва групи

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць

Списочний склад

1

«Золота рибка»

середня

20

27

2

«Буратіно»

середня

20

27

3

«Курчатко»

середня

20

25

4

«Оленка»

середня

20

25

5

«Полуничка»

старша

20

36

6

«Калинка»

старша

20

33

7

«Казка»

старша

20

35

8

«Віночок»

раннього віку

15

28

9

«Зернятко»

раннього віку

15

27

10

«Ромашка»

раннього віку

15

28

11

«Каченятко»

молодша

20

32

12

«Ясочка»

молодша

20

30

13

«Ведмежатко»

молодша

20

30

14

«Світлячок»

молодша

20

30

 

Основні освітні програми:

·  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (затверджено наказ Міністерства від 22.05.2012р. № 615)

·  Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

·  Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

Своєчасність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки

Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ № 10 «Любавонька» проходять на базі комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» м. Біла Церква відповідно до замовлення.

Станом на 01.05.2017р. курси підвищення кваліфікації пройшли 13.

Навчальний рік

Відповідно плану про курсову перепідготовку

Фактично пройшли курсову перепідготовку

Відсоток %

2013-2014

8

8

100%

2014-2015

6

6

100%

2015-2016

2

2

100%

2016-2017

13

13

100%

 

Своєчасність проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог  «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2016-2017 н. р.  відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації – 6 осіб, за результатами атестації встановлено:

-  спеціаліст вищої категорії – 4 педагога,

-  спеціаліст першої категорії – 1 педагог,

-  спеціаліст другої категорії – 1 педагог.

 

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчального процесу у навчальному закладі.

       Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом  заходи щодо охоплення навчанням  дітей 5-ти річного вік:

З метою прогнозування перспективної мережі ДНЗ працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ДНЗ мікрорайону.

У закріпленому мікрорайоні станом на 01.09.2017р. зареєстровано 41 дитина віком від народження до 6 років. Прослідковується  незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження численності контингенту у наступні роки.

Тому переді мною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, регламентувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ДНЗ та привабливість у місті.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-ігрове середовище ДНЗ та групових кімнат. Всі матеріали роботи дошкільної установи на протязі року висвітлювалися в пресі та сайті ДНЗ.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9 – 811) особлива увага навчанню дітей 5-ти річного віку. Протягом року здійснювався педагогічний патронат дітей 5 років, які не регулярно відвідують ДНЗ. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

     Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтовна на передачу знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основні постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дитячому садку потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов’язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Слід відмітити, що колектив ДНЗ активно реалізує єдину науково-методичну тему «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору в дошкільному закладі» впроваджуючи в освітньо-виховний процес новітні педтехнології:

група «Курчатко» - методика  Х. Кюїзенера;

група «Оленка» - методика ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань);

група «Казка» - театралізована діяльність з дітьми дошкільного віку;

група «Ведмежатко» - «Художнє слово, художнє мовлення» (методика Н. Гавриш);

група «Калинка», група «Полуничка», група «Казка» - програма з математики «Росток»;

група «Каченятко» - нетрадиційні техніки малювання;

група «Ромашка» - дослідницька діяльність експериментування в природі;

група «Зернятко» - пізнання світу за спадщиною Сухомлинського;

група «Буратіно» - робота  в  педагогічній пісочниці;

група «Золота рибка» - розвивальні та інтелектуальні ігри для дітей дошкільного віку;

група «Оленка», група «Ясочка», група «Світлячок» - методика Ейдетика;

група «Віночок» - «Вундеркід з пелюшок».

 

Організація різних форм виховної роботи

 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання дітей «Дитина» та «Впевнений старт»

Учасниками навчально-виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх замінюють та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною темою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Результати засвоєння програмових вимог

рівні

молодша група

середня група

старші групи

високий

68%

79%

81%

середній

26,8%

16,8%

15,7%

низький

5,2%

4,2%

3,3%

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти при реалізації його змісту педагогам слід керуватися певними вимогами. Зокрема вони мають:

-         ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти і дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;

-         глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження, ті чи інші нахили дітей, особливості поведінки дошкільників;

-         докорінно змінити свою позицію відповідності сім’ї для побудови повноцінного освітнього процесу;

$1 -всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості;

-         приділити розвитку у дітей рефлексії – здатності аналізувати й осмислювати власні дії, вчинки, мотиви, думки, співвідносити їх з очікуваннями авторитетних для неї інших людей та моральними нормами. Удосконалювати можливість контролювати виконання своїх дій; формувати позиції одночасно виконавця та контролера, розвивати здатність співвідносити власну поведінку з ідеальним еталоном.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Вихователь-методист Калініченко Н.П. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ № 7 (директор Кітаєва Г.В.).

Підвищуючи рівень мотивації готовності дітей до навчання у школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями 4-х класів «Свято Миколая», «Свято Букварика».  Діти ЗОШ № 7 показували для дошкільнят театралізовану казку. Традиційно проводились взаємовідвідування:

- відвідування уроків у 1-му класі вихователями старшої групи;

-  відвідування занять старшої групи вчителями.

Забезпечили вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини старшого віку, вчителем який буде працювати.

Позитивний відгук від батьків отримали методичні виставки:

·  «Підготовки дітей до школи»;

·  «Дитина граючи живе і живучи грає».

На психологічному семінарі-практикумі за темою «Просвіти дорогу знань та не згасни на ній сам» практичний психолог Щербак А.В. звернула увагу на особливості співробітництва вихователів з вчителями 1-х класів.

З метою формування позитивного настрою батьків майбутніх першокласників  практичний психолог Щербак А.В. провела тренінг для батьків на тему «Соціалізація дошкільника засобами гри».

Під час роботи по впровадженню вищезазначеного завдання сформувалась проблема подальшої роботи щодо наступності ДНЗ і ЗОШ, яка направлена на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Дякую за персональний внесок за підготовку дітей до школи вихователям Сапіташ О.М., Олесенко Л.І., Панферовій Т.Г., Романенко Н.В., Коцар Ю.О., Пономаренко А.І.

Таким чином у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Аналіз роботи психологічної служби

за 2016-2017 навчальний рік.

 Робота психологічної служби дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Любавонька» направлена на активізацію ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей, тощо.

У своїй діяльності практичний психолог закладу «Любавонька» керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів Управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, дотримується Конвекції про права дитини та Етичного кодексу практичного психолога.

Протягом 2016-2017-навчального року психологічна служба ДНЗ працювала над виконанням наступних основних завдань:

 

Основні завдання психологічної служби ДНЗ

-  сприянню повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

-  створенню умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку;

-  забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-  консультаційна робота з педагогами та батьками щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей та питань особистого характеру;

-  здійсненню психологічної реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства, знаходячись у скрутному життєвому становищі.

 

Були реалізовані через пріоритетні напрямки:

·  психологічний супровід дітей раннього віку;

·  профілактика дезадаптації першокласників;

·  психологічна підготовка дітей до школи;

·  оптимізація навчально-виховного процесу.

В рамках основного вищезгаданого пріоритетного напрямку протягом серпня, вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

·  вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

·  виявлення порушень емоційно-афективної сфери дитини;

·  вивчення взаємовідносин між категоріями дитина-дитина, дорослий-дитина.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в  новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей з колективом однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

1.     Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо. Найбільш актуальними були теми:

 

Серед педагогів:

 -   Виховання морально-етичних якостей в дітей дошкільного віку.

-    Ігри та психологічні вправи, що сприяють розвитку моральних якостей та виховання у дітей позитивного ставлення до членів родини.

-    Профілактика синдрому професійного вигорання в педагогів.

-    Формування трудової і комунікативної компетентності дошкільнят.

-    Психологічні аспекти трудової діяльності дошкільнят.

-    Психолого-медико-педагогічний консиліум «Готовність дітей до школи», «Адаптація до першого класу», «Адаптація до умов ДНЗ».

Батьків:

-  Труднощі у вихованні дитини.

-  Попередження насильства над дітьми.

-  Діти, які перебувають у складних умовах проживання.

-  Праця – джерело емоційного стану, радості, діяння, творіння.

-  Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку засобами гри.

-  Мистецтво жити з дітьми.

-  Розвиток і виховання дітей.

-  Попередження та подолання дезадаптованості дитини у дитячому садку.

-  Адаптація дітей до умов ДНЗ.

-  Психологічна характеристика та особливості виховання дітей.

-  Криза 3-х років.

-  Прояви агресивної поведінки у дітей.

-  Готовність дітей до школи.

Під час психологічних обстежень проводилось вивчення:

·   взаємовідносин в групі між дітьми;

·   вивчення самооцінки дітей;

·   готовність до школи;

·   проводились спостереження за дітьми (адаптація дітей до умов ДНЗ, до школи);

·   спостереження за дітьми з метою відбору для корекційно-розвивальної роботи групової та індивідуальної.

·   діагностичне анкетування педагогів «Морально-етичне виховання дошкільників»;

·   вивчення особливостей поведінки вихованців, батьків.

·   труднощі у вихованні дитини.

Протягом 2016-2017 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолітніх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Діяльність практичного психолога ДНЗ «Любавонька» передбачає низку форм і методів роботи з батьками, дітьми, педколективом.

Активна робота ведеться на сайті закладу, де висвітлюється вся робота психологічної служби та робота в цілому.

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база.

У ДНЗ створене оптимальне предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги та напрямки роботи, над якими працює колектив групи.

Ігровий та учбовий матеріал забезпечує високий рівень навчально-виховного процесу. На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

·13 ігрових майданчиків;

· Спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами;

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

·  музична зала;

·  спортивна зала;

·  методичний кабінет;

·  кабінет практичного психолога;

·  кабінет вчителя-логопеда.

Протягом 2016-2017 навчального року проводилась активна робота по оснащенню матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Так позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. було зібрано 59 073 грн. на ремонт групових приміщень, придбання обладнання для групових приміщень, придбання методичної літератури, технологічного обладнання на харчоблок, миючі засоби, посуд і т. інше. Залишок позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. у батьківському комітеті становить 11 663 грн.

 

За рахунок благодійних внесків батьків на розвиток закладу було закуплено:

-  Утюги (3 шт.) – 1844 грн.

-  Болгарка (1 шт.) – 1000 грн.

-  Поливочний шланг з пістолетом (50 м.) – 1250 грн.

-  Плита 2-х камфорна електрична (1 шт.) – 11600 грн.

-  Конфорки на електроплити (8 шт.) – 7530 грн.

-  Столи роздаточні з нержавєйки (2 шт.) – 5480 грн.

-  Стіл звичайний (1 шт.) – 700 грн.

-  Посуд на харчоблок – 1500 грн.

-  Миски, відра, тази, кришки закаточні – 4093 грн.

-  Миючі засоби для харчоблоку, миття кабінетів, залів, коридорів – 6419 грн.

-  Канцтовари для методиста, діловода, практичного психолога, завідуючої, вчителя-логопеда – 3565 грн.

-  Зроблено ремонт вхідних східців зі сторони кабінету практичного психолога та діловода на суму 3200 грн..

-  Встановлено паркан з металопрофілю 16,5 м. на господарчому дворі на суму 4800 грн. (за кошти, подаровані закладу батьками позаминулих випускників).

За рахунок коштів, які були здані батьками у батьківські комітети груп було виконано такі ремонтні роботи та закуплені товари, а саме:

Ремонтні роботи:

1. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Зернятко» - 6200 грн.

2. Ремонт спальної кімнати у групі «Віночок» - 8310 грн.

3. Ремонт ігрової кімнати у групі «Ромашка» - 20000 грн.

4. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Ясочка» - 6930 грн.

5. Заміна вхідних дверей у групах «Курчатко» - 4600 грн.

                                                       «Ведмежатко» - 3240 грн.

 

Закуплено:

1.     Шафи для роздягання дітей у групу «Зернятко» (  30 шт.)- 14700грн.

2.     Шафи для роздягання дітей у групу «Ясочка» (31 шт.) - 15314 грн.

3.     Шафи для роздягання дітей у групу "Віночок" (30 шт.) - 12200 грн.

4.     Ліжка 3-х ярусні у групу «Віночок» ( 10 шт.) - 18700 грн.

5.     Ліжка 2-х ярусні у групу «Світлячок»  (3шт.) - 6900 грн.

6.     Ліжко 2-х ярусне у групу "Калинка" (1 шт.) - 2100 грн.

7.     Жалюзі у групу «Оленка» (5 шт.) - 6000 грн.

8.     Жалюзі у групу «Золота рибка» (2 шт.) - 2390 грн.

9.     Ролети  на вікна у групу «Калинка» (4 шт.) - 3800 грн.

10.   Посуд  у групи: «Курчатко» - 400 грн.,

                                   «Зернятко» - 1200 грн.,

                                 «Полуничка» - 673 грн.,

                           «Золота рибка» - 480 грн.

12.   Пилосос  у групу «Віночок» (1 шт.) - 1400 грн.

13.   Подушки у групу «Віночок» (30 шт.) - 1360 грн.

14.   Матраци у групу «Світлячок» (4 шт.) - 664 грн.

15.   Килим у групу «Зернятко» (1 шт.) - 5100 грн.

16.   Лавочки у групу «Зернятко» (4 шт.) - 1520 грн.

17.   Лавочки у групу «Ясочка» (2 шт.) - 486 грн.

18.   Стіл у групу «Полуничка» (1 шт.) - 660 грн.

19.   Іграшковий «.Магазин» у групу «Казка» (1 шт.) - 760 грн.

 

Встановлено на майданчиках:

1.   Автобус, лавочка, столики – група «Ведмежатко» - 7300 грн.

2.   Автобус, столик, лавочка, дах над столиком – група «Каченятко» - 14520 грн.

3.  Гірка, столик, стільці (5 шт.) – група «Калинонька» - 9000 грн.

4.  Автобус, пісочниця – група «Світлячок» - 8000 грн.

5.  Паркан – група «Ромашка» - 2146 грн.

6.  Гірка – група «Оленка» - 8000 грн.

7.  Паркан – група «Ведмежатко» - 661 грн.

8.  Пісочниця – група «Полуничка» - 870 грн.

 

                                     Сантехніка:

1.  Група  "Віночок" - 560 грн.

2.  Група  "Ведмежатко" - 760 грн.

3.  Група  "Золота рибка" - 100 грн. 

4.  Група  "Каченятко" - 400 грн.

5.  Група  "Ясочка" - 2600 грн.

 

Пошито:

1.Спіднички (15 шт.) -  3000 грн.

2. Плаття в українському стилі (15 шт.) – 3000 грн. (за роботу)

 

За кошти фізичних осіб (спонсора Саулка В.В.)  

1.  Придбано плазменний телевізор НОМІ на суму 17000 грн.

 

За бюджетні кошти у 2016-2017 р. 

виконано  слідуючі  роботи: 

1. Встановлено паркан на фасадній стороні закладу 94.5 м. та вхідні східці відреставровано та обкладено кахельною плиткою на  суму 165 503 грн.

      2. Закуплено білу тканину та фурнітуру на пошиття платтів в українському стилі (15 шт.) на суму  7 300 грн.

 

Відповідність умов для дотримання техніки безпеки                 та охорони праці.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі № 10 «Любавонька» проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька», яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька».

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

·   охорона праці;

·   пожежна безпека;

·   дитячий травматизм.

З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

     ·  із працівниками ДНЗ;

·  із вихованцями;

·  з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

·  роботу з охорони праці;

·  роботу з пожежної безпеки;

·  роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, домовляються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Забезпечення пожежної безпеки є не від’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

У чітко визначених місцях приміщення дошкільного закладу знаходяться плани евакуації на випадок пожежі.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20oС - +23oС, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом 2016-2017 року випадків травмування виробничого характеру зареєстровано не було.

 

Організація харчування дітей.

Харчування в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) № 10 «Любавонька» здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 35 чинного Статуту закладу та слідкуючої нормативної бази

·    «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591).

·    «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329).

·    «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227).

·    «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, дошкільних та інтернат них закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202).

В ДНЗ № 10 «Любавонька» протягом року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема:

·    організоване безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і приймання до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку.

·    харчування здійснюється згідно з примірним двотижневим меню на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року.

·    щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад.

·    кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі старша медична сестра оцінює якість приготування їжі та проводить відбір проби в стерильний посуд який зберігається 24 години в холодильнику. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

·    в ДНЗ здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медсестрою і завідуючою ДНЗ, результати контролю фіксуються в Журналі контролю за організацією харчування.

Контроль за харчуванням в дошкільному навчальному закладі (ясла-садка) здійснюється завідуючою ДНЗ, старшою медичною сестрою, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормативного росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному навчальному закладі, що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охороно праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я  дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у роботі комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також  здійснює  здійснює  контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті  дошкільної освіти  в Україні та програми «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх сучасних творчих  роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу  укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління  освіти та управління праці та соц. захисту.  Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх  штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, охорони праці.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

організація їх відпочинку.

 Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач, при підтримці голови ПК Білогруд О.Г. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного навчального закладу одержали грошову винагороду.

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Залучення педагогічної та

батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю:

співпраця з громадськими організаціями.

 Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє батьківський комітет, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися  питання  освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  «Дні відкритих дверей», батьківські збори. Вихованці нашого закладу разом з працівниками приймали активну участь у святкуванні Дня вишиванки у місті, «Дня міста» у вересні 2016р.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди  готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівники та працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківський комітет. На засіданнях розглядаються різні питання стосовно організації роботи дошкільного закладу, в основу покладено якість розвитку, вихованості, навченості дітей, харчування дітей.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

 з питань діяльності навчального закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймають участь у групових батьківських зборах, де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ДНЗ є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ДНЗ.

У жовтні 2016 року надійшло письмове звернення від батьків групи «Курчатко», яке було розглянуто  вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формування очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом, розумієш – дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення у відповідності до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

 

2016-2017 навчальний рік

Обряд закосичення

(група "Ромашка")

DSCN8970

 

DSCN8973

Діти групи "Віночок" в Києві

DSCN7046

DSCN7091

 

Родинне свято в групі "Ромашка"

DSCN3108

DSCN3122

 

DSCN3155

Поїздка до цирку дітей та батьків

(старша група "Ромашка")

DSC05047

 

DSC05090

 

 

Вітання жінкам з весною

від чоловіків групи "Ромашка" 

DSCN6818

Благодійна акція "Миколайчики воїнам АТО"

image-0-02-05-ea84aef969043c91cb6d9639291e0246c97df4346782a78e95aeef24ccc6835d-V

 

image-0-02-05-243d1b3aa10f86362acd0f8e38c7d177984728652c1720d81b61bee32829b5ed-V

image-0-02-05-3770fb83e69619fa2010af985f3b61eaf0ade24c79c087c19ecb80d26bd87474-V

IMG 20161218 101627

ЗВІТ

 

керівника  ДНЗ №10

 

«Любавонька»  за 2015 -2016 н. р.

 

Томенко Любові Миколаївни

 

1.1.      Загальна інформація

Завідуюча закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.)

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу

М. Переяслав-Хмельницький, Київська область, вул.. Грушевського

Проект споруди закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Любавонька» комбінованого типу функціонує  в окремо побудованій двохповерховій споруді.

Наші контакти

Телефони: 5-45-32; 5-36-97

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано

05.01.1993р.

Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Науково-методична проблема

Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.

Кількість груп

14 груп: 4 – раннього віку, 10 – дошкільного віку.

Кількість дітей станом на 01.08.2015р.

390; з них у групах раннього віку 97, дошкільного віку - 293

Кількість співробітників станом на 01.08.2015р.

Усіх співробітників: 68; з них педагогів – 34.

Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2015р.

Вища кваліфікаційна категорія:  15

Ікваліфікаційна категорія ;  8

ІІ кваліфікаційна категорія;  5

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  6

Педагогічне  звання «Вихователь-методист»;  5

Педагогічне  звання  «Заслужений працівник освіти України»;  1

«Відмінник освіти»;  2

 

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2015 – 2016 н.р.

(станом на 01.08.2016р )

 

 

Гр..п/п

 

Назва групи

 

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць

Списочний склад

1

«Золота рибка»

 молодша

15

30

2

«Буратіно»

 молодша

15

28

3

«Курчатко»

 молодша

15

28

4

«Оленка»

 молодша

15

27

5

«Полуничка»

середня

20

34

6

«Калинка»

середня

20

34

7

«Казка»

середня

20

34

8

«Віночок»

старша

20

30

9

«Зернятко»

старша

20

29

10

«Ромашка»

старша

 

20

30

11

«Каченятко»

раннього віку

15

24

12

«Ясочка»

раннього віку

15

27

13

«Ведмежатко»

раннього віку

15

25

14

«Світлячок»

раннього віку

15

26

 

 

1.2. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог навчально-виховних програм і завдань річного плану

Виконання вимог навчально-виховних програм.

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад  впродовж 2015-2016 н.р. в дошкільному  навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим  компонентом дошкільної освіти, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програмою виховань і навчань дітей від 2 до 7 років «Дитина», а також в практиці роботи закладу використовуються адаптовані програми, навчальні посібники, рекомендовані  МОН України.

Впродовж 2015-2016 навчального року робота колективу закладу була спрямована на створення освітнього середовища, яке сприятиме формуванню та реалізації лідерських якостей в усіх  учасників навчально-виховного процесу.

Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності  дошкільників за лініями розвитку. Дидактичний та ігровий матеріал, який використовується в закладі  відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Навчальний процес супроводжується методичними рекомендаціями, які надаються  учасникам освітньо-виховного процесу за запитом та за потребою. Розроблена в закладі та впроваджена  в практику роботи карткова система планування – є унікальним освітнім надбанням колективу. Вона дозволяє в повній мірі вирішувати поставлені чинними програмами завдання, які спрямовані на  реалізацію Базового компонента дошкільної освіти України.

Інноваційний підхід до організації роботи з дітьми успішно  реалізується через низку освітніх проектів, як індивідуально-групових  так і масових, в яких беруть участь усі педагоги, діти, та за бажанням, батьки вихованців. Інформація про організацію діяльності постійно відображається в засобах масової інформації на офісному сайті закладу, щорічно в новинах міського телебачення.

Майже усі педагоги закладу приділяють належну увагу формам організації дітей під час проведення навчальних та ігрових занять, здійснюють освітній процес на основі забезпечення умов для повноцінного різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

Особлива увага приділяється посиленню мотивації  для самоосвіти та підвищення  рівня кваліфікації педагогічних працівників, постійному зростанню їхнього професіоналізму.

Рівень підготовки дітей до школи

Результати діагностичної роботи показали, що із 102 дитини –     86%  мають високий рівень готовності до навчання у школі. У цих дітей добре розвинена  зорово-моторна координація. На належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті, як короткочасної так і довгочасної. У дітей добре розвинуте мовлення. У даної категорії на високому рівні розвинена вольова регуляція. Дошкільники показали вміння не тільки слухати дорослого, а й уміння чути і правильно виконувати поставлене завдання. В ході виконання роботи діти працювали старанно, уважно, у пам’яті утримували усі правила, які були поставлені перед ними. У старших дошкільників з високим рівнем готовності сформована внутрішня позиція. Діти готові до зміни соціальної позиції – з позиції дошкільника на позицію учня. Вони розуміють, хто такий учитель, що таке урок. Знають як ведуть себе учні на уроках і перервах. Дітей приваблює не тільки зовнішня сторона ситуації, вони проявляють бажання змінити соціальне положення дошкільника на школяра.

З метою подолання у дітей старшого дошкільного віку проблемних  норм  комунікативних відносин  з однолітками (агресивності, сором’язливості,  вразливості,  демонстративності) практичним психологом  Щербак А.В.  була проведена серія занять за корекційно-розвивальною програмою Васильєвої О.В. «Світ дитячих відносин», індивідуальні методи діагностики пам’яті за допомогою методик: «Впізнай фігуру», «Запам’ятай малюнок».

Слід відмітити традиційно-результативні та ефективні форми роботи по наступності ДНЗ та школи, зокрема: загальні  родинні збори (з проблеми  «Обов’язкова  освіта  дітей  старшого дошкільного віку:  форми здобуття , організація і зміст роботи», анкетування батьків (з теми «Готовність дитини до шкільного життя очима батьків»), групові та індивідуальні консультації для педагогів (з теми «Дошкільник напередодні шкільного життя», «Пісок як матеріал для розвитку творчості  та  навчання дітей», «Психологічна готовність дитини до навчання у школі»)

Всі заходи сприяли активізації мотиваційної  готовності  дітей до навчання  в школі, згуртували батьків і вихователів щодо вдалого переходу  дітей з дитячого садка до школи.

Отже, отримані показники свідчать про належний рівень роботи педагогів та практичного психолога Щербак А.В. щодо підготовки дітей до навчання в школі. У 2016-2017 навчальному році для  забезпечення  конституційний прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність якісної освіти, в першу чергу дітям п’ятирічного  віку, та виходячи  з  потреб сучасності, слід глибоко проаналізувати змістовні  аспекти програм та їх вплив на рівень готовності  дітей до школи. Надалі активно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології в роботу закладу, вдосконалити механізми моніторингу освітнього процесу. Крім того, створити банк даних дітей п’ятирічного віку, які не будуть відвідувати заклад з різних причин, та організувати соціально-педагогічний патронат сімей.

 

1.3. Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я  дітей

 

Організація медико-профілактичної роботи.

Роботу  даного напрямку у закладі здійснюють: старша медична сестра Степаненко О.П.. У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст..34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»). Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Основи законодавства України про охорону  здоров’я»,  Наказом  МОЗ та МОН  України  «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи  в  дошкільному навчальному закладі, положенням  «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та навчальних закладів системи загальної середньої освіти, наказами відділу освіти, закладу, органів охорони  здоров’я  міста (СЕС, СМСЧ-5).

План роботи медичної служби на 2015–2016 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі.  Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу  складався  лист  здоров’я. Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи та їх загартування; постійно працювала фізкультурна зала. Своєчасно проводився профілактичний огляд дітей вузькими спеціалістами в декретовані вікові періоди, здійснювався контроль динаміки розвитку та стану  здоров’я  кожної  дитини, антропометричні  виміри в дошкільних групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, огляд на педикульоз, доліковування. Профілактичне щеплення проводилося згідно з наказом  МЗУ  від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.  Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

Оцінка стану харчування. 

Харчування дітей різноманітне за складом продуктів, і  в основному задовольняє потреби дітей у харчових речовинах. Слід також зазначити, що впродовж року не виконувалися норми харчування в зв’язку  з постійною зміною цін на основні продукти харчування. Діти недоотримали  овочів, фруктів, масла вершкового, яєць, сиру кисломолочного,  сиру твердого, м’яса, риби.

В ДНЗ запроваджене трьохразове харчування за двохтижневим меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи окремо. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ.  Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідуючою, старшою медичною сестрою за окремим планом контролю. Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються  на  виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських  зборах.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організована під постійним медико-педагогічним контролем, відповідно до річного плану,  інструктивно-медичних документів МОН України. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, використовуються режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я  вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості. Останній день кожного місяця в дошкільному закладі проводиться День здоров’я для всіх вікових груп, спортивні свята та розваги тощо.

Гігієнічні навчання і виховання.

Педагогічний, медичний персонал здійснює роботу з гігієнічного виховання систематично, протягом усіх років перебування дитини в дитячому садку, включає ці питання в усі розділи роботи, визначені програмою виховання.  До гігієнічного виховання залучаються батьки. Питання  гігієнічного виховання  (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності  дитини, екологічне виховання тощо)  відображується в планах роботи закладу та календарних планах роботи вихователів.

Стан травматизму.

Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу про належний стан виконання техніки безпеки та інструкції по організації охорони  життя  та  здоров’я   дітей. Відповідно до розробленого методичною службою курсу  «Навчаємо правил безпеки» педагогами плануються  заняття,  що проходять  щоп’ятниці  згідно за змістовими лініями  «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Здоров’я  дитини»,  «Дитина та інші люди».  Стан впровадження курсу у навчально-виховний процес закладу  є  належним, постійно поповнюється банк даних конспектів, сценаріїв з даного напрямку. В кожній віковій групі є матеріал та куточок по безпеці життєдіяльності.

 

1.4. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації

Підвищення теоретичного рівня та фахової  підготовки педагогів включає в себе: курсову перепідготовку, самоосвіту, в тому числі  засоби  ІКТ,  ресурсів веб-сайтів президента України http//www.president.gov.ua,  Кабінета  Міністрів України  http//www.kmu.gov.ua,   Верховної Ради України   http//kno.rada.gou.ua/komosviti/control/uk/index,  Міністерства  освіти  і  науки України   http//www.mon.gou.ua,  Київської  обласної  державної  адміністрації   http//www.kyiv-obl.gou.ua,  періодичної преси, закладів освіти України, освітянських проектів в інтернеті, освітянських установ Київської  області,  сайту закладу  http//lybavonka.com.ua,  ведення методичних папок самоосвіти, відвідування міських об’єднань  та майстер-класів, атестаційна робота  в  ДНЗ, роботу  з  молодими вихователями, наставництво, вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Відповідно до перспективного плану підвищення фахової майстерності  ДНЗ  у  цьому році пройшли курсову перепідготовку  2 педагоги

Самоосвіта

Найбільш  вагомою є проведена індивідуальна методична робота  з організації  самоосвіти педагогів. Педагоги опанували різні методи самоосвітньої  діяльності.  На  теперішній час  кількість вихователів, які систематично використовують Інтернет джерела для пошуку інформації  дорівнює  80 %.

Впродовж року педагогами закладу систематично поповнювались папки самоосвіти «Портфоліо  педагога»  новими цікавими матеріалами.

Міські методичні об’єднання та майстер-класи.

Педагоги закладу  є  активними слухачами  усіх  міських  методичних  об’єднань. Слід відмітити підготовку   та  проведення  відкритих показів  «Формування емоційного досвіду дошкільника  засобами нетрадиційної казки  (Гопанчук О.М., Панферова Т.Г.),  «Духовний розвиток дошкільників засобами мистецтва.» (Даниленко В.Б., Щербак А.В., Пономаренко А.І.),  «Формування пізнавального інтересу у ранньому віці (Шаблієнко Г.І., Бондарєва Т.В.),  «Формування творчих здібностей дітей за допомогою музично-ритмічних і танцювальних рухів» (Федоренко І.О.), «Приготування страв із м’яса» (Степаненко О.П.), «Методи постановки сонорних звуків Р,Л» (Збанацька Г.І).

Робота з молодими педагогами, наставництво.

Робота  з  даного напрямку відбувається  за  програмою «Наставник».  За молодим вихователем Сніткою Марією Миколаївною закріплений наставник Гопанчук Олена Михайлівна, за молодим вихователем Середою Ольгою Василівною закріплений наставник Боярин Наталія Миколаївна.

Аналіз реалізації  програми підвищення  фахової  майстерності  свідчить про належний результативний рівень роботи  в  цьому напрямку. В  наступному році  планується продовжувати  роз’яснювальну  роботу  серед  працівників дошкільного закладу , особливо  для  молодих педагогів, враховуючи  оновлення  змісту  дошкільної  освіти відповідно  до  суспільних  запитів, потреб  інноваційного розвитку науки, сучасних  засобів розвитку , навчання  та  виховання, науково-методичних  рекомендацій, презентації  в  Power  Point,  з  активним  використанням можливостей  інноваційного простору, які  надає  мережа  Інтернет.

 

1.5. Результати атестації  і  аналіз якісного складу педагогічних працівників

У  2015 – 2016 н.р. атестацію в установлені терміни відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» пройшли  2 педагоги. За результатами  атестації: музичному керівнику Федоренко І.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії, вихователю Сасюк С.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

Всі атестаційні матеріали  оформлені  і  зберігаються  належним  чином. Фактів заорганізованості, бюрократизму, тяганини, необґрунтованих вимог  під  час  проведення атестації  у  закладі  не зафіксовано.

1.6. Ефективність і доцільність методичної роботи

Науково-методична проблема.

У 2015 – 2016 навчальному році навчально-виховний процес  і  діяльність педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  були спрямовані на розв’язання науково-методичної  проблеми: «Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу».

Для створення належних умов  та  розв’язання поставлених завдань, адміністрацією закладу  були організовані  та  проведені наступні заходи: вдосконалено довідково-інформаційне  оснащення методичного кабінету (стенди, тематичні папки, умови  для  самоосвітньої діяльності, умови  для  роботи  в  мережі  Інтернет  щодо), укомплектовано  та  поповнено бібліотечний фонд методкабінету  новими психолого-педагогічної  літератури, фаховими журналами, книгами  з  педагогіки  та  психології. Складено перелік рекомендованої літератури  з  актуальних робіт, пов’язаних  з  підготовкою  та  проведення методичних заходів.

Аналізуючи рівень організації  і  проведення, ефективність і  доцільність проведених методичних заходів, найбільш результативними вважаємо:

 майстер-класи  -«Мистецтво писанкарства» (Гопанчук О.М..), Безпека життєдіяльності (Білогруд О.Г.), робота з педагогічною пісочницею (Слива О.А.)

Окрему увагу в роботі над науково-методичною проблемою було приділено заходам для створення сприятливого психолого-педагогічного клімату  у  колективі. Дана робота неможлива без психологічної підтримки методичної роботи. Були організовані  тренінги, індивідуальна консультативна робота  з  педагогами  за  їхніми професійними запитами.

Отже, робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом  є  такі  показники, як підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використанням набутого досвіду більшістю педагогів колективу, удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі, високий рівень вихованості та розвитку дітей, сприятливий психологічний клімат у колективі.

Планування роботи з педагогічними кадрами.

Основними принципами організації методичної роботи в дошкільному  навчальному закладі є науковість, зв'язок з життям та актуальність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, істотне, єдність теорії та практики, оперативність, гучність, мобільність, колективний характер. Методологічна основа методичної роботи в закладі – це системний, діяльнісний, особистий підхід.

Основними завданнями методичної служби в навчальному році були:

∙Методичний супровід вихователя (педагога) у реалізації вимог програми «Дитина»

∙ проводження нових підходів до організації занять за програмою «Дитина»;

∙ вивчення та впровадження нестандартних форм організації дітей дошкільного віку під час різних форм активності та видів діяльності;

∙ розробка рекомендацій , пропозицій, пам’яток щодо подальшого впровадження програми «Дитина»;

∙ створення електронної  картотеки  та  анотованого каталогу літературних джерел, систематизація усіх фондів;

∙ робота веб-сайту дошкільного навчального закладу.

Оптимальність поєднання різних форм методичної роботи у закладі.

Масові форми.  Педагогічна рада закладу у 2015–2016 н.р. працювала планово, системно, відповідно до Статуту ДНЗ. Засідання проводили 5 разів на навчальний рік. Питання, які розглядалися на засіданнях педради були актуальними, сучасними, відповідали річним завданням роботи закладу і науково-методичній проблемі. Теми педрад були слідуючими:»Завдання педагогічного колективу на 2015-2016 н.рік», «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на засадах дитино центризму», «Створення оптимальних умов  для морально-духовного розвитку особистості вихованців», «Формування емоційно-значущої поведінки дітей у природничому оточенні», «Підсумок навчально-виховної роботи у 2015-2016 н.р.»  Систематично проводився контроль за дієвістю, виконанням прийнятих рішень. Засідання педради проходили у різних формах (традиційно і нетрадиційно) з авторським поглядом на будь-яку проблему. Результативною можна визнати дію програми підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів, що включає в себе курсову перепідготовку, самоосвіту, ведення методичних папок самоосвіти, відвідування міських об’єднань, майстер-класу, пошукова робота в мережі Інтернет, тощо.

Групові форми. На високому рівні, якісно, систематично працюють виставки, конкурси, творчі групи, пари. Відмічаємо конкурси «Малятам про працю дорослих», конкурс  «Квітник  на своїм підвіконні», свято  «Великодня писанка», фото-виставку «Життя в садку», спортивне свято «Богатирські ігри», свято «Нептуна»,  свято Капелюшків, обрядове свято «Ой на Івана та й на Купала», свято Спаса.

Однією з обов’язкових  складових процесу навчання і  виховання дітей дошкільного віку ми вважаємо активну участь у ньому помічників вихователів і  технічного персоналу закладу. Для цього  у  річний план та план роботи методичної служби був введений розділ «Програма участі технічного персоналу у навчально-виховному процесі» з тематикою консультацій, лекторіїв, відкритих оглядів. Цей напрям діяльності вже приносить позитивні результати. Організаціоно-педагогічна методична робота включає також участь у різноманітних культурно-освітніх, ділових заходах (тижні, місячники, декади, конкурси), організацію свят та розваг для дітей.

Індивідуальні форми. Найбільш вагомою нам вбачається діяльність методичної  служби по організації самоосвіти педагогів. Якісно і систематично проводиться день  самоосвіти, поповнюються щоденники самоосвіти «Полтфоліо педагога», здійснюється індивідуальна консультаційна робота, в тому числі  і  на  веб-сайті  закладу. Слід зауважити , що створений та  постійно поповнюється банк діагностики педагогічних кадрів. Матеріали діагностичних заходів (анкетування, тестування, опитувальники, діагностичні картки, моделі) належним чином узагальнюються та аналізуються. До найбільш ефектних індивідуальних форм роботи можна віднести дію програми «Наставник», яка розроблена для молодих педагогів.

Наявність системи адресної допомоги педагогічним працівникам різних категорій (розробка методичних рекомендацій, посібників, бюлетенів тощо). Фонди методичного кабінету систематично поповнюються  планами-конспектами різноманітних заходів, матеріалами засідань міських методичних об’єднань, письмовими консультаціями та різноманітною актуальною тематикою, матеріалами ППД.  Згідно вимог узагальнюються і оформляються тематичні теки з матеріалами засідань педагогічних рад, семінарів-практикумів контрольно-діагностичної роботи по узагальненню стану освітньо-виховного процесу, готуються статті в спеціалізованій та загальні періодичні видання, для розміщення на веб-сайт закладу та міського методичного кабінету.

Таким чином, аналіз результатів методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014 – 2015 навчальному році  свідчить про належний стан організації даного напрямку діяльності та відповідає вучасним вимогам до її організації у дошкільному навчальному закладі. План роботи методичного кабінету виконано належним чином.

1.7. Результати тематичних та комплексного навчання стану організації життєдіяльності дітей.

У 2015-2016 н.р. було заплановано та проведено  фронтальну перевірку в середніх групах: «Ромашка», «Зернятко», «Віночок», епізодичний контроль за проведенням спостереження в ранкові години, години ранкової гімнастики, за формуванням  Культурно-гігієнічних навичок в дітей у молодших групах, проведенням самостійно-художньої  діяльності  в  другу половину дня. Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені  в  довідках , наказах  із  зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень по результатам вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах та педагогічних годинах закладу.

Щоденно виконувалися визначені основні заходи оперативного, попереджувального  та  порівняльного вивчень відповідно з планом.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок про позитивні результати проведення комплексного та тематичних вивчень.

1.8. Стан матеріально-техничної бази

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти.  Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами , панно, картинами.

Стан матеріально-технічної  бази закладу  відповідає  загальноприйнятим  стандартам  для дошкільних  закладів.

В цьому навчальному році благодійні внески батьків були витрачені на:

-    часткову заміну теплотраси в підвальному приміщенні;

-    часткову заміну каналізаційних труб у підвальному приміщенні;

-    придбано будівельні матеріали і виконано ремонт у кабінетах практичного   психолога, вчителя-логопеда, завгоспа;

-    закуплено  тканину для пошиття дитячих костюмів та оформлення центральної стіни у музичному залі;

-    закуплено стрічки різного кольору;

-    придбано декоративні квіти;

-    закуплено миючі засоби для харчоблоку, пральні, коридорів, залів та групових приміщень;

-    закуплені канцтовари;

-    придбано диски, виписано пресу для закладу;

-    закуплено електролампочки;

-    виготовлено на ігрові майданчики віз, повітряний млин, дерев’яні автомобілі (3шт.), лавочки;

-    встановлення гойдалки з дерева;

-    закуплено на майданчик гірку;

-    встановлено на 2-х майданчиках паркан з металічного профілю;

-    закуплено  посуд на харчоблок, ножі для дітей у старші групи;

-    придбано для хореографа магнітофон;

-    закуплені 3 столи у кабінет практичного психолога;

-    закуплено 10 стільців у кабінет практичного психолога;

-    зроблено ремонт спалень у групі «Калинка», «Світлячок», «Ясочка»;

-    виконано ремонт у роздягальній кімнаті груп «Ведмежатко» та «Каченятко»;

-    замінено  двері у групах «Каченятко» та «Казка»;

-    витрачено деякі кошти  на дрібні господарчі товари для ремонту котла на  харчоблоці, пральних  машин і т.інше;

-    придбано нові меблі у групи «Ведмежатко», «Світлячок», «Віночок», «Курчатко»

-    поповнювались міні-музеї у всіх вікових групах;

За бюджетні кошти була закуплена фарба і своїми силами були пофарбован всі тіньові павільйони на ігрових майданчиках.

Адміністративно-господарська діяльність  здійснювалася  відповідно  до  річного плану  роботи. Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року, здійснювалась тарифікація  педагогічного персоналу  та  надавались  звіти до відділу освіти. Адміністрацією щоденно  контролювалось  використання  електроенергії  та  води. Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних  правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу.

Питання які пов’язані  з  охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності  дітей, санітарних  правил  утримання  приміщень, збереження майна закладу,  та  дотримання  здорового  психологічного  клімату  в  колективі вирішувались планово  та  оперативно  з  урахуванням  проблемних  запитів.

Виробничі наради  з  педагогічним персоналом  проводились щовівторка;  з  технічним персоналом, з  медичним  персоналом  та  адміністрацією щомісячно. Загальні  збори колективу проводились  за  планом. Крім того , протягом року  в  закладі проводились святкові загальні збори трудового колективу, які присвячувались ювілейним  та  професійним святам.

Засідання  батьківського комітету  закладу, загальні  батьківські збори, групові  батьківські збори проводились за річним планом, та оперативно за потребою.

Використання приміщень. ДНЗ має приміщення різного призначення, всі вони використовуються  за напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

Заслуговує на увагу багаторічне зразкове утримання приміщень груп:  «Полуничка», «Оленка», «Віночок», «Ясочка», «Курчатко», «Зернятко», «Ведмежатко», «Ромашка», «Калинка», Золота рибка, «Казка», Світлячок», «Буратіно», «Каченятко». Відмічаємо технічних працівників Лічман Т.І., Козловську О.В., Сухолітко І.В., Міщенко Л.В., Саверську Ю.В., Петрик Н.Г., Ковалевську О.Б., Гаркушу В.І., Литвинець О.М., Фрасинюк Н.Г., Шепель І.В., Охріменко Н.Г.. Заболотню М.М., Вознюк Г.В..

Заслуговують на увагу музичні керівники Федоренко І.О., Романенко Н.П., практичний психолог Щербак А.В., діловод Ковалевська В.А.

Навчальне обладнання закладу відповідає потребам. Стан збереження майна є належним  та  відповідає  нормативно-правовій базі. Заклад обладнаний меблями відповідно до стандартів. Стан збереження меблів задовільний.

Отже, план роботи ДНЗ№10 «Любавонька» на 2015-2016 н.р. можна вважати виконаним в повному обсязі.

Завідуюча ДНЗ№10                     Томенко Л.М.

 

 

Виставка смачних букв

DSCN2895

Групові батьківські збори

DSCN2772

 

DSCN2801

P1010294

Свято Знань в ДНЗ

DSCN1590

DSCN1643

DSCN1646

Виставка батьків 

Батьки старшої групи "Віночок" (вихователі Панферова Т.Г., Романенко Н.В.) взяли участь у  виставці "Буква К своїми руками"

DSCN1903

 

 

Осінній ярмарок за участю батьків та дітей

В дошкільному закладі відбувся ярмарок, який допомогли підготувати не лише працівники, а і батьки. Зароблені кошти батьки перерахували учню ЗОШ№1 Мамітьку Володі на лікування.

DSCN2143

DSCN2185

DSCN2361

DSCN2391

DSCN2365

 

 

Екскурсія до театру

Діти, батьки та вихователі старшої групи "Віночок" восени побували в Київському Академічному театрі ляльок на виставі "Веселі ведмежата".

DSC 1367

DSC 1372

DSC 1425

2015-2016 навчальний рік

ВЕЧОРНИЦІ в групі "Світлячок"

DSCN9796

 

DSCN9775

 

 

 

НОВОРІЧНІ ІГРАШКИ  ДЛЯ  МІСЬКОЇ  ЯЛИНКИ

Вихованці разом з батьками приймали учсть в конкурсі на кращу новорічну іграшку для міської красуні-ялинки. Бгато батьків прийняли участь к конкурсі.

DSCN9534

 

DSCN9576

Виставка робіт з природнього матеріалу батьків ДНЗ "Любавонька"

"ОСІННІ  ФАНТАЗІЇ"

DSCN9193

 

 

DSCN9180 

 

Роботи з природнього матеріалу дітей та батьків групи "Віночок"

 

DSCN9054

 

DSCN9052 

 

Родинне свято в кафе "Осіннє"

DSCN8896

018 

034 

Осіння  ярмарка  - продаж

(за участю батьків вихованців) жовтень 2015 року

DSCN8408

DSCN8416

DSCN8419

DSCN8430

DSCN8435

SAM 3557

DSCN8450

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

на 2015-2016 навчальний рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Загальні батьківські збори на тему: «Реалізація змісту Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Вересень

   Завідуюча

2.

Комплексне анкетування батьків щодо тематики лекцій та консультацій протягом року

Вересень

   Вихователі 

3.

Бесіда – консультація з батьками: «Зробимо свою домівку безпечною для дітей»

             жовтень

Методист

4.

Залучення батьків до виставки «Осінь в наш садок прийшла, осінь золота»

        листопад

Вихователі

5.

Консультація для батьків «Виховуємо здорову дитину»

           листопад

      Методист,

      вихователі

6.

Консультація для батьків: «Чим зайняти дитину вдома?»

грудень

Практичний психолог, вихователі

7.

Консультація для батьків: «Здоровя дитини в садку і в родині»

січень

          Методист,

         ст. медсестра

8.

Розробка пам’яток для батьків «Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму»

травень

Методист,           ст.медсестра

9.

Загальні батьківські збори на тему: «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в школу»

травень

Завідуюча

10.

Консультація для батьків старших груп: «Готовність дітей до школи. Що ми розуміємо?», для батьків середніх груп: «Дитина і дорожній рух»

травень

Практичний психолог,   вихователі

11.

Консультація для батьків  на тему: «Готуємо дитину до школи

Протягом року

логопед

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

на 2014-2015 н.рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Загальні батьківські збори на тему: «Реалізація змісту Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Вересень

   Завідуюча

2.

Комплексне анкетування батьків щодо тематики лекцій та консультацій протягом року

Вересень

   Вихователі 

3.

Бесіда – консультація з батьками: «Зробимо свою домівку безпечною для дітей»

             жовтень

Методист

4.

Залучення батьків до виставки «Осінь в наш садок прийшла, осінь золота»

        листопад

Вихователі

5.

Консультація для батьків «Виховуємо здорову дитину»

           листопад

      Методист,

      вихователі

6.

Консультація для батьків: «Чим зайняти дитину вдома?»

грудень

Практичний психолог, вихователі

7.

Консультація для батьків: «Здоровя дитини в садку і в родині»

січень

          Методист, 

         ст. медсестра

8.

Розробка пам’яток для батьків «Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму»

травень

Методист,           ст.медсестра

9.

Загальні батьківські збори на тему: «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в школу»

травень

Завідуюча

10.

Консультація для батьків старших груп: «Готовність дітей до школи. Що ми розуміємо?», для батьків середніх груп: «Дитина і дорожній рух»

травень

Практичний психолог,   вихователі

11.

Консультація для батьків  на тему: «Готуємо дитину до школи

Протягом року

логопед

 

Наказ №8

                                           від 17.01. 2015р.

«Про проведення

тематичного вивчення

стану роботи ДНЗ з батьками.»

      На виконання річного плану на 2014 – 2015 навчальний рік, з метою вивчення стану організації роботи з батьками,

          наказую:

1.     В період з 19.02. по 2.03. 2015року провести тематичне вивчення стану роботи з батьками.

2.     Вихователю – методисту Калініченко Н. П.:

2.1.  Розробити план проведення     тематичного     вивчення роботи з батьками.

           (До 19.02.2015р.)

2.2.  Ознайомити педагогічних працівників   із планом проведення тематичного вивчення роботи з батьками. (До 19.02.2015р.)

2.3.  Узагальнити матеріали тематичного вивчення та скласти довідку про стан роботи з батьками.

(До 10.03.2015р.)

2.4.  Ознайомити педагогічний колектив із результатами тематичного вивчення стану роботи з батьками.

(До 12.03. 2015р.)

2.5.  Скласти план усунення недоліків, що були виявлені під час тематичного вивчення стану роботи з батьками.

(До 12.03.2015р.)

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                                             

                           Завідуюча ДНЗ №10            Томенко Л. М.

                    Посиденьки з батьками (група "Калинка")

DSCN3862

DSCN3866

DSCN3868

 

 

Виставка робіт  з ложок дітей та батьків  молодшої групи "Віночок"

DSCN3502

 

DSCN3507

 

Вечорниці в групі "Курчатко"

DSCN2846

 

 

Семінар для батьків

DSCN2945

 

 

Мамине свято

Изображение 451

 

 

День знань у садку

DSCN0254

 

Батьківські збори (група "Ромашка")

DSC01803

DSC01804

 

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати  повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c