Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Aug
1
2016

Робота з батьками

2016-2017 навчальний рік

2015-2016

2

2

100%

2016-2017

13

13

100%

 

Своєчасність проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог  «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2016-2017 н. р.  відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації – 6 осіб, за результатами атестації встановлено:

-  спеціаліст вищої категорії – 4 педагога,

-  спеціаліст першої категорії – 1 педагог,

-  спеціаліст другої категорії – 1 педагог.

 

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчального процесу у навчальному закладі.

       Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладом  заходи щодо охоплення навчанням  дітей 5-ти річного вік:

З метою прогнозування перспективної мережі ДНЗ працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ДНЗ мікрорайону.

У закріпленому мікрорайоні станом на 01.09.2017р. зареєстровано 41 дитина віком від народження до 6 років. Прослідковується  незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження численності контингенту у наступні роки.

Тому переді мною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, регламентувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ДНЗ та привабливість у місті.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-ігрове середовище ДНЗ та групових кімнат. Всі матеріали роботи дошкільної установи на протязі року висвітлювалися в пресі та сайті ДНЗ.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1/9 – 811) особлива увага навчанню дітей 5-ти річного віку. Протягом року здійснювався педагогічний патронат дітей 5 років, які не регулярно відвідують ДНЗ. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

     Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтовна на передачу знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основні постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному дитячому садку потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов’язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Слід відмітити, що колектив ДНЗ активно реалізує єдину науково-методичну тему «Виховання духовної культури дітей старшого дошкільного віку засобами музейного простору в дошкільному закладі» впроваджуючи в освітньо-виховний процес новітні педтехнології:

група «Курчатко» - методика  Х. Кюїзенера;

група «Оленка» - методика ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань);

група «Казка» - театралізована діяльність з дітьми дошкільного віку;

група «Ведмежатко» - «Художнє слово, художнє мовлення» (методика Н. Гавриш);

група «Калинка», група «Полуничка», група «Казка» - програма з математики «Росток»;

група «Каченятко» - нетрадиційні техніки малювання;

група «Ромашка» - дослідницька діяльність експериментування в природі;

група «Зернятко» - пізнання світу за спадщиною Сухомлинського;

група «Буратіно» - робота  в  педагогічній пісочниці;

група «Золота рибка» - розвивальні та інтелектуальні ігри для дітей дошкільного віку;

група «Оленка», група «Ясочка», група «Світлячок» - методика Ейдетика;

група «Віночок» - «Вундеркід з пелюшок».

 

Організація різних форм виховної роботи

 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до програми виховання дітей «Дитина» та «Впевнений старт»

Учасниками навчально-виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх замінюють та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною темою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Результати засвоєння програмових вимог

рівні

молодша група

середня група

старші групи

високий

68%

79%

81%

середній

26,8%

16,8%

15,7%

низький

5,2%

4,2%

3,3%

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти при реалізації його змісту педагогам слід керуватися певними вимогами. Зокрема вони мають:

-         ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти і дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;

-         глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження, ті чи інші нахили дітей, особливості поведінки дошкільників;

-         докорінно змінити свою позицію відповідності сім’ї для побудови повноцінного освітнього процесу;

$1 -всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості;

-         приділити розвитку у дітей рефлексії – здатності аналізувати й осмислювати власні дії, вчинки, мотиви, думки, співвідносити їх з очікуваннями авторитетних для неї інших людей та моральними нормами. Удосконалювати можливість контролювати виконання своїх дій; формувати позиції одночасно виконавця та контролера, розвивати здатність співвідносити власну поведінку з ідеальним еталоном.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Вихователь-методист Калініченко Н.П. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ № 7 (директор Кітаєва Г.В.).

Підвищуючи рівень мотивації готовності дітей до навчання у школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями 4-х класів «Свято Миколая», «Свято Букварика».  Діти ЗОШ № 7 показували для дошкільнят театралізовану казку. Традиційно проводились взаємовідвідування:

- відвідування уроків у 1-му класі вихователями старшої групи;

-  відвідування занять старшої групи вчителями.

Забезпечили вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини старшого віку, вчителем який буде працювати.

Позитивний відгук від батьків отримали методичні виставки:

  «Підготовки дітей до школи»;

  «Дитина граючи живе і живучи грає».

На психологічному семінарі-практикумі за темою «Просвіти дорогу знань та не згасни на ній сам» практичний психолог Щербак А.В. звернула увагу на особливості співробітництва вихователів з вчителями 1-х класів.

З метою формування позитивного настрою батьків майбутніх першокласників  практичний психолог Щербак А.В. провела тренінг для батьків на тему «Соціалізація дошкільника засобами гри».

Під час роботи по впровадженню вищезазначеного завдання сформувалась проблема подальшої роботи щодо наступності ДНЗ і ЗОШ, яка направлена на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Дякую за персональний внесок за підготовку дітей до школи вихователям Сапіташ О.М., Олесенко Л.І., Панферовій Т.Г., Романенко Н.В., Коцар Ю.О., Пономаренко А.І.

Таким чином у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Аналіз роботи психологічної служби

за 2016-2017 навчальний рік.

 Робота психологічної служби дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Любавонька» направлена на активізацію ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей, тощо.

У своїй діяльності практичний психолог закладу «Любавонька» керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів Управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, дотримується Конвекції про права дитини та Етичного кодексу практичного психолога.

Протягом 2016-2017-навчального року психологічна служба ДНЗ працювала над виконанням наступних основних завдань:

 

Основні завдання психологічної служби ДНЗ

-  сприянню повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

-  створенню умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку;

-  забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-  консультаційна робота з педагогами та батьками щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей та питань особистого характеру;

-  здійсненню психологічної реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства, знаходячись у скрутному життєвому становищі.

 

Були реалізовані через пріоритетні напрямки:

  психологічний супровід дітей раннього віку;

  профілактика дезадаптації першокласників;

  психологічна підготовка дітей до школи;

  оптимізація навчально-виховного процесу.

В рамках основного вищезгаданого пріоритетного напрямку протягом серпня, вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

  вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

  виявлення порушень емоційно-афективної сфери дитини;

  вивчення взаємовідносин між категоріями дитина-дитина, дорослий-дитина.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в  новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей з колективом однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

1.     Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо. Найбільш актуальними були теми:

 

Серед педагогів:

 -   Виховання морально-етичних якостей в дітей дошкільного віку.

-    Ігри та психологічні вправи, що сприяють розвитку моральних якостей та виховання у дітей позитивного ставлення до членів родини.

-    Профілактика синдрому професійного вигорання в педагогів.

-    Формування трудової і комунікативної компетентності дошкільнят.

-    Психологічні аспекти трудової діяльності дошкільнят.

-    Психолого-медико-педагогічний консиліум «Готовність дітей до школи», «Адаптація до першого класу», «Адаптація до умов ДНЗ».

Батьків:

-  Труднощі у вихованні дитини.

-  Попередження насильства над дітьми.

-  Діти, які перебувають у складних умовах проживання.

-  Праця – джерело емоційного стану, радості, діяння, творіння.

-  Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку засобами гри.

-  Мистецтво жити з дітьми.

-  Розвиток і виховання дітей.

-  Попередження та подолання дезадаптованості дитини у дитячому садку.

-  Адаптація дітей до умов ДНЗ.

-  Психологічна характеристика та особливості виховання дітей.

-  Криза 3-х років.

-  Прояви агресивної поведінки у дітей.

-  Готовність дітей до школи.

Під час психологічних обстежень проводилось вивчення:

   взаємовідносин в групі між дітьми;

   вивчення самооцінки дітей;

   готовність до школи;

   проводились спостереження за дітьми (адаптація дітей до умов ДНЗ, до школи);

   спостереження за дітьми з метою відбору для корекційно-розвивальної роботи групової та індивідуальної.

   діагностичне анкетування педагогів «Морально-етичне виховання дошкільників»;

   вивчення особливостей поведінки вихованців, батьків.

   труднощі у вихованні дитини.

Протягом 2016-2017 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолітніх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Діяльність практичного психолога ДНЗ «Любавонька» передбачає низку форм і методів роботи з батьками, дітьми, педколективом.

Активна робота ведеться на сайті закладу, де висвітлюється вся робота психологічної служби та робота в цілому.

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база.

У ДНЗ створене оптимальне предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги та напрямки роботи, над якими працює колектив групи.

Ігровий та учбовий матеріал забезпечує високий рівень навчально-виховного процесу. На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

13 ігрових майданчиків;

• Спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами;

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

  музична зала;

  спортивна зала;

  методичний кабінет;

  кабінет практичного психолога;

  кабінет вчителя-логопеда.

Протягом 2016-2017 навчального року проводилась активна робота по оснащенню матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Так позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. було зібрано 59 073 грн. на ремонт групових приміщень, придбання обладнання для групових приміщень, придбання методичної літератури, технологічного обладнання на харчоблок, миючі засоби, посуд і т. інше. Залишок позабюджетних коштів станом на 18.08.2017р. у батьківському комітеті становить 11 663 грн.

 

За рахунок благодійних внесків батьків на розвиток закладу було закуплено:

-  Утюги (3 шт.) – 1844 грн.

-  Болгарка (1 шт.) – 1000 грн.

-  Поливочний шланг з пістолетом (50 м.) – 1250 грн.

-  Плита 2-х камфорна електрична (1 шт.) – 11600 грн.

-  Конфорки на електроплити (8 шт.) – 7530 грн.

-  Столи роздаточні з нержавєйки (2 шт.) – 5480 грн.

-  Стіл звичайний (1 шт.) – 700 грн.

-  Посуд на харчоблок – 1500 грн.

-  Миски, відра, тази, кришки закаточні – 4093 грн.

-  Миючі засоби для харчоблоку, миття кабінетів, залів, коридорів – 6419 грн.

-  Канцтовари для методиста, діловода, практичного психолога, завідуючої, вчителя-логопеда – 3565 грн.

-  Зроблено ремонт вхідних східців зі сторони кабінету практичного психолога та діловода на суму 3200 грн..

-  Встановлено паркан з металопрофілю 16,5 м. на господарчому дворі на суму 4800 грн. (за кошти, подаровані закладу батьками позаминулих випускників).

За рахунок коштів, які були здані батьками у батьківські комітети груп було виконано такі ремонтні роботи та закуплені товари, а саме:

Ремонтні роботи:

1. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Зернятко» - 6200 грн.

2. Ремонт спальної кімнати у групі «Віночок» - 8310 грн.

3. Ремонт ігрової кімнати у групі «Ромашка» - 20000 грн.

4. Ремонт роздягальної кімнати у групі «Ясочка» - 6930 грн.

5. Заміна вхідних дверей у групах «Курчатко» - 4600 грн.

                                                       «Ведмежатко» - 3240 грн.

 

Закуплено:

1.     Шафи для роздягання дітей у групу «Зернятко» (  30 шт.)- 14700грн.

2.     Шафи для роздягання дітей у групу «Ясочка» (31 шт.) - 15314 грн.

3.     Шафи для роздягання дітей у групу "Віночок" (30 шт.) - 12200 грн.

4.     Ліжка 3-х ярусні у групу «Віночок» ( 10 шт.) - 18700 грн.

5.     Ліжка 2-х ярусні у групу «Світлячок»  (3шт.) - 6900 грн.

6.     Ліжко 2-х ярусне у групу "Калинка" (1 шт.) - 2100 грн.

7.     Жалюзі у групу «Оленка» (5 шт.) - 6000 грн.

8.     Жалюзі у групу «Золота рибка» (2 шт.) - 2390 грн.

9.     Ролети  на вікна у групу «Калинка» (4 шт.) - 3800 грн.

10.   Посуд  у групи: «Курчатко» - 400 грн.,

                                   «Зернятко» - 1200 грн.,

                                 «Полуничка» - 673 грн.,

                           «Золота рибка» - 480 грн.

12.   Пилосос  у групу «Віночок» (1 шт.) - 1400 грн.

13.   Подушки у групу «Віночок» (30 шт.) - 1360 грн.

14.   Матраци у групу «Світлячок» (4 шт.) - 664 грн.

15.   Килим у групу «Зернятко» (1 шт.) - 5100 грн.

16.   Лавочки у групу «Зернятко» (4 шт.) - 1520 грн.

17.   Лавочки у групу «Ясочка» (2 шт.) - 486 грн.

18.   Стіл у групу «Полуничка» (1 шт.) - 660 грн.

19.   Іграшковий «.Магазин» у групу «Казка» (1 шт.) - 760 грн.

 

Встановлено на майданчиках:

1.   Автобус, лавочка, столики – група «Ведмежатко» - 7300 грн.

2.   Автобус, столик, лавочка, дах над столиком – група «Каченятко» - 14520 грн.

3.  Гірка, столик, стільці (5 шт.) – група «Калинонька» - 9000 грн.

4.  Автобус, пісочниця – група «Світлячок» - 8000 грн.

5.  Паркан – група «Ромашка» - 2146 грн.

6.  Гірка – група «Оленка» - 8000 грн.

7.  Паркан – група «Ведмежатко» - 661 грн.

8.  Пісочниця – група «Полуничка» - 870 грн.

 

                                     Сантехніка:

1.  Група  "Віночок" - 560 грн.

2.  Група  "Ведмежатко" - 760 грн.

3.  Група  "Золота рибка" - 100 грн. 

4.  Група  "Каченятко" - 400 грн.

5.  Група  "Ясочка" - 2600 грн.

 

Пошито:

1.Спіднички (15 шт.) -  3000 грн.

2. Плаття в українському стилі (15 шт.) – 3000 грн. (за роботу)

 

За кошти фізичних осіб (спонсора Саулка В.В.)  

1.  Придбано плазменний телевізор НОМІ на суму 17000 грн.

 

За бюджетні кошти у 2016-2017 р. 

виконано  слідуючі  роботи: 

1. Встановлено паркан на фасадній стороні закладу 94.5 м. та вхідні східці відреставровано та обкладено кахельною плиткою на  суму 165 503 грн.

      2. Закуплено білу тканину та фурнітуру на пошиття платтів в українському стилі (15 шт.) на суму  7 300 грн.

 

Відповідність умов для дотримання техніки безпеки                 та охорони праці.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі № 10 «Любавонька» проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька», яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ДНЗ № 10 «Любавонька».

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

   охорона праці;

   пожежна безпека;

   дитячий травматизм.

З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

     •  із працівниками ДНЗ;

  із вихованцями;

  з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

  роботу з охорони праці;

  роботу з пожежної безпеки;

  роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, домовляються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Забезпечення пожежної безпеки є не від’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

У чітко визначених місцях приміщення дошкільного закладу знаходяться плани евакуації на випадок пожежі.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20oС - +23oС, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом 2016-2017 року випадків травмування виробничого характеру зареєстровано не було.

 

Організація харчування дітей.

Харчування в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) № 10 «Любавонька» здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 35 чинного Статуту закладу та слідкуючої нормативної бази

    «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591).

    «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329).

    «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227).

    «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, дошкільних та інтернат них закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202).

В ДНЗ № 10 «Любавонька» протягом року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема:

    організоване безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і приймання до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку.

    харчування здійснюється згідно з примірним двотижневим меню на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року.

    щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад.

    кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі старша медична сестра оцінює якість приготування їжі та проводить відбір проби в стерильний посуд який зберігається 24 години в холодильнику. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

    в ДНЗ здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медсестрою і завідуючою ДНЗ, результати контролю фіксуються в Журналі контролю за організацією харчування.

Контроль за харчуванням в дошкільному навчальному закладі (ясла-садка) здійснюється завідуючою ДНЗ, старшою медичною сестрою, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормативного росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному навчальному закладі, що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охороно праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я  дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у роботі комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також  здійснює  здійснює  контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті  дошкільної освіти  в Україні та програми «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх сучасних творчих  роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу  укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління  освіти та управління праці та соц. захисту.  Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх  штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, охорони праці.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

організація їх відпочинку.

 Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач, при підтримці голови ПК Білогруд О.Г. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного навчального закладу одержали грошову винагороду.

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Залучення педагогічної та

батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю:

співпраця з громадськими організаціями.

 Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє батьківський комітет, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися  питання  освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  «Дні відкритих дверей», батьківські збори. Вихованці нашого закладу разом з працівниками приймали активну участь у святкуванні Дня вишиванки у місті, «Дня міста» у вересні 2016р.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди  готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівники та працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківський комітет. На засіданнях розглядаються різні питання стосовно організації роботи дошкільного закладу, в основу покладено якість розвитку, вихованості, навченості дітей, харчування дітей.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

 з питань діяльності навчального закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймають участь у групових батьківських зборах, де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ДНЗ є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ДНЗ.

У жовтні 2016 року надійшло письмове звернення від батьків групи «Курчатко», яке було розглянуто  вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формування очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом, розумієш – дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення у відповідності до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

 

2016-2017 навчальний рік

Обряд закосичення

(група "Ромашка")

DSCN8970

 

DSCN8973

Діти групи "Віночок" в Києві

DSCN7046

DSCN7091

 

Родинне свято в групі "Ромашка"

DSCN3108

DSCN3122

 

DSCN3155

Поїздка до цирку дітей та батьків

(старша група "Ромашка")

DSC05047

 

DSC05090

 

 

Вітання жінкам з весною

від чоловіків групи "Ромашка" 

DSCN6818

Благодійна акція "Миколайчики воїнам АТО"

image-0-02-05-ea84aef969043c91cb6d9639291e0246c97df4346782a78e95aeef24ccc6835d-V

 

image-0-02-05-243d1b3aa10f86362acd0f8e38c7d177984728652c1720d81b61bee32829b5ed-V

image-0-02-05-3770fb83e69619fa2010af985f3b61eaf0ade24c79c087c19ecb80d26bd87474-V

IMG 20161218 101627

ЗВІТ

 

керівника  ДНЗ №10

 

«Любавонька»  за 2015 -2016 н. р.

 

Томенко Любові Миколаївни

 

1.1.      Загальна інформація

Завідуюча закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.)

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу

М. Переяслав-Хмельницький, Київська область, вул.. Грушевського

Проект споруди закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Любавонька» комбінованого типу функціонує  в окремо побудованій двохповерховій споруді.

Наші контакти

Телефони: 5-45-32; 5-36-97

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано

05.01.1993р.

Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Науково-методична проблема

Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.

Кількість груп

14 груп: 4 – раннього віку, 10 – дошкільного віку.

Кількість дітей станом на 01.08.2015р.

390; з них у групах раннього віку 97, дошкільного віку - 293

Кількість співробітників станом на 01.08.2015р.

Усіх співробітників: 68; з них педагогів – 34.

Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2015р.

Вища кваліфікаційна категорія:  15

Ікваліфікаційна категорія ;  8

ІІ кваліфікаційна категорія;  5

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  6

Педагогічне  звання «Вихователь-методист»;  5

Педагогічне  звання  «Заслужений працівник освіти України»;  1

«Відмінник освіти»;  2

 

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2015 – 2016 н.р.

(станом на 01.08.2016р )

 

 

Гр..п/п

 

Назва групи

 

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць

Списочний склад

1

«Золота рибка»

 молодша

15

30

2

«Буратіно»

 молодша

15

28

3

«Курчатко»

 молодша

15

28

4

«Оленка»

 молодша

15

27

5

«Полуничка»

середня

20

34

6

«Калинка»

середня

20

34

7

«Казка»

середня

20

34

8

«Віночок»

старша

20

30

9

«Зернятко»

старша

20

29

10

«Ромашка»

старша

 

20

30

11

«Каченятко»

раннього віку

15

24

12

«Ясочка»

раннього віку

15

27

13

«Ведмежатко»

раннього віку

15

25

14

«Світлячок»

раннього віку

15

26

 

 

1.2. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог навчально-виховних програм і завдань річного плану

Виконання вимог навчально-виховних програм.

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад  впродовж 2015-2016 н.р. в дошкільному  навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим  компонентом дошкільної освіти, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програмою виховань і навчань дітей від 2 до 7 років «Дитина», а також в практиці роботи закладу використовуються адаптовані програми, навчальні посібники, рекомендовані  МОН України.

Впродовж 2015-2016 навчального року робота колективу закладу була спрямована на створення освітнього середовища, яке сприятиме формуванню та реалізації лідерських якостей в усіх  учасників навчально-виховного процесу.

Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності  дошкільників за лініями розвитку. Дидактичний та ігровий матеріал, який використовується в закладі  відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Навчальний процес супроводжується методичними рекомендаціями, які надаються  учасникам освітньо-виховного процесу за запитом та за потребою. Розроблена в закладі та впроваджена  в практику роботи карткова система планування – є унікальним освітнім надбанням колективу. Вона дозволяє в повній мірі вирішувати поставлені чинними програмами завдання, які спрямовані на  реалізацію Базового компонента дошкільної освіти України.

Інноваційний підхід до організації роботи з дітьми успішно  реалізується через низку освітніх проектів, як індивідуально-групових  так і масових, в яких беруть участь усі педагоги, діти, та за бажанням, батьки вихованців. Інформація про організацію діяльності постійно відображається в засобах масової інформації на офісному сайті закладу, щорічно в новинах міського телебачення.

Майже усі педагоги закладу приділяють належну увагу формам організації дітей під час проведення навчальних та ігрових занять, здійснюють освітній процес на основі забезпечення умов для повноцінного різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

Особлива увага приділяється посиленню мотивації  для самоосвіти та підвищення  рівня кваліфікації педагогічних працівників, постійному зростанню їхнього професіоналізму.

Рівень підготовки дітей до школи

Результати діагностичної роботи показали, що із 102 дитини –     86%  мають високий рівень готовності до навчання у школі. У цих дітей добре розвинена  зорово-моторна координація. На належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті, як короткочасної так і довгочасної. У дітей добре розвинуте мовлення. У даної категорії на високому рівні розвинена вольова регуляція. Дошкільники показали вміння не тільки слухати дорослого, а й уміння чути і правильно виконувати поставлене завдання. В ході виконання роботи діти працювали старанно, уважно, у пам’яті утримували усі правила, які були поставлені перед ними. У старших дошкільників з високим рівнем готовності сформована внутрішня позиція. Діти готові до зміни соціальної позиції – з позиції дошкільника на позицію учня. Вони розуміють, хто такий учитель, що таке урок. Знають як ведуть себе учні на уроках і перервах. Дітей приваблює не тільки зовнішня сторона ситуації, вони проявляють бажання змінити соціальне положення дошкільника на школяра.

З метою подолання у дітей старшого дошкільного віку проблемних  норм  комунікативних відносин  з однолітками (агресивності, сором’язливості,  вразливості,  демонстративності) практичним психологом  Щербак А.В.  була проведена серія занять за корекційно-розвивальною програмою Васильєвої О.В. «Світ дитячих відносин», індивідуальні методи діагностики пам’яті за допомогою методик: «Впізнай фігуру», «Запам’ятай малюнок».

Слід відмітити традиційно-результативні та ефективні форми роботи по наступності ДНЗ та школи, зокрема: загальні  родинні збори (з проблеми  «Обов’язкова  освіта  дітей  старшого дошкільного віку:  форми здобуття , організація і зміст роботи», анкетування батьків (з теми «Готовність дитини до шкільного життя очима батьків»), групові та індивідуальні консультації для педагогів (з теми «Дошкільник напередодні шкільного життя», «Пісок як матеріал для розвитку творчості  та  навчання дітей», «Психологічна готовність дитини до навчання у школі»)

Всі заходи сприяли активізації мотиваційної  готовності  дітей до навчання  в школі, згуртували батьків і вихователів щодо вдалого переходу  дітей з дитячого садка до школи.

Отже, отримані показники свідчать про належний рівень роботи педагогів та практичного психолога Щербак А.В. щодо підготовки дітей до навчання в школі. У 2016-2017 навчальному році для  забезпечення  конституційний прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність якісної освіти, в першу чергу дітям п’ятирічного  віку, та виходячи  з  потреб сучасності, слід глибоко проаналізувати змістовні  аспекти програм та їх вплив на рівень готовності  дітей до школи. Надалі активно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології в роботу закладу, вдосконалити механізми моніторингу освітнього процесу. Крім того, створити банк даних дітей п’ятирічного віку, які не будуть відвідувати заклад з різних причин, та організувати соціально-педагогічний патронат сімей.

 

1.3. Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я  дітей

 

Організація медико-профілактичної роботи.

Роботу  даного напрямку у закладі здійснюють: старша медична сестра Степаненко О.П.. У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст..34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»). Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Основи законодавства України про охорону  здоров’я»,  Наказом  МОЗ та МОН  України  «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи  в  дошкільному навчальному закладі, положенням  «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та навчальних закладів системи загальної середньої освіти, наказами відділу освіти, закладу, органів охорони  здоров’я  міста (СЕС, СМСЧ-5).

План роботи медичної служби на 2015–2016 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі.  Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу  складався  лист  здоров’я. Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи та їх загартування; постійно працювала фізкультурна зала. Своєчасно проводився профілактичний огляд дітей вузькими спеціалістами в декретовані вікові періоди, здійснювався контроль динаміки розвитку та стану  здоров’я  кожної  дитини, антропометричні  виміри в дошкільних групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, огляд на педикульоз, доліковування. Профілактичне щеплення проводилося згідно з наказом  МЗУ  від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.  Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

Оцінка стану харчування. 

Харчування дітей різноманітне за складом продуктів, і  в основному задовольняє потреби дітей у харчових речовинах. Слід також зазначити, що впродовж року не виконувалися норми харчування в зв’язку  з постійною зміною цін на основні продукти харчування. Діти недоотримали  овочів, фруктів, масла вершкового, яєць, сиру кисломолочного,  сиру твердого, м’яса, риби.

В ДНЗ запроваджене трьохразове харчування за двохтижневим меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи окремо. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ.  Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідуючою, старшою медичною сестрою за окремим планом контролю. Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються  на  виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських  зборах.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організована під постійним медико-педагогічним контролем, відповідно до річного плану,  інструктивно-медичних документів МОН України. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, використовуються режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я  вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості. Останній день кожного місяця в дошкільному закладі проводиться День здоров’я для всіх вікових груп, спортивні свята та розваги тощо.

Гігієнічні навчання і виховання.

Педагогічний, медичний персонал здійснює роботу з гігієнічного виховання систематично, протягом усіх років перебування дитини в дитячому садку, включає ці питання в усі розділи роботи, визначені програмою виховання.  До гігієнічного виховання залучаються батьки. Питання  гігієнічного виховання  (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності  дитини, екологічне виховання тощо)  відображується в планах роботи закладу та календарних планах роботи вихователів.

Стан травматизму.

Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу про належний стан виконання техніки безпеки та інструкції по організації охорони  життя  та  здоров’я   дітей. Відповідно до розробленого методичною службою курсу  «Навчаємо правил безпеки» педагогами плануються  заняття,  що проходять  щоп’ятниці  згідно за змістовими лініями  «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Здоров’я  дитини»,  «Дитина та інші люди».  Стан впровадження курсу у навчально-виховний процес закладу  є  належним, постійно поповнюється банк даних конспектів, сценаріїв з даного напрямку. В кожній віковій групі є матеріал та куточок по безпеці життєдіяльності.

 

1.4. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації

Підвищення теоретичного рівня та фахової  підготовки педагогів включає в себе: курсову перепідготовку, самоосвіту, в тому числі  засоби  ІКТ,  ресурсів веб-сайтів президента України http//www.president.gov.ua,  Кабінета  Міністрів України  http//www.kmu.gov.ua,   Верховної Ради України   http//kno.rada.gou.ua/komosviti/control/uk/index,  Міністерства  освіти  і  науки України   http//www.mon.gou.ua,  Київської  обласної  державної  адміністрації   http//www.kyiv-obl.gou.ua,  періодичної преси, закладів освіти України, освітянських проектів в інтернеті, освітянських установ Київської  області,  сайту закладу  http//lybavonka.com.ua,  ведення методичних папок самоосвіти, відвідування міських об’єднань  та майстер-класів, атестаційна робота  в  ДНЗ, роботу  з  молодими вихователями, наставництво, вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Відповідно до перспективного плану підвищення фахової майстерності  ДНЗ  у  цьому році пройшли курсову перепідготовку  2 педагоги

Самоосвіта

Найбільш  вагомою є проведена індивідуальна методична робота  з організації  самоосвіти педагогів. Педагоги опанували різні методи самоосвітньої  діяльності.  На  теперішній час  кількість вихователів, які систематично використовують Інтернет джерела для пошуку інформації  дорівнює  80 %.

Впродовж року педагогами закладу систематично поповнювались папки самоосвіти «Портфоліо  педагога»  новими цікавими матеріалами.

Міські методичні об’єднання та майстер-класи.

Педагоги закладу  є  активними слухачами  усіх  міських  методичних  об’єднань. Слід відмітити підготовку   та  проведення  відкритих показів  «Формування емоційного досвіду дошкільника  засобами нетрадиційної казки  (Гопанчук О.М., Панферова Т.Г.),  «Духовний розвиток дошкільників засобами мистецтва.» (Даниленко В.Б., Щербак А.В., Пономаренко А.І.),  «Формування пізнавального інтересу у ранньому віці (Шаблієнко Г.І., Бондарєва Т.В.),  «Формування творчих здібностей дітей за допомогою музично-ритмічних і танцювальних рухів» (Федоренко І.О.), «Приготування страв із м’яса» (Степаненко О.П.), «Методи постановки сонорних звуків Р,Л» (Збанацька Г.І).

Робота з молодими педагогами, наставництво.

Робота  з  даного напрямку відбувається  за  програмою «Наставник».  За молодим вихователем Сніткою Марією Миколаївною закріплений наставник Гопанчук Олена Михайлівна, за молодим вихователем Середою Ольгою Василівною закріплений наставник Боярин Наталія Миколаївна.

Аналіз реалізації  програми підвищення  фахової  майстерності  свідчить про належний результативний рівень роботи  в  цьому напрямку. В  наступному році  планується продовжувати  роз’яснювальну  роботу  серед  працівників дошкільного закладу , особливо  для  молодих педагогів, враховуючи  оновлення  змісту  дошкільної  освіти відповідно  до  суспільних  запитів, потреб  інноваційного розвитку науки, сучасних  засобів розвитку , навчання  та  виховання, науково-методичних  рекомендацій, презентації  в  Power  Point,  з  активним  використанням можливостей  інноваційного простору, які  надає  мережа  Інтернет.

 

1.5. Результати атестації  і  аналіз якісного складу педагогічних працівників

У  2015 – 2016 н.р. атестацію в установлені терміни відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» пройшли  2 педагоги. За результатами  атестації: музичному керівнику Федоренко І.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії, вихователю Сасюк С.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

Всі атестаційні матеріали  оформлені  і  зберігаються  належним  чином. Фактів заорганізованості, бюрократизму, тяганини, необґрунтованих вимог  під  час  проведення атестації  у  закладі  не зафіксовано.

1.6. Ефективність і доцільність методичної роботи

Науково-методична проблема.

У 2015 – 2016 навчальному році навчально-виховний процес  і  діяльність педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  були спрямовані на розв’язання науково-методичної  проблеми: «Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу».

Для створення належних умов  та  розв’язання поставлених завдань, адміністрацією закладу  були організовані  та  проведені наступні заходи: вдосконалено довідково-інформаційне  оснащення методичного кабінету (стенди, тематичні папки, умови  для  самоосвітньої діяльності, умови  для  роботи  в  мережі  Інтернет  щодо), укомплектовано  та  поповнено бібліотечний фонд методкабінету  новими психолого-педагогічної  літератури, фаховими журналами, книгами  з  педагогіки  та  психології. Складено перелік рекомендованої літератури  з  актуальних робіт, пов’язаних  з  підготовкою  та  проведення методичних заходів.

Аналізуючи рівень організації  і  проведення, ефективність і  доцільність проведених методичних заходів, найбільш результативними вважаємо:

 майстер-класи  -«Мистецтво писанкарства» (Гопанчук О.М..), Безпека життєдіяльності (Білогруд О.Г.), робота з педагогічною пісочницею (Слива О.А.)

Окрему увагу в роботі над науково-методичною проблемою було приділено заходам для створення сприятливого психолого-педагогічного клімату  у  колективі. Дана робота неможлива без психологічної підтримки методичної роботи. Були організовані  тренінги, індивідуальна консультативна робота  з  педагогами  за  їхніми професійними запитами.

Отже, робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом  є  такі  показники, як підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використанням набутого досвіду більшістю педагогів колективу, удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі, високий рівень вихованості та розвитку дітей, сприятливий психологічний клімат у колективі.

Планування роботи з педагогічними кадрами.

Основними принципами організації методичної роботи в дошкільному  навчальному закладі є науковість, зв'язок з життям та актуальність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, істотне, єдність теорії та практики, оперативність, гучність, мобільність, колективний характер. Методологічна основа методичної роботи в закладі – це системний, діяльнісний, особистий підхід.

Основними завданнями методичної служби в навчальному році були:

∙Методичний супровід вихователя (педагога) у реалізації вимог програми «Дитина»

∙ проводження нових підходів до організації занять за програмою «Дитина»;

∙ вивчення та впровадження нестандартних форм організації дітей дошкільного віку під час різних форм активності та видів діяльності;

∙ розробка рекомендацій , пропозицій, пам’яток щодо подальшого впровадження програми «Дитина»;

∙ створення електронної  картотеки  та  анотованого каталогу літературних джерел, систематизація усіх фондів;

∙ робота веб-сайту дошкільного навчального закладу.

Оптимальність поєднання різних форм методичної роботи у закладі.

Масові форми.  Педагогічна рада закладу у 2015–2016 н.р. працювала планово, системно, відповідно до Статуту ДНЗ. Засідання проводили 5 разів на навчальний рік. Питання, які розглядалися на засіданнях педради були актуальними, сучасними, відповідали річним завданням роботи закладу і науково-методичній проблемі. Теми педрад були слідуючими:»Завдання педагогічного колективу на 2015-2016 н.рік», «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на засадах дитино центризму», «Створення оптимальних умов  для морально-духовного розвитку особистості вихованців», «Формування емоційно-значущої поведінки дітей у природничому оточенні», «Підсумок навчально-виховної роботи у 2015-2016 н.р.»  Систематично проводився контроль за дієвістю, виконанням прийнятих рішень. Засідання педради проходили у різних формах (традиційно і нетрадиційно) з авторським поглядом на будь-яку проблему. Результативною можна визнати дію програми підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів, що включає в себе курсову перепідготовку, самоосвіту, ведення методичних папок самоосвіти, відвідування міських об’єднань, майстер-класу, пошукова робота в мережі Інтернет, тощо.

Групові форми. На високому рівні, якісно, систематично працюють виставки, конкурси, творчі групи, пари. Відмічаємо конкурси «Малятам про працю дорослих», конкурс  «Квітник  на своїм підвіконні», свято  «Великодня писанка», фото-виставку «Життя в садку», спортивне свято «Богатирські ігри», свято «Нептуна»,  свято Капелюшків, обрядове свято «Ой на Івана та й на Купала», свято Спаса.

Однією з обов’язкових  складових процесу навчання і  виховання дітей дошкільного віку ми вважаємо активну участь у ньому помічників вихователів і  технічного персоналу закладу. Для цього  у  річний план та план роботи методичної служби був введений розділ «Програма участі технічного персоналу у навчально-виховному процесі» з тематикою консультацій, лекторіїв, відкритих оглядів. Цей напрям діяльності вже приносить позитивні результати. Організаціоно-педагогічна методична робота включає також участь у різноманітних культурно-освітніх, ділових заходах (тижні, місячники, декади, конкурси), організацію свят та розваг для дітей.

Індивідуальні форми. Найбільш вагомою нам вбачається діяльність методичної  служби по організації самоосвіти педагогів. Якісно і систематично проводиться день  самоосвіти, поповнюються щоденники самоосвіти «Полтфоліо педагога», здійснюється індивідуальна консультаційна робота, в тому числі  і  на  веб-сайті  закладу. Слід зауважити , що створений та  постійно поповнюється банк діагностики педагогічних кадрів. Матеріали діагностичних заходів (анкетування, тестування, опитувальники, діагностичні картки, моделі) належним чином узагальнюються та аналізуються. До найбільш ефектних індивідуальних форм роботи можна віднести дію програми «Наставник», яка розроблена для молодих педагогів.

Наявність системи адресної допомоги педагогічним працівникам різних категорій (розробка методичних рекомендацій, посібників, бюлетенів тощо). Фонди методичного кабінету систематично поповнюються  планами-конспектами різноманітних заходів, матеріалами засідань міських методичних об’єднань, письмовими консультаціями та різноманітною актуальною тематикою, матеріалами ППД.  Згідно вимог узагальнюються і оформляються тематичні теки з матеріалами засідань педагогічних рад, семінарів-практикумів контрольно-діагностичної роботи по узагальненню стану освітньо-виховного процесу, готуються статті в спеціалізованій та загальні періодичні видання, для розміщення на веб-сайт закладу та міського методичного кабінету.

Таким чином, аналіз результатів методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014 – 2015 навчальному році  свідчить про належний стан організації даного напрямку діяльності та відповідає вучасним вимогам до її організації у дошкільному навчальному закладі. План роботи методичного кабінету виконано належним чином.

1.7. Результати тематичних та комплексного навчання стану організації життєдіяльності дітей.

У 2015-2016 н.р. було заплановано та проведено  фронтальну перевірку в середніх групах: «Ромашка», «Зернятко», «Віночок», епізодичний контроль за проведенням спостереження в ранкові години, години ранкової гімнастики, за формуванням  Культурно-гігієнічних навичок в дітей у молодших групах, проведенням самостійно-художньої  діяльності  в  другу половину дня. Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені  в  довідках , наказах  із  зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень по результатам вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах та педагогічних годинах закладу.

Щоденно виконувалися визначені основні заходи оперативного, попереджувального  та  порівняльного вивчень відповідно з планом.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок про позитивні результати проведення комплексного та тематичних вивчень.

1.8. Стан матеріально-техничної бази

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти.  Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами , панно, картинами.

Стан матеріально-технічної  бази закладу  відповідає  загальноприйнятим  стандартам  для дошкільних  закладів.

В цьому навчальному році благодійні внески батьків були витрачені на:

-    часткову заміну теплотраси в підвальному приміщенні;

-    часткову заміну каналізаційних труб у підвальному приміщенні;

-    придбано будівельні матеріали і виконано ремонт у кабінетах практичного   психолога, вчителя-логопеда, завгоспа;

-    закуплено  тканину для пошиття дитячих костюмів та оформлення центральної стіни у музичному залі;

-    закуплено стрічки різного кольору;

-    придбано декоративні квіти;

-    закуплено миючі засоби для харчоблоку, пральні, коридорів, залів та групових приміщень;

-    закуплені канцтовари;

-    придбано диски, виписано пресу для закладу;

-    закуплено електролампочки;

-    виготовлено на ігрові майданчики віз, повітряний млин, дерев’яні автомобілі (3шт.), лавочки;

-    встановлення гойдалки з дерева;

-    закуплено на майданчик гірку;

-    встановлено на 2-х майданчиках паркан з металічного профілю;

-    закуплено  посуд на харчоблок, ножі для дітей у старші групи;

-    придбано для хореографа магнітофон;

-    закуплені 3 столи у кабінет практичного психолога;

-    закуплено 10 стільців у кабінет практичного психолога;

-    зроблено ремонт спалень у групі «Калинка», «Світлячок», «Ясочка»;

-    виконано ремонт у роздягальній кімнаті груп «Ведмежатко» та «Каченятко»;

-    замінено  двері у групах «Каченятко» та «Казка»;

-    витрачено деякі кошти  на дрібні господарчі товари для ремонту котла на  харчоблоці, пральних  машин і т.інше;

-    придбано нові меблі у групи «Ведмежатко», «Світлячок», «Віночок», «Курчатко»

-    поповнювались міні-музеї у всіх вікових групах;

За бюджетні кошти була закуплена фарба і своїми силами були пофарбован всі тіньові павільйони на ігрових майданчиках.

Адміністративно-господарська діяльність  здійснювалася  відповідно  до  річного плану  роботи. Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року, здійснювалась тарифікація  педагогічного персоналу  та  надавались  звіти до відділу освіти. Адміністрацією щоденно  контролювалось  використання  електроенергії  та  води. Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних  правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу.

Питання які пов’язані  з  охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності  дітей, санітарних  правил  утримання  приміщень, збереження майна закладу,  та  дотримання  здорового  психологічного  клімату  в  колективі вирішувались планово  та  оперативно  з  урахуванням  проблемних  запитів.

Виробничі наради  з  педагогічним персоналом  проводились щовівторка;  з  технічним персоналом, з  медичним  персоналом  та  адміністрацією щомісячно. Загальні  збори колективу проводились  за  планом. Крім того , протягом року  в  закладі проводились святкові загальні збори трудового колективу, які присвячувались ювілейним  та  професійним святам.

Засідання  батьківського комітету  закладу, загальні  батьківські збори, групові  батьківські збори проводились за річним планом, та оперативно за потребою.

Використання приміщень. ДНЗ має приміщення різного призначення, всі вони використовуються  за напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

Заслуговує на увагу багаторічне зразкове утримання приміщень груп:  «Полуничка», «Оленка», «Віночок», «Ясочка», «Курчатко», «Зернятко», «Ведмежатко», «Ромашка», «Калинка», Золота рибка, «Казка», Світлячок», «Буратіно», «Каченятко». Відмічаємо технічних працівників Лічман Т.І., Козловську О.В., Сухолітко І.В., Міщенко Л.В., Саверську Ю.В., Петрик Н.Г., Ковалевську О.Б., Гаркушу В.І., Литвинець О.М., Фрасинюк Н.Г., Шепель І.В., Охріменко Н.Г.. Заболотню М.М., Вознюк Г.В..

Заслуговують на увагу музичні керівники Федоренко І.О., Романенко Н.П., практичний психолог Щербак А.В., діловод Ковалевська В.А.

Навчальне обладнання закладу відповідає потребам. Стан збереження майна є належним  та  відповідає  нормативно-правовій базі. Заклад обладнаний меблями відповідно до стандартів. Стан збереження меблів задовільний.

Отже, план роботи ДНЗ№10 «Любавонька» на 2015-2016 н.р. можна вважати виконаним в повному обсязі.

Завідуюча ДНЗ№10                     Томенко Л.М.

 

 

Виставка смачних букв

DSCN2895

Групові батьківські збори

DSCN2772

 

DSCN2801

P1010294

Свято Знань в ДНЗ

DSCN1590

DSCN1643

DSCN1646

Виставка батьків 

Батьки старшої групи "Віночок" (вихователі Панферова Т.Г., Романенко Н.В.) взяли участь у  виставці "Буква К своїми руками"

DSCN1903

 

 

Осінній ярмарок за участю батьків та дітей

В дошкільному закладі відбувся ярмарок, який допомогли підготувати не лише працівники, а і батьки. Зароблені кошти батьки перерахували учню ЗОШ№1 Мамітьку Володі на лікування.

DSCN2143

DSCN2185

DSCN2361

DSCN2391

DSCN2365

 

 

Екскурсія до театру

Діти, батьки та вихователі старшої групи "Віночок" восени побували в Київському Академічному театрі ляльок на виставі "Веселі ведмежата".

DSC 1367

DSC 1372

DSC 1425

2015-2016 навчальний рік

ВЕЧОРНИЦІ в групі "Світлячок"

DSCN9796

 

DSCN9775

 

 

 

НОВОРІЧНІ ІГРАШКИ  ДЛЯ  МІСЬКОЇ  ЯЛИНКИ

Вихованці разом з батьками приймали учсть в конкурсі на кращу новорічну іграшку для міської красуні-ялинки. Бгато батьків прийняли участь к конкурсі.

DSCN9534

 

DSCN9576

Виставка робіт з природнього матеріалу батьків ДНЗ "Любавонька"

"ОСІННІ  ФАНТАЗІЇ"

DSCN9193

 

 

DSCN9180 

 

Роботи з природнього матеріалу дітей та батьків групи "Віночок"

 

DSCN9054

 

DSCN9052 

 

Родинне свято в кафе "Осіннє"

DSCN8896

018 

034 

Осіння  ярмарка  - продаж

(за участю батьків вихованців) жовтень 2015 року

DSCN8408

DSCN8416

DSCN8419

DSCN8430

DSCN8435

SAM 3557

DSCN8450

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

на 2015-2016 навчальний рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Загальні батьківські збори на тему: «Реалізація змісту Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Вересень

   Завідуюча

2.

Комплексне анкетування батьків щодо тематики лекцій та консультацій протягом року

Вересень

   Вихователі 

3.

Бесіда – консультація з батьками: «Зробимо свою домівку безпечною для дітей»

             жовтень

Методист

4.

Залучення батьків до виставки «Осінь в наш садок прийшла, осінь золота»

        листопад

Вихователі

5.

Консультація для батьків «Виховуємо здорову дитину»

           листопад

      Методист,

      вихователі

6.

Консультація для батьків: «Чим зайняти дитину вдома?»

грудень

Практичний психолог, вихователі

7.

Консультація для батьків: «Здоровя дитини в садку і в родині»

січень

          Методист,

         ст. медсестра

8.

Розробка пам’яток для батьків «Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму»

травень

Методист,           ст.медсестра

9.

Загальні батьківські збори на тему: «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в школу»

травень

Завідуюча

10.

Консультація для батьків старших груп: «Готовність дітей до школи. Що ми розуміємо?», для батьків середніх груп: «Дитина і дорожній рух»

травень

Практичний психолог,   вихователі

11.

Консультація для батьків  на тему: «Готуємо дитину до школи

Протягом року

логопед

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

на 2014-2015 н.рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Загальні батьківські збори на тему: «Реалізація змісту Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Вересень

   Завідуюча

2.

Комплексне анкетування батьків щодо тематики лекцій та консультацій протягом року

Вересень

   Вихователі 

3.

Бесіда – консультація з батьками: «Зробимо свою домівку безпечною для дітей»

             жовтень

Методист

4.

Залучення батьків до виставки «Осінь в наш садок прийшла, осінь золота»

        листопад

Вихователі

5.

Консультація для батьків «Виховуємо здорову дитину»

           листопад

      Методист,

      вихователі

6.

Консультація для батьків: «Чим зайняти дитину вдома?»

грудень

Практичний психолог, вихователі

7.

Консультація для батьків: «Здоровя дитини в садку і в родині»

січень

          Методист, 

         ст. медсестра

8.

Розробка пам’яток для батьків «Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму»

травень

Методист,           ст.медсестра

9.

Загальні батьківські збори на тему: «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в школу»

травень

Завідуюча

10.

Консультація для батьків старших груп: «Готовність дітей до школи. Що ми розуміємо?», для батьків середніх груп: «Дитина і дорожній рух»

травень

Практичний психолог,   вихователі

11.

Консультація для батьків  на тему: «Готуємо дитину до школи

Протягом року

логопед

 

Наказ №8

                                           від 17.01. 2015р.

«Про проведення

тематичного вивчення

стану роботи ДНЗ з батьками.»

      На виконання річного плану на 2014 – 2015 навчальний рік, з метою вивчення стану організації роботи з батьками,

          наказую:

1.     В період з 19.02. по 2.03. 2015року провести тематичне вивчення стану роботи з батьками.

2.     Вихователю – методисту Калініченко Н. П.:

2.1.  Розробити план проведення     тематичного     вивчення роботи з батьками.

           (До 19.02.2015р.)

2.2.  Ознайомити педагогічних працівників   із планом проведення тематичного вивчення роботи з батьками. (До 19.02.2015р.)

2.3.  Узагальнити матеріали тематичного вивчення та скласти довідку про стан роботи з батьками.

(До 10.03.2015р.)

2.4.  Ознайомити педагогічний колектив із результатами тематичного вивчення стану роботи з батьками.

(До 12.03. 2015р.)

2.5.  Скласти план усунення недоліків, що були виявлені під час тематичного вивчення стану роботи з батьками.

(До 12.03.2015р.)

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                                             

                           Завідуюча ДНЗ №10            Томенко Л. М.

                    Посиденьки з батьками (група "Калинка")

DSCN3862

DSCN3866

DSCN3868

 

 

Виставка робіт  з ложок дітей та батьків  молодшої групи "Віночок"

DSCN3502

 

DSCN3507

 

Вечорниці в групі "Курчатко"

DSCN2846

 

 

Семінар для батьків

DSCN2945

 

 

Мамине свято

Изображение 451

 

 

День знань у садку

DSCN0254

 

Батьківські збори (група "Ромашка")

DSC01803

DSC01804

 

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c